A A A A A
Bible Book List

Salmenes 146-150 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

146 Halleluja! Min sjel, lov Herren!

Jeg vil love Herren så lenge jeg lever; jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.

Sett ikke eders lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse!

Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord; på den samme dag er det forbi med hans tankes råd.

Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud,

som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,

som hjelper de undertrykte til deres rett, som gir de hungrige brød. Herren løser de bundne,

Herren åpner de blindes øine, Herren opreiser de nedbøiede, Herren elsker de rettferdige,

Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.

10 Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

147 Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er liflig, lovsang sømmer sig.

Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han.

Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.

Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn.

Vår Herre er stor og rik på kraft; på hans forstand er det intet mål.

Herren holder de saktmodige oppe, bøier de ugudelige ned til jorden.

Svar Herren med takksigelse, lovsyng vår Gud til citar,

ham som dekker himmelen med skyer, som lager regn for jorden, som lar gress spire frem på fjellene!

Han gir feet dets føde, ravneungene som roper.

10 Han har ikke lyst til hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben.

11 Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunnhet.

12 Pris Herren, Jerusalem, lov din Gud, Sion!

13 For han har gjort dine portstenger faste, han har velsignet dine barn i dig.

14 Han er den som gir dine grenser fred, metter dig med den beste hvete.

15 Han er den som sender sin tale til jorden; såre hastig løper hans ord.

16 Han er den som gir sne som ull, strør ut rim som aske.

17 Han kaster sin is ut som småstykker; hvem kan stå for hans kulde?

18 Han sender sitt ord og smelter dem; han lar sin vind blåse, da rinner vannene.

19 Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover;

20 så har han ikke gjort mot noget hedningefolk, og lover[a] kjenner de ikke. Halleluja!

148 Halleluja! Lov Herren fra himmelen, lov ham i det høie!

Lov ham, alle hans engler, lov ham, all hans hær!

Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner!

Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene!

De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt,

og han satte dem på deres sted for all tid, for evig; han gav en lov som ingen av dem overskrider.

Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle vanndyp,

ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk,

I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer,

10 I ville dyr og alt fe, krypdyr og vingede fugler,

11 I jordens konger og alle folk, fyrster og alle jordens dommere,

12 unge menn og jomfruer, gamle sammen med unge!

13 De skal love Herrens navn; for hans navn alene er ophøiet, hans herlighet er over jorden og himmelen,

14 og han har ophøiet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!

149 Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling!

Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!

De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.

For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.

De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie.

Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,

for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene,

for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd,

for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja!

150 Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!

Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!

Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar!

Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite!

Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener!

Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Footnotes:

  1. Salmenes 147:20 d.e. Guds lover.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes