A A A A A
Bible Book List

Efeserne 1-3 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:

Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,

likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,

til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,

idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv

10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

11 han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,

12 forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;

13 i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,

14 han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

15 Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,

16 holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,

17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,

20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,

21 over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,

22 og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,

23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder,

som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,

gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst -

og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

11 Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden,

12 at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;

13 men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet,

15 idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,

16 og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet.

17 Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved;

18 for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren,

22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger -

om I ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er mig gitt for eder,

at han ved åpenbaring har kunngjort mig hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord,

hvorav I, når I leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet,

som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden:

at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

hvis tjener jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.

Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,

10 forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen

11 efter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre,

12 i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.

13 Derfor beder jeg at I ikke må tape motet over mine trengsler for eder, som er eders ære. -

14 Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen,

15 som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden,

16 at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

17 at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

18 så I, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hvad bredde og lengde og dybde og høide der er,

19 og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.

20 Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

21 ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes