A A A A A
Bible Book List

Jobs 11-13 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

11 Da tok Sofar fra Na'ama til orde og sa:

Skulde en ordflom bli uten svar, eller en ordgyter få rett?

Skulde dine store ord drive menn til taushet, skulde du spotte uten at nogen skammer dig ut?

Og skal du få si: Ren er min lære, og skyldfri er jeg i dine øine?

Men bare Gud vilde tale og oplate sine leber mot dig

og åpenbare dig visdommens hemmeligheter, at det i dem er dobbelt forstand! Da måtte du nok innse at Gud tilgir dig noget av din misgjerning.

Mon du kan finne bunn i Guds vesen eller nå frem til den Allmektiges ytterste grense?

Himmelhøi er den[a], hvad kan du gjøre? Dypere enn dødsriket, hvad vet du?

Lengere enn jorden er dens mål og bredere enn havet.

10 Om han farer frem og setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem vil da hindre ham?

11 For han, han kjenner de falske folk og ser uretten, uten at han trenger å gi akt på den,

12 og selv en uvettig mann får forstand[b], og et ungt villesel blir født til menneske.

13 Hvis du retter ditt hjerte og utbreder dine hender til ham -

14 er det synd i din hånd, da ha den bort og la ikke urett bo i dine telt -

15 ja, da skal du, fri for lyte, opløfte ditt åsyn og stå fast og ikke frykte;

16 for du skal glemme din møie, som forbifarne vann skal du komme den i hu.

17 Og lysere enn middagen blir da ditt liv; mørket blir for dig som morgenen.

18 Og du skal være trygg, for da er det håp, og når du har sett dig vel omkring, kan du legge dig trygt til ro.

19 Og du skal hvile, og ingen skal skremme dig op, og mange skal søke din yndest.

20 Men de ugudeliges øine tæres bort; de har ingen tilflukt mere, og deres håp er å utånde sjelen.

12 Da tok Job til orde og sa:

Ja sannelig, I er de rette folk, og med eder dør visdommen ut.

Også jeg har forstand, likesom I, jeg står ikke tilbake for eder, og hvem vet ikke dette?

Til spott for mine venner er jeg, jeg som ropte til Gud og fikk svar; til spott er jeg, den rettskafne og ulastelige.

Ulykken fortjener bare forakt efter de trygges mening; forakt venter dem hvis fot vakler.

Ødeleggeres telt blir i ro, og trygge er de som egger Gud til vrede, de som fører sin gud i sin hånd[c].

Men spør du dyrene, de skal lære dig, og himmelens fugler, de skal si dig det,

eller tal til jorden, og den skal lære dig, og havets fisker skal fortelle dig det.

Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det,

10 han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd?

11 Mon ikke øret prøver ord, likesom ganen smaker mat?

12 Hos gråhårede er visdom, og langt liv gir forstand.

13 Hos ham er visdom og velde, ham hører råd og forstand til.

14 Se, han river ned, og det bygges ikke op igjen; han stenger for en mann, og det lukkes ikke op.

15 Han demmer for vannene, og de tørker bort, og han slipper dem løs, og de velter om jorden.

16 Hos ham er styrke og visdom; i hans makt er både den som farer vill, og den som fører vill.

17 Han fører rådsherrer bort som fanger, og dommere gjør han til dårer.

18 Kongers tvangsbånd løser han og binder rep om deres lender.

19 Han fører prester bort som fanger, og mektige menn støter han ned.

20 Han fratar prøvede menn mælet og oldinger deres innsikt.

21 Han utøser forakt over fyrster, og de sterkes belte løser han.

22 Han drar det skjulte frem av mørket og fører dødsskygge frem i lyset.

23 Han lar folkene bli store, og han lar dem gå til grunne; han gir folkene vidt rum, og han fører dem bort.

24 Høvdingene i landet fratar han forstanden og lar dem fare vill i et uveisomt øde;

25 de famler i mørke uten lys, og han lar dem rave likesom drukne.

13 Se, alt sammen har mitt øie sett, mitt øre hørt og merket sig.

Det I vet, vet også jeg; jeg står ikke tilbake for eder.

Men jeg vil tale til den Allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre mig for Gud.

Men I spinner løgn sammen, I er alle dårlige læger.

Gid I vilde tie stille! Det skulde bli regnet eder til visdom.

Hør nu på min tilrettevisning og merk på refselsene fra mine leber!

Vil I tale urett til forsvar for Gud, og vil I til hans forsvar tale svik?

Vil I ta hans parti, eller vil I være sakførere for Gud?

Vil det gå eder godt når han ransaker eder, eller vil I narre ham, som en narrer et menneske?

10 Han vil tukte eder, om I i lønndom tar parti for ham.

11 Vil ikke hans høihet forferde eder, og redselen for ham falle over eder?

12 Eders tankesprog er askesprog; eders skanser[d] blir til skanser av ler.

13 Ti, la mig være, så jeg kan tale, så får det komme over mig hvad det vil!

14 Hvorfor skulde jeg bære mitt kjøtt mellem mine tenner[e]? Jeg vil legge mitt liv i min hånd[f].

15 Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

16 Også det skal bli mig til frelse; for ingen gudløs kommer for hans åsyn.

17 Hør da nøie på mitt ord og la min forklaring trenge inn i eders ører!

18 Se, jeg har saken i orden; jeg vet jeg skal få rett.

19 Hvem er den som vil gå i rette med mig? Ja, da vil jeg tie og opgi ånden.

20 Bare to ting må du ikke gjøre mot mig, da skal jeg ikke skjule mig for ditt åsyn:

21 Ta din hånd bort fra mig, og la ikke dine redsler forferde mig!

22 Så kall da, og jeg skal svare; eller la mig tale, og svar du mig!

23 Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? La mig få vite min brøde og min synd!

24 Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?

25 Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge det tørre strå? -

26 siden du idømmer mig så hårde lidelser og lar mig arve min ungdoms misgjerninger

27 og setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler,

28 og dette gjør du mot en som tæres bort som makk-ett tre, som et klædebon møllet har ett.

Footnotes:

  1. Jobs 11:8 d.e. Guds visdom.
  2. Jobs 11:12 når Gud således går i rette med ham, JBS 11, 10.
  3. Jobs 12:6 HAB 1, 11.
  4. Jobs 13:12 d.e. bevisgrunner.
  5. Jobs 13:14 søke å redde mitt liv.
  6. Jobs 13:14 sette det på spill.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes