A A A A A
Bible Book List

Salmenes 33-34 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

33 Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang.

Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe!

Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang!

For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.

Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.

Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.

Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.

All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike!

For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der.

10 Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.

11 Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

12 Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.

13 Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn.

14 Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden,

15 han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger.

16 En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.

17 Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.

18 Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet,

19 for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød.

20 Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21 For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.

22 Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig!

34 Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort.

Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.

Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig.

Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!

Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig.

De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.

Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

10 Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham.

11 De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt.

12 Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt.

13 Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke?

14 Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik!

15 Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

16 Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.

17 Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden.

18 Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

19 Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

20 Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

21 Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt.

22 Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige.

23 Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

Apostlenes-gjerninge 24 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

24 Fem dager efter kom ypperstepresten Ananias der ned med nogen av de eldste og en taler, Tertullus; disse fremførte sin klage imot Paulus for landshøvdingen.

Han blev da kalt frem, og Tertullus begynte på klagen imot ham og sa:

Da vi har dig å takke for megen fred, og da ved din omsorg forbedringer i alle måter og på alle steder blir dette folk til del, så skjønner vi på dette, mektigste Feliks, med all takksigelse.

Men forat jeg ikke skal hefte dig for lenge, ber jeg dig at du efter din mildhet vil høre på nogen få ord av oss.

For vi har funnet at denne mann er en pest og en opvigler blandt alle jøder rundt om i verden og en leder for nasareernes sekt;

han har endog søkt å vanhellige templet. Vi grep ham derfor og vilde dømme ham efter vår lov;

men Lysias, den øverste høvedsmann, kom til og tok ham med makt og vold ut av våre hender,

og han bød hans anklagere å komme til dig; og av ham kan du selv, om du gransker saken, få kunnskap om alt det som vi fører klagemål imot ham for.

Men også jødene holdt med ham og sa at så var det.

10 Men Paulus svarte, da landshøvdingen gav ham et tegn at han kunde tale: Da jeg vet at du i mange år har vært dommer for dette folk, fører jeg frimodig mitt forsvar,

11 eftersom du kan få visshet for at det ikke er mere enn tolv dager siden jeg drog op til Jerusalem for å tilbede.

12 Og hverken i templet eller i synagogene eller omkring i byen har de funnet at jeg talte til nogen eller opviglet folket;

13 heller ikke kan de godtgjøre for dig disse sine klager imot mig.

14 Men det vedgår jeg for dig at efter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene,

15 og har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at en opstandelse forestår både av rettferdige og av urettferdige.

16 Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.

17 Da nu flere år var gått, kom jeg for å føre milde gaver til mitt folk og for å ofre,

18 og under dette fant de mig i templet, efterat jeg hadde renset mig, uten opløp og uten opstyr; men det var nogen jøder fra Asia,

19 og disse burde trede frem for dig og komme med sin klage om de hadde noget å si på mig.

20 Eller la disse selv si hvad skyld de fant hos mig dengang jeg stod for rådet,

21 uten det skulde være for dette ene ord som jeg ropte da jeg stod iblandt dem: For de dødes opstandelse står jeg idag for retten iblandt eder.

22 Men Feliks utsatte saken, da han hadde nøiere kjennskap til Guds vei, og han sa: Når høvedsmannen Lysias kommer her ned, skal jeg prøve eders sak.

23 Og han bød høvedsmannen at han skulde holdes i varetekt og ha ro, og at ingen av hans egne skulde hindres fra å være ham til tjeneste.

24 Da nogen dager var gått, kom Feliks med sin hustru Drusilla, som var en jødinne, og han sendte bud efter Paulus og hørte ham om troen på Kristus.

25 Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

26 Han håpet også på at han skulde få penger av Paulus; derfor sendte han også oftere bud efter ham og talte med ham.

27 Da to år var omme, fikk Feliks til eftermann Porcius Festus, og da Feliks gjerne vilde vinne takk av jødene, lot han Paulus bundet efter sig.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes