A A A A A
Bible Book List

Salmenes 94-96 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

94 Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!

Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!

Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde sig?

De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.

Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.

Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de.

Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt.

Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke?

Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se?

10 Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand?

11 Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet.

12 Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov

13 for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.

14 For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv;

15 for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold.

16 Hvem reiser sig for mig imot de onde? Hvem stiller sig frem for mig imot dem som gjør urett?

17 Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet.

18 Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre!

19 Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel.

20 Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett?

21 De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig.

22 Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe.

23 Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.

95 Kom, la oss juble for Herren, la oss rope med fryd for vår frelses klippe!

La oss trede frem for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer!

For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder,

han som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes høider i eie,

han som eier havet, for han har skapt det, og hans hender har gjort det tørre land.

Kom, la oss kaste oss ned og bøie kne, la oss knele for Herrens, vår skapers åsyn!

For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den hjord hans hånd leder. Vilde I dog idag høre hans røst!

Forherd ikke eders hjerte, likesom ved Meriba, likesom på Massadagen i ørkenen,

hvor eders fedre fristet mig! De satte mig på prøve, de som dog hadde sett min gjerning.

10 Firti år vemmedes jeg ved den slekt, og jeg sa: De er et folk med forvillet hjerte, og de kjenner ikke mine veier.

11 Så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.

96 Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden!

Syng for Herren, lov hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse!

Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger!

For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder.

For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.

Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prydelse er i hans helligdom.

Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt!

Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom til hans forgårder!

Tilbed Herren i hellig prydelse, bev for hans åsyn, all jorden!

10 Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet.

11 Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det!

12 Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen

13 for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

Romerne 15:14-33 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

14 Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre;

15 men allikevel har jeg til dels skrevet eder noget djervt til for atter å påminne eder, efter den nåde som er mig gitt av Gud,

16 at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

17 Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud;

18 for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning,

19 ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

20 dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, forat jeg ikke skulde bygge på fremmed grunnvoll,

21 men, som skrevet er: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå.

22 Derved især er jeg blitt hindret fra å komme til eder;

23 men nu, da jeg ikke lenger har rum i disse land, men i mange år har hatt lengsel efter å komme til eder,

24 håper jeg å få se eder på gjennemreisen når jeg drar til Spania, og få følge av eder dit når jeg først i nogen mon har hatt godt av eder.

25 Men nu drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste.

26 For Makedonia og Akaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blandt de hellige i Jerusalem.

27 De har så villet, og de står også i gjeld til dem; for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.

28 Når jeg da har fullført dette og lagt denne frukt i deres hender, vil jeg dra derfra gjennem eders by til Spania,

29 og jeg vet at når jeg kommer til eder, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.

30 Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet at I strider sammen med mig i eders bønner for mig til Gud,

31 forat jeg må utfries fra de vantro i Judea, og mitt ærend til Jerusalem må tekkes de hellige,

32 så jeg kan komme til eder med glede, om Gud så vil, og få vederkvege mig sammen med eder.

33 Fredens Gud være med eder alle! Amen.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes