A A A A A
Bible Book List

1 Chronicles 1-3 Maori Bible (MAORI)

Ko Arama, ko Heta, ko Enoha;

Ko Kainana, ko Maharareere, ko Iarere;

Ko Enoka, ko Matuhara, ko Rameka;

Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta.

Ko nga tama a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha.

Ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama.

Na ko nga tama a Iawana; ko Erihaha, ko Tarahihi, ko Kitimi, ko Totanimi.

Na ko nga tama a Hama; ko Kuhu, ko Mitiraima, ko Putu, ko Kanaana.

A, ko nga tama a Kuhu; ko Tepa, ko Hawira, ko Hapata, ko Raama, ko Hapateka, Na ko nga tama a Raama; ko Hepa, ko Rerana.

10 Na Kuhu ko Nimirota: nana i timata te whakatangata nui ki te whenua.

11 Na Mitiraima ko Rurimi, ko Anamime, ko Rehapimi, ko Napatuhimi,

12 Ko Pataruhimi, ko Kaharuhimi, nana nei nga Pirihitini, ko Kapatorimi.

13 A na Kanaana ko tana matamua, ko Hairona, ko Hete;

14 Me te Iepuhi, me te Amori, me te Kirikahi;

15 Me te Hiwi, me te Araki, me te Hini;

16 Me te Arawari, me te Temari, me te Hamati.

17 Ko nga tama a Hema; ko Erama, ko Ahura, ko Arapahata, ko Ruru, ko Arame, ko Uhu, ko Huru, ko Ketere, ko Meheke.

18 Na Arapahata ko Haraha; na Haraha ko Epere.

19 Whanau ake a Epere, e rua nga tama: ko te ingoa o tetahi ko Pereke; no te mea hoki no ona ra i wehea ai te whenua; a ko te ingoa o tona teina ko Ioketana.

20 Na Ioketana ko Aramotata, ko Herepe, ko Hataramaweta, ko Ieraha;

21 Ko Hatorama, ko Utara, ko Tikera;

22 Ko Epara, ko Apimaera, ko Hepa;

23 Ko Opira, ko Hawira, ko Iopapa. He tama enei katoa na Ioketana.

24 Ko Hema, ko Arapahata, ko Haraha;

25 Ko Epere, ko Pereke, ko Reu;

26 Ko Heruku, ko Nahora, ko Teraha;

27 Ko Aperama, ara ko Aperahama.

28 Ko nga tama a Aperahama; ko Ihaka, ko Ihimaera.

29 Ko o ratou whakatupuranga enei: ko ta Ihimaera matamua, ko Nepaioto; muri iho ko Kerara, ko Atapeere, ko Mipihama,

30 Ko Mihima, ko Ruma, ko Maha, ko Hatara, ko Tema,

31 Ko Ieturu, ko Napihi, ko Kerema. Ko nga tama enei a Ihimaera.

32 Na, ko nga tama a Ketura wahine iti a Aperahama; whanau ake ana, ko Timirana, ko Iokohana, ko Merana, ko Miriana, ko Ihipaka, ko Huaha. Na, ko nga tama a Iokohana; ko Hepa, ko Rerana.

33 Ko nga tama a Miriana; ko Epa, ko Epere, ko Enoka, ko Apira, ko Ereraaha. He tama enei katoa na Ketura.

34 A na Aperahama ko Ihaka. Ko nga tama a Ihaka; ko Ehau, ko Iharaira.

35 Ko nga tama a Ehau; ko Eripata, ko Reuere, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha.

36 Ko nga tama a Eripata; ko Temana, ko Omara, ko Tepi, ko Katama, ko Kenaha, ko Timina, ko Amareke.

37 Ko nga tama a Reuere; ko Nahata, ko Tera, ko Hamaha, ko Miha.

38 Na ko nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana.

39 Na ko nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: a ko Timina te tuahine o Rotana.

40 Na ko nga tama a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onama. A ko nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha.

41 Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.

42 Ko nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Ko nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana.

43 Na ko nga kingi enei i kingi nei ki te whenua o Eroma i te mea kahore noa he kingi i kingi ki nga tama a Iharaira; ko Pera tama a Peoro: ko te ingoa o tona pa ko Rinihapa.

44 A ka mate a Pera, ko Iopapa tama a Tera o Potora te kingi i muri i a ia.

45 Ka mate a Iopapa, ko Huhama o te whenua o nga Temani te kingi i muri i a ia.

46 A ka mate a Huhama, ko Harara tama a Perara, nana nei i patu a Miriana i te parae o Moapa, te kingi i muri i a ia, a ko Awiti te ingoa o tona pa.

47 A ka mate a Harara, ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia.

48 A ka mate a Hamara, ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa te kingi i muri i a ia.

49 A ka mate a Haora, ko Paarahanana tama a Akaporo te kingi i muri i a ia.

50 A ka mate a Paarahanana, ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pai te ingoa o tona pa: ko Mehetapeere te ingoa o tana wahine: he tamahine na Matarere tamahine a Metahapa.

51 A ka mate a Harara. Na ko nga ariki o Eroma; ko Ariki Timina, ko Ariki Aria, ko Ariki Ietete;

52 Ko Ariki Ahoripama, ko Ariki Eraha, ko Ariki Pinona;

53 Ko Ariki Kenaha, ko Ariki Temana, ko Ariki Mipitara;

54 Ko Ariki Makatiere, ko Ariki Irama. Ko nga ariki enei o Eroma.

Ko nga tama enei a Iharaira; ko Reupena, ko Himiona, ko Riwai, ko Hura, ko Ihakara, ko Hepurona;

Ko Rana, ko Hohepa, ko Pineamine, ko Napatari, ko Kara, ko Ahera.

Ko nga tama a Hura; ko Ere, ko Onama, ko Heraha: a ko enei tama tokotoru ana na Patehua Kanaani. Na i he a Ere matamua a Hura i te aroaro o Ihowa; a whakamatea ana e ia.

Na whanau ake tana, i tana hunaonga i a Tamara, ko Parete, ko Tera. Ko nga tama katoa a Hura tokorima.

Ko nga tama a Parete; ko Heterono, ko Hamuru.

Ko nga tama a Tera; ko Timiri, ko Etana, ko Hemana, ko Karakoro, ko Rara: huihuia ratou ka tokorima.

Na ko nga tama a Karami; ko Akara ko te kaiwhakararu o Iharaira, i he nei i te mea i kanga.

A ko nga tama a Etana; ko Ataria.

Ko nga tama hoki a Heterono, i whanau mana; ko Ierameere, ko Rame, ko Kerupai,

10 Na Rame ko Aminarapa; na Aminarapa ko Nahahona, he rangatira no nga tama a Hura.

11 A na Nahahona ko Harama, na Harama ko Poaha;

12 A na Poaha ko Opere, na Opere ko Hehe;

13 A ko te matamua a Hehe ko Eriapa, ko Apinarapa hoki te tuarua, a ko Himea te tuatoru;

14 Ko Netaneere te tuawha, ko Rara te tuarima;

15 Ko Oteme te tuaono, ko Rawiri te tuawhitu;

16 A, ko o ratou tuahine, ko Teruia raua ko Apikaira. A, ko nga tama a Teruia; ko Apihai, ko Ioapa, ko Atahere, tokotoru.

17 Whanau ake ta Apikaira, ko Amaha: na, ko te papa o Amaha, ko Ietere Ihimaeri.

18 A ka whanau he tama ma Karepe, ma te tama a Heterono, i tana wahine i a Atupa, a i a Ierioto: a ko enei a tenei tama; ko Tehere, ko Hopapa, ko Ararono.

19 Na ka mate a Atupa, a ka tangohia e Karepe mana a Eparata, a whanau ake ta raua ko Huru.

20 Whanau ake ta Huru, ko Uri; whanau ake ta Uri, ko Petareere.

21 Na muri iho ka haere a Heterono ki te tamahine a Makiri, papa o Kireara. E ono tekau ona tau i tana tangohanga i a ia; a whanau ake ta raua, ko Hekupu.

22 Whanau ake ta Hekupu, ko Haira. E rua tekau ma toru ona pa i te whenua o Kireara.

23 A i tangohia e Kehuru raua ko Arame nga pa o Haira i a ratou, a Kenata ano hoki, me ona pa ririki, e ono tekau nga pa. Ko enei katoa he tama na Makiri, papa o Kireara.

24 A no muri i te matenga o Heterono i Karepe Eparata, ka whanau a Apia wahine a Heterono, ko ta raua tama ko Ahuru papa o Tekoa.

25 Ko nga tama a Ierameere matamua a Heterono; ko Rame, ko te matamua, ko Puna, ko Orene, ko Oteme, ko Ahia.

26 He wahine ano ta Ierameere, ko tona ingoa ko Atara; ko te whaea ia o Onama.

27 Na, ko nga tama a Rame, a te matamua a Ierameere; ko Maata, ko Iamini, ko Ekere.

28 Na, ko nga tama a Onama; ko Hamai, ko Iara. Ko nga tama a Hamai; ko Natapa, ko Apihuru.

29 Na, ko te ingoa o te wahine a Apihuru ko Apihaira; whanau ake a raua; ko Ahapana, ko Moriri.

30 Na ko nga tama a Natapa; ko Herere, ko Apaima: i mate urikore ia a Herere.

31 Na ko nga tama a Apaima; ko Ihi. Ko nga tama a Ihi; ko Hehana. A ko nga tama a Hehana; ko Aharai.

32 Ko nga tama a Iara teina o Hamai; ko Ietere, ko Honatana: i mate urikore ano a Ietere.

33 Na ko nga tama a Honatana; ko Perete, ko Tata. Ko nga tama enei a Ierameere.

34 Na, kahore he tama a Hehana; engari he tamahine. He pononga ia ta Hehana, he Ihipiana, ko tona ingoa, ko Iaraha.

35 Na, ka hoatu e Hehana tana tamahine ki tana pononga ki a Iaraha hei wahine mana; a whanau ake ta raua; ko Atai.

36 Whanau ake ta Atai ko Natana, a na Natana ko Tapara;

37 Na Tapara ko Eperara, a na Eperara ko Opere;

38 Na Opere ko Iehu, a na Iehu ko Ataria;

39 Na Ataria ko Herete, a na Herete ko Eraha;

40 Na Ereaha ko Hihamai, a na Hihamai ko Harumu;

41 Na Harumu ko Tekamia, a na Tekamia ko Erihama.

42 Na, ko nga tama a Karepe teina o Ierameere, ko Meha tana matamua, ko te papa ia o Tiwhi; me nga tama a Mareha te papa o Heperona.

43 Na ko nga tama a Heperona; ko Koraha, ko Tapua, ko Rekeme, ko Hema.

44 Na Hema ko Rahama, ko te papa o Torokoama; a na Rekeme ko Hamai.

45 Na ko te tama a Hamai ko Maono; a ko Maono te papa o Peteturu.

46 A whanau ake ta Epa, ta te wahine iti a Karepe, ko Harana, ko Mota, ko Katete: na Harana ko Katete.

47 Na ko nga tama a Taharai; ko Rekeme, ko Iotama, ko Kehama, ko Perete, ko Epa, ko Haapa.

48 Whanau ake a Maaka, a te wahine iti a Karepe, ko Hepere, ko Tirihana.

49 Whanau ake ano ana, ko Haapa, ko te papa o Maramana, ko Hewha papa o Makapena, papa hoki o Kipea: na, ko te tamahine a Karepe, ko Akaha.

50 Ko nga tama enei a Karepe tama a Huru, matamua a Eparata; ko Hopara papa o Kiriata Tearimi;

51 Ko Harama papa o Peterehema, ko Harepe papa o Petekarere.

52 Na, he tama ano a Hopara papa o Kiriata Tearimi; ko Haroe, me tetahi taha o nga Manaheti,

53 Me nga hapu o Kiriata Tearimi; nga Itiri, nga Puti, nga Humati, nga Mihirai; no enei nga Torati, me nga Ehetauri.

54 Ko nga tama a Harama; ko Peterehema, ko nga Netopati, ko Ataroto, ko te whare o Ioapa, ko tetahi taha o nga Manaheti, ko nga Tori.

55 Me nga hapu o nga kaituhituhi i noho ki Tapete; nga tirati, nga Himeati, nga Hukati. Ko nga Keni enei, ko nga uri o Hemata, o te papa o te whare o Rekapa.

Na ko nga tama enei a Rawiri, ana i whanau ki Heperona: ko te matamua, ko Amanono, na Ahinoama Ietereeri; ko te tuarua, ko Raniera, na Apikaira Karameri;

Ko te tuatoru, ko Apoharama, he tama na Maaka tamahine a Taramai kingi o Kehuru: ko te tuawha, ko Aronia ko te tama a Hakiti:

Ko te tuarima, ko Hepatia o Apitara: ko te tuaono, ko Itireama, na tana wahine, na Ekera.

Tokoono i whanau mana ki Heperona; a e whitu nga tau e ono nga marama i kingi ai ia ki reira: a e toru tekau ma toru nga tau i kingi ai ia ki Hiruharama.

Na ko enei ana i whanau ki Hiruharama; ko Himea, ko Hopapa, ko Natana, ko Horomona, tokowha na Patahua tamahine a Amiere:

Ko Ipihara ano hoki, ko Erihama, ko Eriparete;

Ko Noka, ko Nepeke, ko Iapia;

Ko Erihama, ko Eriara, ko Eriperete, tokoiwa.

Ko nga tama katoa enei a Rawiri; tera ano etahi, ko nga tama a nga wahine iti; ko Tamara ano hoki to ratou tuahine.

10 Na, ko te tama a Horomona, ko Rehopoama; ko tana tama ko Apia, ko tana tama ko Aha, ko tana tama ko Iehohapata;

11 Ko tana tama ko Iorama, ko tana tama ko Ahatia, ko tana tama ko Ioaha;

12 Ko tana tama ko Amatia, ko tana tama ko Ataria, ko tana tama ko Iotama.

13 Ko tana tama ko Ahata, ko tana tama ko Hetekia, ko tana tama ko Manahi;

14 Ko tana tama ko Amono, ko tana tama ko Hohia.

15 Na ko nga tama a Hohia; ko te tuatahi ko Iohanana, ko te tuarua ko Iehoiakimi, ko te tuatoru ko Terekia, ko te tuawha ko Harumu.

16 A ko nga tama a Iehoiakimi: ko tana tama ko Hekonia, ko tana tama ko Terekia.

17 A ko nga tama a Hekonia, a te herehere; ko Haratiera, ko tana tama,

18 Ko Marakirama, ko Peraia, ko Henatara, ko Iekamia, ko Hohama, ko Nerapia.

19 Na ko nga tama a Peraia, ko Herupapera, ko Himei: a, ko nga tama a Herupapera; ko Mehurama, ko Hanania; a ko Heromiti to raua tuahine:

20 Me Hahupa ano, me Ohere, me Perekia, me Hataria, me Tuhapa Hetere, tokorima.

21 Na ko nga tama a Hanania; ko Peratia, ko Ihaia; ko nga tama a Repaia, ko nga tama a Arana, ko nga tama a Oparia, ko nga tama a Hekania.

22 Na ko nga tama a Hekania; ko Hemaia: ko nga tama a Hemaia; ko Hatuhu, ko Ikara, ko Paria, ko Nearia, ko Hapata, tokoono.

23 Na ko nga tama a Nearia; ko Erioenai, ko Hetekia, ko Atarikama, tokotoru.

24 Na ko nga tama a Erioenai; ko Horaia, ko Eriahipi, ko Peraia, ko Akupu, ko Iohanana, ko Teraia, ko Anani, tokowhitu.

John 5:25-47 Maori Bible (MAORI)

25 He pono, he pono taku e mea nei ki a koutou, Meake puta te wa, a tenei ano inaianei, e rongo ai nga tupapaku i te reo o ta te Atua Tama; a ko te hunga e rongo ana ka ora.

26 Ta te mea he ora to te Matua kei roto i a ia; waihoki kua homai e ia ki te Tama, kia whai ora i roto i a ia;

27 A kua homai ano ki a ia he tikanga mo te whakawa, no te mea ko ia te Tama a te tangata.

28 Kaua e miharo ki tenei: no te mea meake puta te wa, e rongo ai i tona reo nga tangata katoa i roto i nga urupa,

29 A ka puta; ko nga kaimahi i te pai ki te aranga o te ora; ko nga kaimahi i te kino ki te aranga o te whakawa.

30 E kore e ahei i ahau te mea tetahi mea e ahau anake: rite tonu taku whakawa ki taku e rongo ai: he tika hoki taku whakawa; kahore hoki ahau e rapu i taku i pai ai, engari i ta toku kaitono i pai ai.

31 Mehemea ko ahau hei whakaatu i aku aha, i aku aha, ehara taku i te whakaatu pono.

32 Tera atu ano tetahi kaiwhakaatu moku; e mohio ana ano ahau he whakaatu pono tana e whakaatu nei moku.

33 I tono tangata koutou ki a Hoani, a i whakaaturia e ia te pono.

34 Kahore ahau e manako ki ta te tangata whakaatu: engari e korerotia ana e ahau enei mea kia ora ai koutou.

35 He rama ka tera, he rama marama tonu: he wa ano i pai ai koutou kia hari ki tona marama.

36 Otiia he kaiwhakaatu ano toku, nui atu i a Hoani: ko nga mahi hoki i homai e te Matua kia whakaotia e ahau, ko aua mahi e mahia nei e ahau, hei whakaatu moku, i tonoa mai ahau e te Matua.

37 Na, ko te Matua nana nei ahau i tono mai, kua oti ahau te whakaatu e ia. Kahore ano koutou i rongo noa i tona reo, kahore ano i kite i tona ahua.

38 Kahore ano hoki i mau tana kupu i roto i a koutou; ina kahore ano koutou i whakapono ki tenei i tonoa mai nei e ia.

39 Whakatakina ai e koutou nga tikanga o nga karaipiture; e mea ana hoki koutou kei reira te ora tonu mo koutou: ko enei hei kaiwhakaatu moku.

40 Heoi kahore koutou e pai kia haere mai ki ahau, kia whiwhi ai ki te ora.

41 He kororia tangata, kahore ahau e manako atu.

42 Na kua matau ahau ki a koutou, kahore te aroha o te Atua i roto i a koutou.

43 Kua tae mai nei ahau i runga i te ingoa o toku Matua, a kahore koutou e manako mai ki ahau; ki te haere mai tetahi i runga i tona ake ingoa, ka manako koutou ki a ia.

44 Me pehea koutou ka whakapono ai, ka riro nei i a koutou te kororia e puta ana i a koutou ano, a kahore e rapu i te kororia e puta ana i te Atua kotahi?

45 Kei mea koutou e korerotia to koutou he e ahau ki te Matua: tera te kaikorero mo to koutou he, ko Mohi, ko ta koutou e tumanako nei.

46 Me i whakapono hoki koutou ki a Mohi, kua whakapono ano ki ahau: ko tana hoki i tuhituhi ai he mea moku.

47 Otira ki te kahore koutou e whakapono ki ana i tuhituhi ai, me pehea ka whakapono ai ki aku korero?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes