Rămâneţi fermi!

13 Însă noi Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales ca prim rod pentru mântuire[a], prin lucrarea de sfinţire a Duhului şi prin credinţa în adevăr. 14 La aceasta v-a chemat El prin Evanghelia pe care v-am vestit-o, astfel încât să aveţi parte de slava Domnului nostru Isus Cristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi fermi şi păstraţi tradiţiile în care aţi fost învăţaţi, fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.

Read full chapter

Footnotes

  1. 2 Tesaloniceni 2:13 Unele mss conţin: pentru că Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire