Add parallel Print Page Options

94 (По слав. 93). Господи Боже, Кому принадлежи отмъщението, Господи, кому принадлежи отмъщението, възсияй.

Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.

Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?

Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.

Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;

Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.

И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.

Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -

Оня, Който е поставил* ухото не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?

10 Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?

11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.

12 Блажен оня човек, когото Ти, Господи вразумяваш, И когото учиш от закона Си,

13 За да го успокояваш през дните на злочестието, Докато се изкопае ров за нечестивия.

14 Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;

15 Понеже съдбата пак ще се съобразява с* правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.

16 Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?

17 Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.

18 Когато казах: Подхлъзва се ногата ми, Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.

19 Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.

20 Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

21 Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.

22 Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.

23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.

95 (По слав. 94). Дойдете, да запеем на Господа, Да възкликнем към спасителната ни Канара.

Да застанем пред Него със славословие. С псалми да възкликнем на Него,

Защото Господ е велик Бог, И велик цар над всички богове.

В неговата ръка са земните дълбочини; И височините на планините са Негови.

Негово е морето, дори Той го е направил; И ръцете Му създадоха сушата.

Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател;

Защото Той е наш Бог. И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му, Днес, ако искате да слушате гласа Му,

Не закоравявайте сърцата си както в Мерива. Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,

Когато бащите ви Ме изпитаха, Опитаха Ме и видяха каквото сторих.

10 Четиридесет години негодувах против това поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;

11 Затова се заклех в гнева Си, Че няма да влязат в Моята почивка.

96 (По слав. 95). Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи.

Пейте, Господу благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление.

Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.

Защото велик е Господ и твърде достохвален, Достопочитаем е повече от всичките богове.

Защото всичките богове на племената са нищожества; А Иеова е направил небесата.

Пред Него са блясък и величие, Сила и красота в светилището Му.

Отдайте Господу, всички родове на племената, Отдайте Господу слава и сила;

Отдайте Господу славата дължима на името Му; Принесете приноси и влезте в дворовете Му;

Поклонете се Господу в света премяна; Треперете пред Него всички земи.

10 Кажете между народите: Господ царува; А при това вселената е утвърдена та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.

11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко що има в него.

12 Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях: Тогава ще пеят с радост всичките дървета и гората

13 Пред Господа, защото Той иде. Защото иде да съди земята; Ще съди света с правда. И племената във верността Си.

14 И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени от всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.

15 Но, за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат,

16 да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.

17 И тъй, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса.

18 Защото не бих се осмелил да говоря за нещо освен онова, което Христос е извършил чрез мене за привеждане езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело,

19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Светия Дух [Божий], така щото от Ерусалим и околностите му дори до Илирик напълно съм проповядвал Христовото благовестие.

20 Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, 21 но, както е писано: 22 Това ме е възпирало много пъти, та не съм дохождал при вас.

23 Но сега, като няма вече място за моето работене по тия страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас,

24 на отиването си в Испания ще дойда, защото се надявам да ви видя като минавам, и вие да ме изпратите до там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас.

25 А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите.

26 Защото Македония и Ахаия благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим.

27 Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участвуват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.

28 Прочее, когато свърша това, като им осигуря тоя плод, ще мина през вас в Испания.

29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [благовествуването на ] Христа.

30 А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Хртистос, и заради любовта, която е плод на Духа, да ме придружават усърдна молитва към Бога за мене,

31 та да се избави от противниците на вярата в Юдея, и моята услуга за Ерусалим да бъде благоприятна на светиите;

32 и с Божията воля да дойда радостен при Вас, и да си почина между вас.

33 А Бог на мира да бъде с всички Вас. Амин.

Read full chapter