Bătrâni şi tineri

Aşadar, eu, ca un bătrân[a], martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi: păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este printre voi, supraveghind-o nu din obligaţie, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câştig, ci dornici să slujiţi, nu ca unii care stăpâniţi peste cei ce v-au fost încredinţaţi, ci fiind exemple pentru turmă. Iar când Se va arăta Marele Păstor veţi primi o cunună glorioasă care nu se veştejeşte.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1 Petru 5:1 Sau: prezbiter; peste tot în capitol