A A A A A
Bible Book List

Salmenes 9-16 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Til sangmesteren, efter Mutlabbén[a]; en salme av David.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.

Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,

fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn.

For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer.

Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.

Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort.

Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom,

og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.

10 Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

11 Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

12 Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

13 For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik.

14 Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,

15 forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.

16 Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte.

17 Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon[b]. Sela.

18 De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.

19 For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig.

20 Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn!

21 La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.

10 Hvorfor, Herre, står du langt borte? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider?

Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt.

For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham.

Den ugudelige sier i sitt overmot: Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er alle hans tanker.

Hans veier lykkes til enhver tid; langt borte fra ham i det høie er dine dommer; av alle sine motstandere blåser han.

Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke rokkes, fra slekt til slekt skal jeg ikke stedes i ulykke.

Hans munn er full av forbannelse og av svik og vold; under hans tunge er ulykke og ondskap.

Han ligger i bakhold ved gårdene, på lønnlige steder myrder han den uskyldige, hans øine speider efter den ulykkelige.

Han lurer på lønnlig sted, lik løven i sitt skjul; han lurer for å gripe den elendige; han griper den elendige idet han drar ham inn i sitt garn.

10 Han bøier sig, dukker sig ned, og for hans sterke klør faller de elendige.

11 Han sier i sitt hjerte: Gud har glemt det, han har skjult sitt åsyn, han ser det aldri.

12 Reis dig, Herre! Gud, opløft din hånd, glem ikke de elendige!

13 Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte: Du hjemsøker ikke?

14 Du har sett det; for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd; til dig overgir den elendige sin sak, du er den farløses hjelper.

15 Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den!

16 Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

17 De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til

18 for å dømme i den farløses og undertryktes sak. Ikke skal mennesket, som er av jorden, lenger vedbli å volde redsel.

11 Til sangmesteren; av David. Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til eders fjell som en fugl?

For se, de ugudelige spenner buen, de legger sin pil på strengen for å skyte i mørket på de opriktige av hjertet.

Når grunnvollene nedbrytes, hvad makter da den rettferdige?

Herren er i sitt hellige tempel, Herrens trone er i himmelen, hans øine skuer, hans blikk prøver menneskenes barn.

Herren prøver den rettferdige; men den ugudelige og den som elsker vold, hater hans sjel.

Han lar snarer regne ned over de ugudelige; ild og svovel og glødende vind er deres begers del.

For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet; på den opriktige ser hans åsyn.

12 Til sangmesteren, efter Sjeminit[c]; en salme av David.

Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.

Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.

Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,

dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?

For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.

Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.

Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.

13 Til sangmesteren; en salme av David.

Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig evindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig?

Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, kummer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende ophøie sig over mig?

Se hit, svar mig, Herre min Gud! Opklar mine øine, forat jeg ikke skal sove inn i døden,

forat ikke min fiende skal si: Jeg fikk overhånd over ham, forat ikke mine motstandere skal fryde sig når jeg vakler!

Men jeg setter min lit til din miskunnhet; mitt hjerte skal fryde sig i din frelse; jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot mig.

14 Til sangmesteren; av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt.

Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én.

Sanser de da ikke, alle de som gjør urett, som eter mitt folk, likesom de eter brød? På Herren kaller de ikke.

Da forferdes de såre; for Gud er med den rettferdige slekt.

Gjør bare den elendiges råd til skamme! For Herren er hans tilflukt.

O, at der fra Sion må komme frelse for Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.

15 En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg?

Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte,

som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin næste ondt og ikke fører skam over den som står ham nær,

den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,

den som ikke låner sine penger ut mot rente[d] og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig.

16 En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig.

Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig -

idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre[e]; jeg vil ikke utgyde deres[f] drikkoffere av blod og ikke ta deres navn på mine leber[g].

Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig.

En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig.

Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det.

Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.

Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære[h] fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet.

10 For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.

11 Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

Footnotes:

  1. Salmenes 9:1 betydningen ukjent.
  2. Salmenes 9:17 kanskje et musikalsk uttrykk.
  3. Salmenes 12:1 SLM 6, 1.
  4. Salmenes 15:5 til den fattige bror.
  5. Salmenes 16:4 d.e. andre guder.
  6. Salmenes 16:4 d.e. avgudenes.
  7. Salmenes 16:4 2MO 23, 13.
  8. Salmenes 16:9 d.e. sjel.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes