Add parallel Print Page Options

40 Og Herren svarte Job ut av stormen og sa:

Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.

Vil du endog gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme mig skyldig, så du får rett?

Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?

Pryd dig med majestet og høihet og klæ dig i glans og herlighet!

La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem!

Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står!

Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket!

Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig.

10 Se på Behemot[a], som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse.

11 Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler!

12 Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget.

13 Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.

14 Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd[b].

15 Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.

16 Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.

17 Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.

18 Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.

19 Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?

20 Kan du dra Leviatan[c] op med en krok og trykke dens tunge ned med et snøre?

21 Kan du sette en sivline i dens nese og gjennembore dens kjeve med en krok?

22 Vil den rette mange ydmyke bønner til dig eller tale blide ord til dig?

23 Vil den gjøre en pakt med dig, så du kan få den til din træl for all tid?

24 Kan du leke med den som med en fugl og binde den fast for dine små piker?

25 Kan et lag av fiskere kjøpslå om den, stykke den ut mellem kjøbmennene?

26 Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner?

27 Prøv å legge hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen!

28 Nei, den som våger slikt, hans håp blir sveket; allerede ved synet av den styrter han til jorden.

41 Ingen er så djerv at han tør tirre den; hvem tør da sette sig op imot mig?

Hvem gav mig noget først, så jeg skulde gi ham vederlag? Alt under himmelen hører mig til.

Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning.

Hvem har dradd dens klædning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner?

Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel.

Stolte er skjoldenes rader; hvert av dem er tillukket som med et fast segl.

De ligger tett innpå hverandre, og ingen luft trenger inn imellem dem.

Det ene skjold henger fast ved det andre; de griper inn i hverandre og skilles ikke at.

Når den nyser, stråler det frem lys, og dens øine er som morgenrødens øielokk.

10 Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter frem.

11 Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv.

12 Dens ånde tender kull i brand, og luer går ut av dens gap.

13 På dens hals har styrken sin bolig, og angsten springer foran den.

14 Dens doglapper sitter fast; de er som støpt på den og rører sig ikke.

15 Dens hjerte er fast som sten, fast som den underste kvernsten.

16 Når den hever sig, gruer helter; av redsel mister de sans og samling.

17 Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse, pil eller kastespyd.

18 Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre.

19 Buens sønn[d] jager den ikke på flukt; slyngens stener blir som halm for den.

20 Stridsklubber aktes som halm, og den ler av det susende spyd.

21 På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i dyndet som efter en treskeslede.

22 Den får dypet til å koke som en gryte; den får havet til å skumme som en salvekokers kjele.

23 Efter den lyser dens sti; dypet synes å ha sølvhår.

24 Det er intet på jorden som er herre over den; den er skapt til ikke å reddes.

25 Alt som er høit, ser den i øiet; den er en konge over alle stolte dyr.

42 Da svarte Job Herren og sa:

Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er umulig å utføre for dig.

Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg si: Jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var mig for underlig, og som jeg ikke skjønte.

Men hør nu, så vil jeg tale! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.

Bare hvad ryktet meldte, hadde jeg hørt om dig; men nu har mitt øie sett dig.

Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.

Da Herren hadde talt disse ord til Job, sa han til Elifas fra Teman: Min vrede er optendt mot dig og dine to venner; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.

Ta derfor syv okser og syv værer og gå til min tjener Job og ofre dem som brennoffer for eder! Og min tjener Job skal bede for eder; bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med eder efter eders uforstand; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.

Så gikk Elifas fra Teman og Bildad fra Suah og Sofar fra Na'ama og gjorde som Herren hadde talt til dem; og Herren bønnhørte Job.

10 Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte.

11 Og alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre og alle som hadde kjent ham før, og de åt med ham i hans hus og viste ham medynk og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham; og de gav ham hver en kesitte[e] og hver en gullring.

12 Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn hans første[f], og han fikk fjorten tusen får og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen aseninner.

13 Og han fikk syv sønner og tre døtre.

14 Den ene datter kalte han Jemima, den annen Kesia og den tredje Keren-Happuk.

15 Så fagre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet; og deres far gav dem arv blandt deres brødre.

16 Derefter levde Job hundre og firti år, og han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd.

17 Og Job døde, gammel og mett av dager.

Footnotes

  1. Jobs 40:10 flodhesten.
  2. Jobs 40:14 d.e. dens tenner.
  3. Jobs 40:20 krokodillen.
  4. Jobs 41:19 pilen.
  5. Jobs 42:11 1MO 33, 19.
  6. Jobs 42:12 JBS 1, 3; 8, 7.