A A A A A
Bible Book List

Fyrri Kroníkubók 23-25 Icelandic Bible (ICELAND)

23 Þá er Davíð var gamall orðinn og saddur lífdaga, gjörði hann Salómon son sinn að konungi yfir Ísrael.

Og hann stefndi saman öllum höfðingjum Ísraels, prestunum og levítunum.

Levítarnir voru taldir, þrítugir og þaðan af eldri, og höfðatala þeirra var þrjátíu og átta þúsund karlmenn.

"Af þeim skulu tuttugu og fjögur þúsund vera fyrir verkum við hús Drottins, sex þúsund skulu vera embættismenn og dómarar,

fjögur þúsund hliðverðir, og fjögur þúsund skulu lofa Drottin með áhöldum þeim, er ég hefi látið gjöra til þess að vegsama með," sagði Davíð.

Davíð skipti þeim í flokka eftir þeim Gerson, Kahat og Merarí, Levísonum.

Til Gersonsniðja töldust Laedan og Símeí.

Synir Laedans voru: Jehíel, er var fyrir þeim, Setam og Jóel, þrír alls.

Synir Símeí voru: Selómít, Hasíel og Haran, þrír alls. Voru þeir ætthöfðingjar Laedansættar.

10 Og synir Símeí: Jahat, Sína, Jeús og Bería. Þessir voru synir Símeí, fjórir alls.

11 Var Jahat fyrir þeim, þá Sína, en Jeús og Bería áttu eigi margt barna, svo að þeir töldust ein ætt, einn flokkur.

12 Synir Kahats: Amram, Jísehar, Hebron og Ússíel, fjórir alls.

13 Synir Amrams: Aron og Móse. En Aron var greindur frá hinum, til þess að hann skyldi verða vígður sem háheilagur ásamt sonum sínum, um aldur og ævi, til þess að þeir skyldu brenna reykelsi frammi fyrir Drottni, þjóna honum og lofa nafn hans um aldur og ævi.

14 Og að því er snertir guðsmanninn Móse, þá voru synir hans taldir til Levíkynkvíslar.

15 Synir Móse voru Gersóm og Elíeser.

16 Sonur Gersóms: Sebúel höfðingi.

17 En sonur Elíesers var Rehabja höfðingi. Aðra sonu átti Elíeser eigi, en synir Rehabja voru afar margir.

18 Sonur Jísehars: Selómít höfðingi.

19 Synir Hebrons: Jería höfðingi, annar Amarja, þriðji Jehasíel, fjórði Jekameam.

20 Synir Ússíels: Míka höfðingi, annar Jissía.

21 Synir Merarí: Mahlí og Músí. Synir Mahlí: Eleasar og Kís.

22 En Eleasar dó svo, að hann átti enga sonu, heldur dætur einar, og tóku þeir Kíssynir, frændur þeirra, þær sér að konum.

23 Synir Músí voru: Mahlí, Eder og Jeremót, þrír alls.

24 Þessir eru þeir Levíniðjar eftir ættum þeirra, ætthöfðingjar þeir, er taldir voru af þeim, eftir nafnatölu og höfða, er höfðu það starf á hendi að þjóna í musteri Drottins, tvítugir og þaðan af eldri.

25 Davíð mælti: "Drottinn, Guð Ísraels, hefir veitt lýð sínum hvíld, og býr nú að eilífu í Jerúsalem.

26 Levítarnir þurfa því ekki lengur að bera búðina og öll þau áhöld, er að starfi hennar lúta." (

27 Því að eftir síðustu fyrirmælum Davíðs voru levítar taldir, tvítugir og þaðan af eldri).

28 Embætti þeirra er að aðstoða Aronsniðja, gegna þjónustu við musteri Drottins, hafa umsjón með forgörðunum og klefunum og ræstingu á öllum hinum helgu munum, og gegna störfunum við hús Guðs,

29 annast um raðsettu brauðin, hveitimjölið í matfórnirnar, hin ósýrðu flatbrauð, pönnuna og hið samanhrærða, og hvers konar mæli og stiku,

30 og að koma fram á hverjum morgni til þess að lofa og vegsama Drottin, og eins á kveldin,

31 og að færa Drottni hverja brennifórn á hvíldardögum, tunglkomudögum og löghátíðum, allar þær, sem ákveðið er að stöðugt skuli færa Drottni.

32 Hafa þeir störf á hendi við samfundatjaldið og störf við helgidóminn og störf hjá Aronsniðjum, frændum sínum, við þjónustuna í musteri Drottins.

24 Aronsniðjar höfðu og flokkaskipun fyrir sig. Synir Arons voru: Nadab, Abíhú, Eleasar og Ítamar.

En Nadab og Abíhú dóu á undan föður sínum og áttu eigi sonu, og urðu svo þeir Eleasar og Ítamar prestar.

Og þeir Davíð og Sadók af Eleasarsniðjum og Ahímelek af Ítamarsniðjum skiptu þeim niður í starfsflokka eftir embættum þeirra.

En það kom í ljós, að af Eleasarsniðjum voru fleiri höfðingjar en af Ítamarsniðjum. Fyrir því skiptu menn þeim svo, að af Eleasarsniðjum urðu sextán ætthöfðingjar, en átta af Ítamarsniðjum.

Og hvorum tveggja skiptu menn eftir hlutkesti, því að helgidómshöfðingjar og Guðs höfðingjar voru af niðjum Eleasars og af niðjum Ítamars.

Og Semaja Netaneelsson ritari, einn af levítum, skráði þá í viðurvist konungs og höfðingjanna og Sadóks prests og Ahímeleks Abjatarssonar og ætthöfðingja prestanna og levítanna. Var ein ætt tekin frá af Eleasar og ein af Ítamar.

Fyrsti hluturinn féll á Jójaríb, annar á Jedaja,

þriðji á Harím, fjórði á Seórím,

fimmti á Malkía, sjötti á Mijamín,

10 sjöundi á Hakkos, áttundi á Abía,

11 níundi á Jesúa, tíundi á Sekanja,

12 ellefti á Eljasíb, tólfti á Jakím,

13 þrettándi á Húppa, fjórtándi á Jesebeab,

14 fimmtándi á Bilga, sextándi á Immer,

15 seytjándi á Hesír, átjándi á Happísses,

16 nítjándi á Pelashja, tuttugasti á Jeheskel,

17 tuttugasti og fyrsti á Jakín, tuttugasti og annar á Gamúl,

18 tuttugasti og þriðji á Delaja, tuttugasti og fjórði á Maasja.

19 Er það starfskvöð þeirra að fara inn í musteri Drottins, eftir þeim reglum, er Aron forfaðir þeirra hafði sett, samkvæmt því, er Drottinn, Guð Ísraels, hafði boðið honum.

20 En að því er snertir aðra niðja Leví, þá voru af Amramsniðjum Súbael, af Súbaelsniðjum Jehdeja,

21 af Rehabja, af Rehabjaniðjum Jissía höfðingi,

22 af Jíseharítum Selómót, af Selómótsniðjum Jahat,

23 en af niðjum Hebrons: Jería höfðingi, annar Amarja, þriðji Jehasíel, fjórði Jekameam.

24 Niðjar Ússíels voru: Míka, af niðjum Míka var Samír.

25 Bróðir Míka var Jissía, af niðjum Jissía var Sakaría.

26 Niðjar Merarí voru Mahlí og Músí og niðjar Jaasía, sonar hans.

27 Niðjar Merarí frá Jaasía syni hans voru: Sóham, Sakkúr og Íbrí.

28 Frá Mahlí var Eleasar kominn. Hann átti eigi sonu.

29 Frá Kís: Synir Kís: Jerahmeel.

30 Niðjar Músí voru: Mahlí, Eder og Jerímót. Þessir voru niðjar levíta eftir ættum þeirra.

31 Þeir vörpuðu og hlutkesti, eins og frændur þeirra, Aronsniðjar, í viðurvist Davíðs konungs og Sadóks og Ahímeleks og ætthöfðingja prestanna og levítanna, ætthöfðingjarnir eins og yngri frændur þeirra.

25 Þeir Davíð og hershöfðingjarnir tóku og frá til þjónustu niðja Asafs, Hemans og Jedútúns, er að spámannahætti lofuðu Guð með gígjum, hörpum og skálabumbum. Og tala þeirra, er starf höfðu við þessa þjónustu, var:

Af Asafsniðjum: Sakkúr, Jósef, Netanja og Asarela, synir Asafs, undir stjórn Asafs, er lék eins og spámaður eftir fyrirsögn konungs.

Af Jedútún: Synir Jedútúns: Gedalja, Serí, Jesaja, Hasabja, Mattitja, Símeí, sex alls, undir stjórn Jedútúns föður síns, er lék á gígju eins og spámaður, þá er lofa skyldi Drottin og vegsama hann.

Af Heman: Synir Hemans: Búkkía, Mattanja, Ússíel, Sebúel, Jerímót, Hananja, Hananí, Elíata, Giddaltí, Rómamtí Eser, Josbekasa, Mallótí, Hótír, Mahasíót.

Allir þessir voru synir Hemans, sjáanda konungs, er horn skyldu hefja að boði Guðs. Og Guð gaf Heman fjórtán sonu og þrjár dætur.

Allir þessir voru við sönginn í musteri Drottins undir stjórn föður þeirra með skálabumbur, hörpur og gígjur til þess að gegna þjónustu í musteri Guðs undir forustu konungs, Asafs, Jedútúns og Hemans.

Og talan á þeim og frændum þeirra, er lærðir voru í ljóðum Drottins, og allir voru vel að sér, var tvö hundruð áttatíu og átta.

Og þeir vörpuðu hlutkesti um starfið, yngri sem eldri, kennarar sem lærisveinar.

Fyrsti hlutur fyrir Asaf féll á Jósef, sonu hans og bræður, tólf alls, annar á Gedalja, sonu hans og bræður, tólf alls,

10 þriðji á Sakkúr, sonu hans og bræður, tólf alls,

11 fjórði á Jísrí, sonu hans og bræður, tólf alls,

12 fimmti á Netanja, sonu hans og bræður, tólf alls,

13 sjötti á Búkkía, sonu hans og bræður, tólf alls,

14 sjöundi á Jesarela, sonu hans og bræður, tólf alls,

15 áttundi á Jesaja, sonu hans og bræður, tólf alls,

16 níundi á Mattanja, sonu hans og bræður, tólf alls,

17 tíundi á Símeí, sonu hans og bræður, tólf alls,

18 ellefti á Asareel, sonu hans og bræður, tólf alls,

19 tólfti á Hasabja, sonu hans og bræður, tólf alls,

20 þrettándi á Súbael, sonu hans og bræður, tólf alls,

21 fjórtándi á Mattitja, sonu hans og bræður, tólf alls,

22 fimmtándi á Jeremót, sonu hans og bræður, tólf alls,

23 sextándi á Hananja, sonu hans og bræður, tólf alls,

24 seytjándi á Josbekasa, sonu hans og bræður, tólf alls,

25 átjándi á Hananí, sonu hans og bræður, tólf alls,

26 nítjándi á Mallótí, sonu hans og bræður, tólf alls,

27 tuttugasti á Elíjata, sonu hans og bræður, tólf alls,

28 tuttugasti og fyrsti á Hótír, sonu hans og bræður, tólf alls,

29 tuttugasti og annar á Giddaltí, sonu hans og bræður, tólf alls,

30 tuttugasti og þriðji á Mahasíót, sonu hans og bræður, tólf alls,

31 tuttugasti og fjórði á Rómamtí Eser, sonu hans og bræður, tólf alls.

Icelandic Bible (ICELAND)

by Icelandic Bible Society

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes