21 El, pentru noi, L-a făcut păcat[a] pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.

Read full chapter

Footnotes

  1. 2 Corintieni 5:21 Sau: o jertfă pentru păcat