18 Noi toţi, cu feţe neacoperite, reflectăm[a] slava Domnului, ca într-o oglindă, şi suntem transformaţi în asemănarea Sa din slavă în slavă; aceasta vine de la Domnul, Care este Duhul.

Read full chapter

Footnotes

  1. 2 Corintieni 3:18 Termenul grecesc înseamnă şi a contempla