A A A A A
Bible Book List

Salmenes 96-102 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

96 Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden!

Syng for Herren, lov hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse!

Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger!

For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder.

For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.

Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prydelse er i hans helligdom.

Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt!

Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom til hans forgårder!

Tilbed Herren i hellig prydelse, bev for hans åsyn, all jorden!

10 Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet.

11 Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det!

12 Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen

13 for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

97 Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!

Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.

Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.

Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.

Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.

Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!

Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!

For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.

10 I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

11 Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.

12 Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!

98 En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.

Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine.

Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang!

Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst,

til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!

Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!

Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen

for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

99 Herren er blitt konge, folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster.

Herren er stor i Sion, og ophøiet er han over alle folkene.

De skal prise ditt navn, det store og forferdelige; hellig er han.

Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob.

Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han.

Moses og Aron var blandt hans prester, og Samuel blandt dem som påkalte hans navn; de ropte til Herren, og han svarte dem.

I en skystøtte talte han til dem; de holdt hans vidnesbyrd og den lov han gav dem.

Herre vår Gud, du svarte dem; du var dem en Gud som tilgav dem, men også en hevner over deres gjerninger.

Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans hellige berg! For hellig er Herren vår Gud.

100 En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!

Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel!

Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

101 Av David; en salme. Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge.

Jeg vil akte på den rettsindiges vei - når vil du komme til mig? Jeg vil vandre i mitt hjertes uskyld i mitt hus.

Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig.

Et falskt hjerte skal vike fra mig, den onde vil jeg ikke vite av.

Den som baktaler sin næste i lønndom, ham vil jeg utrydde; den som har stolte øine og et opblåst hjerte, ham kan jeg ikke tåle.

Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig.

Der skal ikke i mitt hus bo nogen som farer med svik; den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øine.

Hver morgen vil jeg tilintetgjøre alle ugudelige i landet for å utrydde av Herrens stad alle dem som gjør urett.

102 En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn.

Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig!

Skjul ikke ditt åsyn for mig på den dag jeg er i nød! Bøi ditt øre til mig! På den dag jeg roper, skynd dig å svare mig!

For mine dager er faret bort som en røk, og mine ben er forbrent som en brand.

Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket; for jeg har glemt å ete mitt brød.

For mine lydelige sukks skyld henger mine ben ved mitt kjøtt.

Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er som uglen på øde steder.

Jeg våker og er blitt som en enslig fugl på taket.

Hele dagen spotter mine fiender mig; de som raser mot mig, sverger ved mig[a].

10 For jeg eter aske som brød og blander min drikk med gråt

11 for din vredes og din harmes skyld; for du har løftet mig op og kastet mig bort.

12 Mine dager er som en hellende skygge, og selv visner jeg som en urt.

13 Men du, Herre, du troner til evig tid, og ditt minne varer fra slekt til slekt.

14 Du vil reise dig, du vil forbarme dig over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet.

15 For dine tjenere elsker dets stener, og de ynkes over dets støv.

16 Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet.

17 For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet.

18 Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn.

19 Dette skal bli opskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren.

20 For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden

21 for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn,

22 forat de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem,

23 når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren.

24 Han har bøiet min kraft på veien, han har forkortet mine dager.

25 Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.

26 Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.

27 De skal forgå, men du blir stående; de skal alle eldes som et klæde, som et klædebon omskifter du dem, og de omskiftes,

28 men du er den samme, og dine år får ingen ende.

29 Dine tjeneres barn skal bo i ro, og deres avkom skal stå fast for ditt åsyn.

Footnotes:

  1. Salmenes 102:9 JES 65, 15.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes