A A A A A
Bible Book List

Salmenes 1-8 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.

Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?

Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!

Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.

Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:

Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.

Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

10 Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden!

11 Tjen Herren med frykt og juble med beven!

12 Kyss[a] Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham[b].

En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn.

Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig.

Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela[c].

Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode!

Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela.

Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.

Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring.

Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner.

Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.

Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David.

Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.

Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.

Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!

Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!

Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.

I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.

Til sangmesteren, til Nehilot[d]; en salme av David.

Vend øret til mine ord, Herre, akt på min tanke!

Merk på mitt klagerop, min konge og min Gud! For til dig beder jeg.

Herre, årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for dig og venter.

For du er ikke en Gud som har behag i ugudelighet; den onde får ikke bo hos dig.

Overmodige får ikke stå frem for dine øine; du hater alle dem som gjør urett.

Du lar dem som taler løgn, gå til grunne; den blodgjerrige og falske mann er en vederstyggelighet for Herren.

Men jeg går ved din megen miskunn inn i ditt hus, jeg kaster mig ned foran ditt hellige tempel i din frykt.

Herre, led mig ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld, gjør din vei jevn for mitt åsyn!

10 For det er ikke sannhet i deres munn; deres indre er fordervelse, deres strupe en åpen grav; sin tunge gjør de glatt.

11 Døm dem skyldige, Gud! La dem falle for sine råds skyld, styrt dem ned for deres mange misgjerninger! For de er gjenstridige mot dig.

12 Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig.

13 For du velsigner den rettferdige, Herre! Som med et skjold dekker du ham med nåde.

Til sangmesteren, med strengelek; efter Sjeminit[e]; en salme av David.

Herre, straff mig ikke i din vrede og tukt mig ikke i din harme!

Vær mig nådig, Herre! for jeg er bortvisnet. Helbred mig, Herre! for mine ben er forferdet,

og min sjel er såre forferdet; og du, Herre, hvor lenge?

Vend om, Herre, utfri min sjel, frels mig for din miskunnhets skyld!

For i døden kommer ingen dig i hu; hvem vil prise dig i dødsriket?

Jeg er trett av mine sukk, jeg gjennembløter min seng hver natt; med mine tårer væter jeg mitt leie.

Borttæret av sorg er mitt øie; det er eldet for alle mine fienders skyld.

Vik fra mig, alle I som gjør urett! For Herren har hørt min gråts røst,

10 Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn.

11 Alle mine fiender skal bli til skamme og såre forferdet; de skal vike tilbake, bli til skamme i et øieblikk.

En sjiggajon[f] av David, som han sang for Herren på grunn av benjaminitten Kus' ord.

Herre min Gud! Til dig setter jeg min lit; frels mig fra alle mine forfølgere og redd mig,

forat ikke fienden skal sønderrive min sjel som en løve, sønderbryte, og det er ingen som redder!

Herre min Gud! Dersom jeg har gjort dette, dersom det er urett i mine hender,

dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak,

så la fienden forfølge min sjel og innhente den og trå mitt liv til jorden og legge min ære[g] i støvet. Sela.

Stå op, Herre, i din vrede, reis dig mot mine fienders rasen og våkn op til min hjelp! Du har jo påbudt dom.

Og la folkeslagenes forsamling omringe dig, og vend tilbake over den til det høie!

Herren holder dom over folkene; døm mig, Herre, efter min rettferdighet og efter min uskyld, som er hos mig!

10 La dog de ugudeliges ondskap få ende og den rettferdige stå fast! Du er jo den som prøver hjerter og nyrer, en rettferdig Gud.

11 Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet.

12 Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som vredes hver dag.

13 Dersom han[h] ikke vender om, så hvesser han[i] sitt sverd, spenner sin bue og gjør den ferdig

14 og legger drepende våben til rette imot ham; sine piler gjør han brennende.

15 Se, han[j] er i ferd med å føde misgjerning; han er fruktsommelig med ulykke og føder løgn.

16 En grav har han gravd og hulet den ut; men han faller i den grav han arbeidet på.

17 Den ulykke han gikk og tenkte på, faller tilbake på hans hode, og over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne.

18 Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.

Til sangmesteren, efter Gittit[k]; en salme av David.

Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

10 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!

Footnotes:

 1. Salmenes 2:12 d.e. hyld, 1SA 10, 1.
 2. Salmenes 2:12 SLM 34, 9; 84, 13.
 3. Salmenes 3:3 et musikalsk uttrykk.
 4. Salmenes 5:1 rimeligvis bleseinstrumenter.
 5. Salmenes 6:1 kanskje en viss toneart, 1KR 15, 21.
 6. Salmenes 7:1 betydningen uviss, kanskje en sang som uttrykker sterk sinnsbevegelse.
 7. Salmenes 7:6 d.e. sjel.
 8. Salmenes 7:13 den ugudelige.
 9. Salmenes 7:13 Gud.
 10. Salmenes 7:15 den ugudelige.
 11. Salmenes 8:1 kanskje en toneart som har hatt sitt navn av byen Gat.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes