A A A A A
Bible Book List

Salmenes 74-76 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

74 En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før?

Kom i hu din menighet, som du vant din i fordums tid, som du gjenløste til å være din arvs stamme, Sions berg, hvor du tok bolig!

Opløft dine trin til de evige grushoper! Alt har fienden fordervet i helligdommen.

Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus; de har satt sine egne tegn op til tegn.

Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen.

Og nu, alt det som fantes av billedverk, det slo de sønder med øks og hammer.

De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig.

De har sagt i sitt hjerte: Vi vil ødelegge dem alle tilsammen! De har opbrent alle Guds forsamlingshus i landet.

Våre egne tegn ser vi ikke; det er ikke nogen profet mere, ikke nogen hos oss som vet hvor lenge det skal vare.

10 Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, fienden forakte ditt navn evindelig?

11 Hvorfor drar du din hånd, din høire hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg!

12 Gud er dog min konge fra fordums tid, han som skaper frelse på den vide jord.

13 Du er den som skilte havet med din styrke, knuste dragenes hoder på vannene.

14 Du sønderslo Leviatans[a] hoder, du gav den til føde for ørkenens folk.

15 Du lot kilde og bekk bryte frem, du uttørket evige strømmer.

16 Dig hører dagen til, dig også natten; du har skapt himmellysene og solen.

17 Du har fastsatt alle jordens grenser; sommer og vinter - du har dannet dem.

18 Kom dette i hu: Fienden har hånet Herren, og et dårlig folk har foraktet ditt navn!

19 Overgi ikke din turteldue til den mordlystne skare, glem ikke dine elendiges skare evindelig!

20 Se til pakten! For landets mørke steder er fulle av volds boliger.

21 La ikke den undertrykte vende tilbake med skam, la den elendige og fattige love ditt navn!

22 Reis dig, Gud, før din sak, kom i hu at du blir hånet av dåren hele dagen!

23 Glem ikke dine fienders røst, dine motstanderes bulder, som stiger op all tid!

75 Til sangmesteren; "Forderv ikke"[b]; en salme av Asaf; en sang.

Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger.

For [så sier Herren]: Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet.

Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela.

Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn!

Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke!

For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken[c] -

nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.

For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.

10 Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud.

11 Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.

76 Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang.

Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.

Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.

Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.

Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene[d].

Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.

Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.

Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,

10 da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.

11 For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.

12 Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.

13 Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.

Footnotes:

  1. Salmenes 74:14 d.e. et stort sjødyr.
  2. Salmenes 75:1 SLM 57, 1.
  3. Salmenes 75:7 nemlig: kommer vår frelse.
  4. Salmenes 76:5 d.e. de rovgjerrige verdensriker.

Romerne 9:16-33 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

16 Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud, som gjør miskunnhet.

17 For Skriften sier til Farao: Just til dette opreiste jeg dig at jeg kunde vise min makt på dig, og at mitt navn kunde bli kunngjort over all jorden.

18 Altså: hvem han vil, den miskunner han sig over; og hvem han vil, den forherder han.

19 Du vil da si til mig: Hvad har han da ennu å klage over? for hvem står vel hans vilje imot?

20 Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: Hvorfor gjorde du mig slik?

21 Eller har ikke pottemakeren makt over leret, så han av samme deig kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære?

22 Men om nu Gud, skjønt han vilde vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar, som var dannet til undergang,

23 så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet?

24 Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger,

25 som han også sier hos Hoseas: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede,

26 og det skal skje: På det sted hvor det blev sagt til dem: I er ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn.

27 Og Esaias roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst;

28 for sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden.

29 Og som Esaias forut har sagt: Hadde ikke den Herre Sebaot levnet oss en sæd, så var vi blitt som Sodoma og gjort like med Gomorra.

30 Hvad skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro;

31 Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov.

32 Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger; for de støtte an mot snublestenen,

33 som skrevet er: Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes