19 Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne fermă, având sigiliul aceasta: „Domnul îi cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui“[a] şi „Oricine rosteşte Numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate.“

Read full chapter

Footnotes

  1. 2 Timotei 2:19 Pavel citează din LXX, Num. 16:5