A A A A A
Bible Book List

Salmenes 90-95 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

90 En bønn av Moses, den Guds mann. Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt.

Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, I menneskebarn!

For tusen år er i dine øine som den dag igår når den farer bort, som en vakt om natten.

Du skyller dem bort, de blir som en søvn. Om morgenen er de som det groende gress;

om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen visner det og blir tørt.

For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi faret bort med forferdelse.

Du har satt våre misgjerninger for dine øine, vår skjulte synd for ditt åsyns lys.

For alle våre dager er bortflyktet i din vrede; vi har levd våre år til ende som et sukk.

10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

11 Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever?

12 Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet!

13 Vend om, Herre! Hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere!

14 Mett oss, når morgenen kommer, med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager!

15 Gled oss så mange dager som du har plaget oss, så mange år som vi har sett ulykke!

16 La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn!

17 Og Herrens, vår Guds liflighet være over oss, og våre henders gjerning fremme du for oss, ja, våre henders gjerning, den fremme du!

91 Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge,

han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.

Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern.

Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,

for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen.

Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå.

Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn.

For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig;

10 intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.

11 For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier.

12 De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.

13 På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger.

14 For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.

15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

92 En salme, en sang til sabbatsdagen.

Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene

til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.

For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.

Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.

En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.

Men du er høi til evig tid, Herre!

10 For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

11 Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

12 Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.

13 Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.

14 De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

15 Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

16 for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

93 Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke.

Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du.

Strømmer har opløftet, Herre, strømmer har opløftet sin røst, strømmer opløfter sin brusen.

Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.

Dine vidnesbyrd er såre trofaste; for ditt hus sømmer sig hellighet, Herre, så lenge dagene varer.

94 Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!

Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!

Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde sig?

De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.

Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.

Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de.

Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt.

Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke?

Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se?

10 Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand?

11 Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet.

12 Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov

13 for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.

14 For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv;

15 for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold.

16 Hvem reiser sig for mig imot de onde? Hvem stiller sig frem for mig imot dem som gjør urett?

17 Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet.

18 Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre!

19 Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel.

20 Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett?

21 De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig.

22 Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe.

23 Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.

95 Kom, la oss juble for Herren, la oss rope med fryd for vår frelses klippe!

La oss trede frem for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer!

For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder,

han som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes høider i eie,

han som eier havet, for han har skapt det, og hans hender har gjort det tørre land.

Kom, la oss kaste oss ned og bøie kne, la oss knele for Herrens, vår skapers åsyn!

For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den hjord hans hånd leder. Vilde I dog idag høre hans røst!

Forherd ikke eders hjerte, likesom ved Meriba, likesom på Massadagen i ørkenen,

hvor eders fedre fristet mig! De satte mig på prøve, de som dog hadde sett min gjerning.

10 Firti år vemmedes jeg ved den slekt, og jeg sa: De er et folk med forvillet hjerte, og de kjenner ikke mine veier.

11 Så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes