A A A A A
Bible Book List

Salmenes 26-31 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

26 Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.

Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!

For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.

Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.

Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.

Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,

for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.

Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.

Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,

10 som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!

11 Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!

12 Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.

27 Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Når ugjerningsmenn nærmer sig imot mig for å opsluke mig, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv.

Om en hær leirer sig imot mig, frykter ikke mitt hjerte; om krig reiser sig imot mig, enda er jeg trygg.

Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel.

For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op.

Og nu skal mitt hode opløfte sig over mine fiender rundt omkring mig, og jeg vil ofre jubeloffere i hans telt, jeg vil prise og lovsynge Herren.

Hør, Herre, høit roper jeg, og vær mig nådig og svar mig!

Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn.

Skjul ikke ditt åsyn for mig, bortstøt ikke i vrede din tjener! Min hjelp har du vært. Kast mig ikke bort og forlat mig ikke, min frelses Gud!

10 For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig op.

11 Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld!

12 Overgi mig ikke til mine fienders mordlyst! for falske vidner står op imot mig, og menn som fnyser av vold.

13 O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! -

14 Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

28 Av David. Til dig, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke døv imot mig, forat jeg ikke, om du tier til mig, skal bli lik dem som farer ned i graven!

Hør mine inderlige bønners røst, når jeg roper til dig, når jeg opløfter mine hender til ditt hellige kor!

Riv mig ikke bort med de ugudelige og med dem som gjør urett, som taler fred med sin næste, enda der er ondt i deres hjerte!

Gi dem efter deres gjerning og efter deres onde adferd! Gi dem efter deres henders gjerning, gjengjeld dem hvad de har gjort!

For de akter ikke på hvad Herren gjør, eller på hans henders gjerning; han skal nedbryte dem og ikke opbygge dem.

Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst!

Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

Herren er deres[a] styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede.

Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid!

29 En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt!

Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!

Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann.

Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.

Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer,

og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.

Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.

Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades' ørken til å beve.

Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære!

10 Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.

11 Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

30 En salme, en sang ved husets innvielse, av David.

Jeg vil ophøie dig, Herre, for du har dradd mig op og ikke latt mine fiender glede sig over mig.

Herre min Gud! jeg ropte til dig, og du helbredet mig.

Herre! du har ført min sjel op av dødsriket, du har kalt mig til live fra dem som farer ned i graven.

Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn!

For et øieblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde; om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang.

Men jeg sa i min trygghet: Jeg skal ikke rokkes evindelig.

Herre! ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell; du skjulte ditt åsyn, da blev jeg forferdet.

Til dig, Herre, ropte jeg, og til Herren bad jeg ydmykelig:

10 Hvad vinning er der i mitt blod, i at jeg farer ned i graven? Mon støvet vil prise dig, vil det forkynne din trofasthet?

11 Hør, Herre, og vær mig nådig! Herre, vær min hjelper!

12 Du omskiftet min klage til dans for mig, du løste mine sørgeklær av mig og omgjordet mig med glede,

13 forat min ære skal lovsynge dig og ikke tie. Herre min Gud! jeg vil prise dig evindelig.

31 Til sangmesteren; en salme av David.

Til dig, Herre, tar jeg min tilflukt. La mig aldri i evighet bli til skamme, frels mig ved din rettferdighet!

Bøi ditt øre til mig, skynd dig og redd mig, vær mig et klippevern, en borg til å frelse mig!

For du er min klippe og min borg, og for ditt navns skyld vil du føre og lede mig.

Du vil føre mig ut av garnet som de lønnlig har lagt for mig; for du er mitt vern.

I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

Jeg hater dem som akter på tomme avguder, men jeg, jeg setter min lit til Herren.

Jeg vil fryde og glede mig over din miskunnhet, at du har sett min elendighet, aktet på min sjels trengsler;

du har ikke overgitt mig i fiendehånd, du har satt mine føtter på et rummelig sted.

10 Vær mig nådig, Herre! for jeg er i trengsel; borttæret av sorg er mitt øie, min sjel og mitt legeme.

11 For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk; min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttæret.

12 For alle mine fienders skyld er jeg blitt til stor spott for mine naboer og til en skrekk for mine kjenninger; de som ser mig på gaten, flyr for mig.

13 Jeg er glemt og ute av hjertet som en død, jeg er blitt som et ødelagt kar.

14 For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv.

15 Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud.

16 I din hånd er mine tider[b]; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere!

17 La ditt åsyn lyse over din tjener, frels mig ved din miskunnhet!

18 Herre, la mig ikke bli til skamme! for jeg kaller på dig. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket!

19 La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt!

20 Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine!

21 Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv.

22 Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by.

23 Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig.

24 Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.

25 Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!

Footnotes:

  1. Salmenes 28:8 d.e. sitt folks.
  2. Salmenes 31:16 1KR 29, 30. SLM 139, 16.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes