A A A A A
Bible Book List

Salmenes 115-118 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

115 Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets, for din trofasthets skyld!

Hvorfor skal hedningene si: Hvor er nu deres Gud?

Vår Gud er jo i himmelen; han gjør alt det han vil.

Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender.

De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke;

de har ører, men hører ikke; de har nese, men lukter ikke.

Deres hender føler ikke, deres føtter går ikke; de gir ingen lyd med sin strupe.

Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem.

Israel, sett din lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

10 Arons hus, sett eders lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

11 I som frykter Herren, sett eders lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold.

12 Herren kom oss i hu; han skal velsigne, han skal velsigne Israels hus, han skal velsigne Arons hus,

13 han skal velsigne dem som frykter Herren, de små med de store.

14 Herren la eder vokse i tall, eder og eders barn!

15 Velsignet være I av Herren, himmelens og jordens skaper!

16 Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn.

17 De døde lover ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet;

18 men vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Halleluja!

116 Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.

For han har bøiet sitt øre til mig, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.

Dødens rep hadde omspent mig, og dødsrikets angster hadde funnet mig; nød og sorg fant jeg.

Men jeg påkalte Herrens navn: Akk Herre, frels min sjel!

Herren er nådig og rettferdig, og vår Gud er barmhjertig.

Herren verner de enfoldige; jeg var elendig, og han frelste mig.

Kom igjen, min sjel, til din ro! For Herren har gjort vel imot dig.

For du fridde min sjel fra døden, mitt øie fra gråt, min fot fra fall.

Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.

10 Jeg trodde, for jeg talte; jeg var såre plaget.

11 Jeg sa i min angst: Hvert menneske er en løgner.

12 Hvormed skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot mig?

13 Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn.

14 Jeg vil holde for Herren mine løfter, og det for hele hans folks øine.

15 Kostelig i Herrens øine er hans frommes død.

16 Akk Herre! Jeg er jo din tjener, jeg er din tjener, din tjenerinnes sønn; du har løst mine bånd.

17 Dig vil jeg ofre takkoffer, og Herrens navn vil jeg påkalle.

18 Jeg vil holde for Herren mine løfter, og det for hele hans folks øine,

19 i forgårdene til Herrens hus, midt i dig, Jerusalem. Halleluja!

117 Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!

For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

118 Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig!

Israel sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

Arons hus sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

De som frykter Herren, sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum.

Herren er med mig, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske gjøre mig?

Herren er med mig, den som hjelper mig, og jeg skal se med lyst på dem som hater mig.

Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.

Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.

10 Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

11 De omgir mig, ja, de omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

12 De omgir mig som bier, de slukner som ild i tornebusker; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

13 Hårdt støtte du[a] mig forat jeg skulde falle; men Herren hjalp mig.

14 Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

15 Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt; Herrens høire hånd gjør storverk.

16 Herrens høire hånd ophøier, Herrens høire hånd gjør storverk.

17 Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger.

18 Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke.

19 Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren.

20 Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den.

21 Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse.

22 Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten.

23 Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øine.

24 Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!

25 Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes!

26 Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus.

27 Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn!

28 Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.

29 Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Footnotes:

  1. Salmenes 118:13 min fiende.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes