A A A A A
Bible Book List

Salmenes 72-73 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

72 Av Salomo. Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet!

Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett.

Fjellene skal bære fred for folket, og haugene for rettferdighets skyld.

Han skal dømme de elendige blandt folket, han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen.

De skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt.

Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden.

I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere.

Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.

For hans åsyn skal de som bor i ørkenene, bøie kne, og hans fiender skal slikke støv.

10 Kongene fra Tarsis og øene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt.

11 Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.

12 For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har.

13 Han skal spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler.

14 Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øine.

15 Og de skal leve og gi ham av Sjebas gull og alltid bede for ham; hele dagen skal de love ham.

16 Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden.

17 Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig.

18 Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger!

19 Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

20 Ende på Davids, Isais sønns bønner.

73 En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.

Men jeg - nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trin glidd ut.

For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel.

For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt.

De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker.

Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon.

Deres øine står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem.

De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de.

De løfter sin munn op til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden.

10 Derfor får de sitt folk til å vende sig om til dem, og vann i overflod suger de i sig[a].

11 Og de sier: Hvorledes skulde Gud vite noget? Er det vel kunnskap hos den Høieste?

12 Se, dette er de ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt.

13 Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld;

14 jeg blev dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til mig med tukt.

15 Dersom jeg hadde sagt: Jeg vil tale således[b], se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt.

16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette[c]; det var en plage i mine øine

17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt.

18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne.

19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse.

20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op.

21 Når mitt hjerte var bittert, og det stakk mig i mine nyrer,

22 da var jeg ufornuftig og forstod intet; som et dyr var jeg imot dig.

23 Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd.

24 Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet.

25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden.

26 Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig.

27 For se, de som holder sig borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor[d].

28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

Footnotes:

  1. Salmenes 73:10 d.e. de nyter stor lykke.
  2. Salmenes 73:15 SLM 73, 13. 14.
  3. Salmenes 73:16 SLM 73, 3-14.
  4. Salmenes 73:27 d.e. i utroskap bryter pakten med dig.

Romerne 9:1-15 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vidner med mig i den Hellige Ånd,

at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte.

For jeg vilde ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet,

de som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører,

de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel;

heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes dig en ætt,

det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten;

for et løftes ord er dette: Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn.

10 Og ikke bare dette; men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved én, Isak, vår far.

11 For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller -

12 da blev det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste;

13 som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg.

14 Hvad skal vi da si? er der vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra!

15 for til Moses sier han: Jeg vil miskunne mig over den som jeg miskunner mig over, og ynkes over den som Jeg ynkes over.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes