A A A A A
Bible Book List

Salmenes 32-35 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

32 Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.

For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.

Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.

Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.

Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

10 Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.

11 Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!

33 Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang.

Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe!

Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang!

For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.

Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.

Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.

Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.

All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike!

For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der.

10 Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.

11 Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

12 Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.

13 Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn.

14 Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden,

15 han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger.

16 En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.

17 Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.

18 Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet,

19 for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød.

20 Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21 For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.

22 Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig!

34 Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort.

Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.

Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig.

Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!

Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig.

De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.

Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

10 Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham.

11 De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt.

12 Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt.

13 Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke?

14 Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik!

15 Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

16 Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.

17 Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden.

18 Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

19 Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

20 Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

21 Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt.

22 Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige.

23 Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

35 Av David. Trett, Herre, med dem som tretter med mig! Strid mot dem som strider mot mig!

Grip skjold og verge og reis dig til hjelp for mig!

Dra spydet frem og steng veien for mine forfølgere! Si til min sjel: Jeg er din frelse!

La dem blues og bli til skamme som står mig efter livet! La dem vike tilbake med skam som tenker ondt imot mig!

La dem bli som agner for vinden, og Herrens engel støte dem bort!

La deres vei bli mørk og glatt, og Herrens engel forfølge dem!

For uten årsak har de lønnlig gjort i stand sin garngrav[a] for mig, uten årsak har de gravd en grav for mitt liv.

La ødeleggelse komme over ham, uten at han merker det, og la hans garn som han lønnlig har utlagt, fange ham, la ham falle i det til sin ødeleggelse!

Da skal min sjel glede sig i Herren, fryde sig i hans frelse;

10 alle mine ben skal si: Herre, hvem er som du, du som frir den elendige fra den som er ham for sterk, og den elendige og fattige fra den som plyndrer ham?

11 Der opstår urettferdige vidner, de spør mig om det jeg ikke vet.

12 De gjengjelder mig godt med ondt; min sjel er forlatt.

13 Og jeg, jeg klædde mig i sørgeklær, da de var syke; jeg plaget min sjel med faste, og min bønn vendte tilbake til min barm[b].

14 Jeg gikk omkring, som om det var min venn, min bror; jeg gikk nedbøiet i sørgeklær som en som sørger over sin mor.

15 Men nu da jeg vakler, gleder de sig og flokker sig sammen; skarns-folk flokker sig om mig uten at jeg visste det; de sønderriver[c] og hviler ikke.

16 Som skamløse som spotter for et stykke brød, skjærer de tenner imot mig.

17 Herre, hvor lenge vil du se til? Fri min sjel ut fra deres ødeleggelser, mitt eneste fra de unge løver.

18 Jeg vil prise dig i en stor forsamling, love dig blandt meget folk.

19 La ikke dem glede sig over mig, som uten grunn er mine fiender! La ikke dem som hater mig uten årsak, blinke med øiet!

20 For de taler ikke fred, men optenker svik mot de stille i landet.

21 Og de lukker sin munn vidt op imot mig, de sier: Ha, ha! Der ser vårt øie!

22 Du ser det, Herre, ti ikke! Herre, vær ikke langt borte fra mig!

23 Våkn op og bli våken for å gi mig rett, min Gud og Herre, for å føre min sak!

24 Døm mig efter din rettferdighet, Herre min Gud, og la dem ikke glede sig over mig!

25 La dem ikke si i sitt hjerte: Ha! Efter ønske! La dem ikke si: Vi har opslukt ham!

26 La alle dem få skam og bli til skamme som gleder sig ved min ulykke! La dem som ophøier sig over mig, klæs i skam og skjensel!

27 La dem juble og glede sig som unner mig min rett, og la dem alltid si: Høilovet være Herren, som unner sin tjener at det går ham vel!

28 Da skal min tunge synge om din rettferdighet, hele dagen om din pris.

Footnotes:

  1. Salmenes 35:7 d.e. med garn dekket grav.
  2. Salmenes 35:13 d.e. jeg bad med hodet bøid mot mitt bryst.
  3. Salmenes 35:15 d.e. de søker å frarøve mig mitt gode navn og rykte.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes