A A A A A
Bible Book List

Salmenes 46-50 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

46 Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot[a]; en sang.

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.

Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte,

om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot. Sela.

En strøm - dens bekker gleder Guds stad, den Høiestes hellige bolig.

Gud er midt i den, den skal ikke rokkes; Gud hjelper den når morgenen bryter frem.

Folkeferd bruste, riker blev rokket; han lot sin røst høre, jorden smeltet.

Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

Kom, se Herrens gjerninger, som har gjort ødeleggelse på jorden!

10 Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen sønder og hugger spydet av; vognene brenner han op med ild.

11 Hold op og kjenn at jeg er Gud! Jeg er ophøiet iblandt folkene, ophøiet på jorden.

12 Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

47 Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.

Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.

Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.

Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.

Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!

For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!

Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.

10 Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.

48 En sang, en salme; av Korahs barn.

Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.

Fagert hever det sig, en glede for all jorden er Sions berg, det ytterste Norden[b], den store konges stad.

Gud er i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern.

For se, kongene samlet sig, de drog frem tilsammen.

De så, da blev de forferdet; de blev slått med redsel, flyktet i hast.

Beven grep dem der, angst som hos en fødende kvinne.

Ved østenvind knuste du Tarsis-skib.

Likesom vi hadde hørt, så har vi nu sett det i Herrens, hærskarenes Guds stad, i vår Guds stad; Gud gjør den fast til evig tid. Sela.

10 Vi grunder, Gud, på din miskunnhet midt i ditt tempel.

11 Som ditt navn, Gud, så er din pris inntil jordens ender; din høire hånd er full av rettferdighet.

12 Sions berg gleder sig, Judas døtre fryder sig for dine dommers skyld.

13 Gå omkring Sion og vandre rundt om det, tell dets tårn!

14 Gi akt på dets voller, vandre gjennem dets borger, forat I kan fortelle derom til den kommende slekt.

15 For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.

49 Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden,

både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen!

Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.

Jeg vil bøie mitt øre til tankesprog, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citaren.

Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir mig,

de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham

- for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid -

10 så han skulde bli ved å leve evindelig og ikke se graven.

11 Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre.

12 Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn.

13 Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne.

14 Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela.

15 Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.

16 Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig. Sela.

17 Frykt ikke når en mann blir rik, når hans huses herlighet blir stor!

18 For han skal intet ta med sig når han dør; hans herlighet skal ikke fare ned efter ham.

19 Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

20 så skal du dog komme til dine fedres slekt; de ser ikke lyset evindelig.

21 Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.

50 En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens opgang til dens nedgang.

Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem.

Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt.

Han kaller på himmelen der oppe og på jorden for å dømme sitt folk:

Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer!

Og himmelen kunngjør hans rettferdighet; for Gud er den som skal dømme. Sela.

Hør, mitt folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne for dig: Gud, din Gud, er jeg.

Ikke for dine offers skyld vil jeg straffe dig; dine brennoffer er alltid for mig.

Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra dine hegn.

10 For mig hører alle dyr i skogen til, dyrene på fjellene i tusentall.

11 Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og det som rører sig på marken, står for mig.

12 Om jeg hungret, vilde jeg ikke si det til dig; for mig hører jorderike til og alt det som fyller det.

13 Mon jeg skulde ete oksers kjøtt og drikke bukkers blod?

14 Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

15 og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

16 Men til den ugudelige sier Gud: Hvad har du med å fortelle om mine lover og føre min pakt i din munn?

17 Du hater jo tukt og kaster mine ord bak dig.

18 Når du ser en tyv, er du gjerne med ham, og med horkarler gjør du felles sak.

19 Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner sammen svik.

20 Du sitter og taler imot din bror, du baktaler din mors sønn.

21 Dette har du gjort, og jeg har tidd; du tenkte jeg var som du; men jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øine.

22 Legg merke til dette, I som glemmer Gud, forat jeg ikke skal sønderrive, og det er ingen som redder!

23 Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

Footnotes:

  1. Salmenes 46:1 sannsynligvis en toneart, 1KR 15, 20.
  2. Salmenes 48:3 Sion er som Guds bolig i sannhet hvad hedningene falskelig tenkte sig om et fjell i det ytterste Norden, et hellig og meget høit fjell.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes