A A A A A
Bible Book List

Salmenes 148-150 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

148 Halleluja! Lov Herren fra himmelen, lov ham i det høie!

Lov ham, alle hans engler, lov ham, all hans hær!

Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner!

Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene!

De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt,

og han satte dem på deres sted for all tid, for evig; han gav en lov som ingen av dem overskrider.

Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle vanndyp,

ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk,

I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer,

10 I ville dyr og alt fe, krypdyr og vingede fugler,

11 I jordens konger og alle folk, fyrster og alle jordens dommere,

12 unge menn og jomfruer, gamle sammen med unge!

13 De skal love Herrens navn; for hans navn alene er ophøiet, hans herlighet er over jorden og himmelen,

14 og han har ophøiet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!

149 Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling!

Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!

De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.

For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.

De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie.

Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,

for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene,

for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd,

for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja!

150 Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!

Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!

Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar!

Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite!

Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener!

Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

1 Korintierne 15:29-58 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

29 Hvad gjør da de som lar sig døpe for de døde? Dersom de døde i det hele tatt ikke opstår, hvorfor lar de sig da døpe for dem?

30 Hvorfor setter også vi oss hver time i fare?

31 Jeg dør hver dag, så sant som jeg kan rose mig av eder, brødre, i Kristus Jesus, vår Herre.

32 Var det på menneskelig vis jeg stred med ville dyr i Efesus, hvad vinning har jeg da av det? Dersom de døde ikke opstår, da la oss ete og drikke, for imorgen dør vi!

33 Far ikke vill! Dårlig omgang forderver gode seder.

34 Våkn op for alvor og synd ikke! for somme har ikke kjennskap til Gud; til skam for eder sier jeg det.

35 Men en kunde si: Hvorledes opstår de døde? og med hvad slags legeme kommer de frem?

36 Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør.

37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag;

38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme.

39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker.

40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske.

41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans.

42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet;

43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft;

44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme.

45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd.

46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige.

47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen.

48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være,

49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede.

50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles,

52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.

53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet.

54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier.

55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

56 Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven;

57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

58 Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes