Add parallel Print Page Options

30 Agurs, Jakes sønns ord og utsagn. Så talte mannen til Itiel, til Itiel og Ukkal:

Jeg er for ufornuftig til å kalles menneske; manns forstand har jeg ikke.

Jeg har ikke lært visdom og har ikke kunnskap om den Hellige.

Hvem fór op til himmelen og fór ned? Hvem samlet været i sine never? Hvem bandt vannet i et klæde? Hvem satte alle jordens grenser? Hvad er hans navn, og hvad er hans sønns navn? Du vet det jo.

Alt Guds ord er rent; han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.

Legg ikke noget til hans ord, forat han ikke skal straffe dig, og du stå som en løgner!

To ting beder jeg dig om, nekt mig dem ikke, før jeg dør:

La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød,

forat jeg ikke når jeg blir mett, skal fornekte dig og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn!

10 Baktal ikke en tjener for hans herre, forat han ikke skal banne dig, og du dra skyld over dig!

11 Der er en ætt som banner sin far og ikke velsigner sin mor,

12 en ætt som er ren i sine egne øine og dog ikke har tvettet sig for sitt eget skarn,

13 en ætt - hvor stolte er ikke dens øine, og dens øielokk, hvor hever de sig ikke! -

14 en ætt hvis tenner er sverd, og hvis jeksler er kniver, som eter arminger ut av landet og fattige ut av menneskenes tall.

15 Blodiglen har to døtre: Gi hit! Gi hit! Der er tre som aldri blir mette, fire som aldri sier: Nok!

16 Det er dødsriket og det ufruktbare morsliv, jorden, som aldri blir mett av vann, og ilden, som aldri sier: Nok!

17 Et øie som spotter far og forakter lydighet mot mor, det skal ravnene ved bekken hakke ut, og ørneunger skal ete det.

18 Det er tre ting som er mig for underlige, og fire som jeg ikke skjønner:

19 Ørnens vei på himmelen, ormens vei over stenen, skibets vei på havet og en manns vei til en jomfru.

20 Slik bærer en horkvinne sig at: Hun eter og tørker sin munn og sier: Jeg har ikke gjort noget ondt.

21 Under tre skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde ut:

22 under en træl når han blir konge, og en dåre når han blir mett av brød,

23 under en forsmådd kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun arver sin frue.

24 Det er fire som er små på jorden og allikevel overvettes vise:

25 Maurene er ikke noget sterkt folk, og enda lager de sin føde om sommeren;

26 fjellgrevlingene er ikke noget kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i berget;

27 gresshoppene har ingen konge, og enda drar de alle ut, skare efter skare;

28 firfislen kan du gripe med hendene, og allikevel finnes den i kongelige palasser.

29 Det er tre som skrider vakkert frem, og fire som har en vakker gang:

30 Løven, som er en helt blandt dyrene, og som ikke vender om for nogen,

31 hesten med gjord om lendene, bukken, og en konge i spissen for sitt folk.

32 Har du vært så uforstandig at du har ophøiet dig, eller har du tenkt på ondt, da legg hånden på din munn!

33 For trykk på melk gir smør, og trykk på nese gir blod, og trykk på vrede[a] gir trette.

31 Kong Lemuels ord, den lærdom som hans mor innprentet ham:

Hvad skal jeg si til dig, min sønn, du mitt livs sønn, du mine løfters sønn?

Gi ikke kvinner din kraft, og gå ikke på veier som fører til ødeleggelse for konger!

Det sømmer sig ikke for konger, Lemuel, det sømmer sig ikke for konger å drikke vin, heller ikke for fyrster å drikke sterk drikk,

forat de ikke skal drikke og glemme hvad der er lov, og forvende retten for alle arminger.

Gi sterk drikk til den som er sin undergang nær, og vin til den som er bedrøvet i sjelen!

La ham få drikke, så han glemmer sin fattigdom og ikke mere kommer sin møie i hu!

Oplat din munn for den stumme, for alle deres sak som er nær ved å forgå!

Oplat din munn, døm rettferdig og hjelp armingen og den fattige til hans rett!

10 En god hustru - hvem finner henne? Langt mere enn perler er hun verd.

11 Hennes manns hjerte liter på henne, og på vinning skorter det ikke.

12 Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager.

13 Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst.

14 Hun er som en kjøbmanns skib; hun henter sitt brød langveisfra.

15 Hun står op mens det ennu er natt, og gir sine husfolk brød og sine piker deres arbeid for dagen.

16 Hun tenker på en mark og får den; for det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård.

17 Hun omgjorder sine lender med kraft og gjør sine armer sterke.

18 Hun merker at det går godt med hennes arbeid; hennes lampe slukkes ikke om natten.

19 Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingrer tar fatt på tenen.

20 Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige.

21 Hun frykter ikke sneen for sitt hus; for hele hennes hus er klædd i skarlagenfarvet ull.

22 Hun gjør sig tepper; fint lin og purpur er hennes klædning.

23 Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste.

24 Hun gjør skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøbmannen.

25 Kraft og verdighet er hennes klædebon, og hun ler av den kommende tid.

26 Hun oplater sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge.

27 Hun holder øie med hvorledes det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke.

28 Hennes sønner står op og priser henne lykkelig; hennes mann står op og roser henne:

29 Det finnes mange dyktige kvinner, men du overgår dem alle.

30 Ynde sviker, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, hun skal prises.

31 Gi henne av hennes arbeids frukt, og hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.

Footnotes

  1. Salomos Ordsprog 30:33 enn mere å egge den vrede.