A A A A A
Bible Book List

Salmenes 51-57 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

51 Til sangmesteren; en salme av David,

da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.

Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!

For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.

Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer[a].

Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!

Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne!

10 La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!

11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!

12 Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

13 Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig!

14 Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!

15 Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.

16 Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

17 Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.

18 For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag.

19 Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.

20 Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!

21 Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.

52 Til sangmesteren; en læresalme av David,

da edomitten Doeg kom og gav Saul til kjenne og sa til ham: David er kommet i Akimeleks hus.

Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen.

På undergang tenker din tunge, lik en hvesset rakekniv, du som legger op listige råd!

Du elsker ondt istedenfor godt, løgn istedenfor å tale hvad rett er. Sela.

Du elsker hvert ord som volder ødeleggelse, du svikaktige tunge!

Gud skal da også bryte dig ned for evig tid; han skal gripe dig og rive dig ut av teltet og rykke dig op av de levendes land. Sela.

Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si:

Se, der er den mann som ikke holdt Gud for sitt sterke vern, men satte sin lit til sin store rikdom, satte sin styrke i sin ondskap.

10 Men jeg er som et grønt oljetre i Guds hus, jeg setter min lit til Guds miskunnhet evindelig og alltid.

11 Jeg vil prise dig evindelig, fordi du har gjort det, og jeg vil bie efter ditt navn, fordi det er godt, for dine frommes åsyn.

53 Til sangmesteren; efter Mahalat[b]; en læresalme av David.

Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke nogen som gjør godt.

Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om der er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ikke nogen som gjør godt, enn ikke én.

Sanser de da ikke, de som gjør urett? De eter mitt folk likesom de eter brød; på Gud kaller de ikke.

Da blev de grepet av stor frykt, de som ikke kjente frykt; for Gud spreder deres ben som leirer sig imot dig; du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem.

Å, at det fra Sion må komme frelse for Israel! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.

54 Til sangmesteren, med strengelek; en læresalme av David,

da sifittene kom og sa til Saul: David holder sig skjult hos oss.

Gud, frels mig ved ditt navn, og hjelp mig til min rett ved din kraft!

Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord!

For fremmede har reist sig imot mig, og voldsmenn står mig efter livet; de har ikke Gud for øie. Sela.

Se, Gud hjelper mig, Herren er den som opholder mitt liv.

Det onde skal falle tilbake på mine fiender; utrydd dem i din trofasthet!

Med villig hjerte vil jeg ofre til dig; jeg vil prise ditt navn, Herre, fordi det er godt.

For av all nød frir han mig ut, og på mine fiender ser mitt øie med lyst.

55 Til sangmesteren; med strengelek; en læresalme av David.

Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring!

Gi akt på mig og svar mig! Mine sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må stønne,

for fiendens røst, for den ugudeliges undertrykkelse; for de velter elendighet over mig, og i vrede forfølger de mig.

Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på mig.

Frykt og beven kommer over mig, og forferdelse legger sig over mig.

Og jeg sier: Gid jeg hadde vinger som duen! Da vilde jeg flyve bort og feste bo.

Se, jeg vilde flykte langt bort, jeg vilde ta herberge i ørkenen. Sela.

Jeg vilde i hast søke mig et tilfluktssted for den rasende vind, for stormen.

10 Opsluk dem, Herre, kløv deres tungemål! For jeg ser vold og kiv i byen.

11 Dag og natt vandrer de omkring den på dens murer, og elendighet og ulykke er inneni den.

12 Fordervelse er inneni den, og undertrykkelse og svik viker ikke fra dens torv.

13 For ikke er det en fiende som håner mig, ellers vilde jeg bære det; ikke er det min avindsmann som ophøier sig over mig, ellers vilde jeg skjule mig for ham;

14 men det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning -

15 vi som levde sammen i fortrolig omgang, som vandret til Guds hus blandt den glade høitidsskare.

16 Ødeleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte.

17 Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig.

18 Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.

19 Han forløser min sjel fra striden imot mig og gir mig fred; for i mengde er de omkring mig.

20 Gud skal høre og svare[c] dem - han troner jo fra fordums tid, sela - dem som ikke vil bli anderledes, og som ikke frykter Gud.

21 Han[d] legger hånd på dem som har fred med ham, han vanhelliger sin pakt.

22 Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd.

23 Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.

24 Og du, Gud, skal støte dem ned i gravens dyp; blodgjerrige og falske menn skal ikke nå det halve av sine dager; men jeg setter min lit til dig.

56 Til sangmesteren; efter "Den målløse due på de fjerne steder"[e]; av David; en gyllen sang da filistrene grep ham i Gat[f].

Vær mig nådig, Gud! for mennesker vil opsluke mig; hele dagen trenger de mig med krig.

Mine fiender søker å opsluke mig hele dagen; for mange er de som strider mot mig i overmot.

På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig.

Ved Gud priser jeg hans ord; til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde kjød kunne gjøre mig?

Hele dagen forvender de mine ord; alle deres tanker er mig imot til det onde.

De slår sig sammen, de lurer, de tar vare på mine trin, fordi de står mig efter livet.

Skulde de undslippe tross sin ondskap? Støt folkeslag ned i vrede, Gud!

Hvor ofte jeg har flyktet, det har du tellet; mine tårer er gjemt i din flaske; står de ikke i din bok?

10 Da skal mine fiender vende tilbake, på den dag jeg roper; dette vet jeg at Gud er med mig.

11 Ved Gud priser jeg ordet; ved Herren priser jeg ordet.

12 Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske kunne gjøre mig?

13 På mig, Gud, hviler løfter til dig; jeg vil betale dig med takksigelser.

14 For du har fridd min sjel fra døden, ja mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys.

57 Til sangmesteren; "Forderv ikke"[g]; av David; en gyllen sang, da han flyktet for Saul og var i hulen[h].

Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig! For til dig tar min sjel sin tilflukt, og i dine vingers skygge søker jeg ly inntil fordervelsen går over.

Jeg roper til Gud, den Høieste, til den Gud som fullfører sin gjerning for mig.

Han sender hjelp fra himmelen og frelser mig, når den som vil opsluke mig, håner. Sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet.

Min sjel er midt iblandt løver; jeg må ligge iblandt dem som spruter ild, menneskebarn hvis tenner er spyd og piler, og hvis tunge er et skarpt sverd.

Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden!

De stiller garn for mine trin, min sjel er nedbøiet; de graver en grav for mig, de faller selv midt i den. Sela.

Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig; jeg vil synge og lovprise.

Våkn op, min ære[i], våkn op, harpe og citar! Jeg vil vekke morgenrøden.

10 Jeg vil prise dig blandt folkene, Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.

11 For din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene.

12 Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden!

Footnotes:

  1. Salmenes 51:6 d.e. kjennes å være rettferdig i dine straffedommer.
  2. Salmenes 53:1 betydningen uviss.
  3. Salmenes 55:20 d.e. straffe.
  4. Salmenes 55:21 SLM 55, 13. 14.
  5. Salmenes 56:1 kanskje melodien.
  6. Salmenes 56:1 1SA 21, 10 fg.
  7. Salmenes 57:1 kanskje melodien.
  8. Salmenes 57:1 1SA 22, 1; 24, 4.
  9. Salmenes 57:9 d.e. sjel.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes