A A A A A
Bible Book List

Salmenes 120-122 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

120 En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig.

Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge!

Hvad vil han gi dig, og hvad mere vil han gi dig, du falske tunge?

Voldsmannens skarpe piler og glør av gyvelbusken[a].

Ve mig, at jeg lever som fremmed iblandt Mesek, at jeg bor ved Kedars telt[b]!

Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred.

Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.

121 En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?

Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre.

Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.

Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd.

Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten.

Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel.

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.

122 En sang ved festreisene; av David. Jeg gleder mig ved dem som sier til mig: Vi vil gå til Herrens hus.

Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføiet,

hvor stammene drar op, Herrens stammer, efter en lov for Israel, for å prise Herrens navn!

For der er stoler satt til dom, stoler for Davids hus.

Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig!

Der være fred innen din voll, ro i dine saler!

For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i dig!

For Herrens, vår Guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.

Footnotes:

  1. Salmenes 120:4 d.e. fordervende og smertefulle straffer.
  2. Salmenes 120:5 d.e. iblandt mennesker som ligner de stridslystne og rovgjerrige folkeslag Mesek og Kedar.

1 Korintierne 9 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Er jeg ikke fri? er jeg ikke apostel? har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? er ikke I mitt verk i Herren?

Er jeg ikke apostel for andre, så er jeg det i det minste for eder; for I er innseglet på mitt apostel-embede i Herren.

Dette er mitt forsvar mot dem som dømmer mig.

Har vi ikke rett til å ete og drikke?

Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, likesom de andre apostler og Herrens brødre og Kefas?

Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe å arbeide?

Hvem gjør vel nogensinne krigstjeneste på egen lønning? hvem planter en vingård og eter ikke av dens frukt? eller hvem før en hjord og eter ikke av hjordens melk?

Taler jeg dette bare på menneskelig vis, eller sier ikke også loven dette?

I Mose lov er det jo skrevet: Du skal ikke binde munnen til på en okse som tresker. Er det oksene som ligger Gud på hjerte,

10 eller sier han ikke dette bare for vår skyld? For vår skyld er det jo skrevet at den som pløier, skal pløie med håp, og den som tresker, skal gjøre det med håp om å få sin del.

11 Har vi sådd for eder de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster eders timelige goder?

12 Har andre rett over eder, skulde da ikke vi meget mere ha det? Men denne rett har vi ikke brukt; vi tåler alt, for ikke å legge nogen hindring for Kristi evangelium.

13 Vet I ikke at de som gjør tjeneste i templet, får sin føde av templet, og de som tjener ved alteret, deler med alteret?

14 Så har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.

15 Men jeg har ikke gjort bruk av noget av dette. Jeg skriver ikke dette forat det skal bli så med mig; for heller vil jeg dø enn at nogen skulde gjøre det til intet som jeg roser mig av.

16 For om jeg forkynner evangeliet, er det ikke noget å rose mig av; det er en nødvendighet som påligger mig; for ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet!

17 For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd.

18 Hvad er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet.

19 For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste,

20 og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven - om jeg enn ikke selv er under loven - for å vinne dem som er under loven;

21 for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov - om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus - for å vinne dem som er uten lov;

22 for de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige; for dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse nogen.

23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, forat også jeg kan få del i det.

24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den!

25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.

26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været;

27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes