A A A A A
Bible Book List

Ezra 1-2 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

Og i Perserkongen Kyros's første Regeringsår vakte Herren, for at hans Ord gennem Jeremias's Mund kunde opfyldes, Perserkongen Kyros's Ånd, så han lod følgende udråbe i hele sit Rige og desuden kundgøre ved en Skrivelse: Perserkongen, Kyros gør vitterligt: Alle Jordens Riger har Herren, Himmelens Gud, givet mig; og han har pålagt mig at bygge ham et Hus i Jerusalem i Juda. Hvem iblandt eder, der hører til hans Folk, med ham være hans Gud, og han drage op til Jerusalem i Juda og bygge Herrens, Israels Guds, Hus; han er den Gud, som bor i Jerusalem; og alle Steder, hvor de tiloversblevne bor som fremmede, skal Beboerne støtte dem med Sølv, Guld, Heste og Kvæg, bortset fra de frivillige Gaver til Guds Hus i Jerusalem.

Da brød Overhovederne for Judas og Benjamins Fædrenehuse og Præsterne og Leviterne op, alle, hvis Ånd Gud vakte, så de drog op for at bygge Herrens Hus i Jerusalem; og bortset fra alle de frivillige Gaver kom alle deres Naboer dem til Hjælp med alt, både Sølv, Guld, Heste og Kvæg og Kostbarheder i Mængde. Og Kong Kyros udleverede Karrene fra Herrens Hus, som Nebudkadnezar havde ført bort fra Jerusalem og ladet opstille i sin Guds Hus; dem gav Perserkongen Kyros ny til Skatmesteren Mitredat, og han talte dem og overgav dem til Sjesjbazzar, Judas Fyrste. Og Tallet på dem var følgende: 30 Guldbækkener, 1000 Sølvbakker, 29 Røgelsesskåle, 10 30 Guldbægre, 410 Sølvbægre af ringere Art og 1000 andre Kar, 11 i alt 5400 Kar, dels af Guld og dels af Sølv. Alt dette bragte Sjesjbazzar med sig, da de landflygtige drog op fra Babel til Jerusalem.

Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Landflygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort til Babel, men nu vendte de tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin By; de kom i Følge med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordokaj, Bilsjan, Mispar, Bigvaj, Rehum og Ba'ana'. Tallet på Mændene i Israels Folk var:

Par'osj's Efterkommere 2172, Sjefatjas Efterkommere 372, Aras Efterkommere 775, Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2812, Elams Efterkommere 1254, 7attus Efterkommere 945, Zakkajs Efterkommere 760, 10 Banis Efterkommere 642, 11 Bebajs Efterkommere 623, 12 Azgads Efterkommere 1222, 13 Adonikams Efterkommere 666, 14 Bigvajs Efterkommere 2056, 15 Adins Efterkommere 454, 16 Aters Efterkommere gennem Hizkija 98, 17 Bezajs Efterkommere 323, 18 Joras Efterkommere 112, 19 Hasjums Efterkommere 223, 20 Gibbars Efterkommere 95, 21 Betlehems Efterkommere 123, 22 Mændene fra Netofa 56, 23 Mændene fra Anatot 128, 24 Azmavets Efterkommere 42, 25 Kirjat-Jearims, Kefiras og Be'erots Efterkommere 743, 26 Ramas og Gebas Efterkommere 621, 27 Mændene fra Mikmas 122, 28 Mændene fra Betel og Aj 223, 29 Nebos Efterkommere 52, 30 Magbisj's Efterkommere 156, 31 det andet Elams Efterkommere 1254, 32 Harims Efterkommere 320, 33 Lods, Hadids og Onos Efterkommere 725, 34 Jerikos Efterkommere 345, 35 Sena'as Efterkommere 3630. 36 Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973, 37 Immers Efterkommere 1052, 38 Pasjhurs Efterkommere 1247, 39 Harims Efterkommere 1017.

40 Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74,

41 Tempelsangerne var: Asafs Sønner 128.

42 Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere, i alt 139.

43 Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots, 44 Keros's, Si'as, Padons, 45 Lebanas, Hagabas, Akkubs, 46 Hagabs, Salmajs, Hanans, 47 Giddels, Gahars, Reajas, 48 Rezins, Nekodas, Gazzams, 49 Uzzas, Paseas, Besajs, 50 Asnas, Me'uniternes, Nefusifernes, 51 Bakbuks, Hakufas, Harhurs, 52 Bazluts, Mehidas, Harsjas, 53 Barkos's, Siseras, Temas, 54 Nezias og Hatifas Efterkommere.

55 Efterkommere af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Perudas, 56 Ja'alas, Darkons, Giddels, 57 Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amis Efterkommere. 58 Tempeltrællene og Efterkommerne af Salomos Trælle var i alt 392.

59 Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addan og Immer, kunde ikke opgive deres Fædrenehuse og Slægt, hvor vidt de hørte til Israel: 60 Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 652. 61 Og af Præsterne: Habaj as, Hakkoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem. 62 De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem, derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden. 63 Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.

64 Hele Menigheden udgjorde 42360 65 foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvortil kom 200 Sangere og Sangerinder. 66 Deres Heste udgjorde 736, deres Muldyr 245, 67 deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.

68 Af fædrenehusenes Overhoveder gav nogle, da de kom til Herrens Hus i Jerusalem, frivillige Gaver til Guds Hus, for at det kunde genopbygges på sin Plads; 69 de gav efter deres Evne til Byggesummen 61000 Drakmer Guld, 5000 Miner Sølv og 100 Præstekjortler.

70 Derpå bosatte Præsterne, Leviterne og en Del al Folket sig i Jerusalem og dets Område, men Sangerne, Dørvogterne og Tempeltrællene og hele det øvrige Israel i deres Byer.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes