17 Şi dacă-L chemaţi ca Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiţi cu frică în timpul peregrinării voastre, 18 pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu sângele preţios al lui Cristos[a], ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. 20 El a fost ales[b] înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă, pentru voi.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1 Petru 1:19 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
  2. 1 Petru 1:20 Sau: cunoscut