A A A A A
Bible Book List

Псалми 72-73 Bulgarian Bible (BULG)

72 (По слав. 71). Псалом за Соломона+ Боже, дай твоето правосъдие на царя, И правдата си на царския син,

За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.

Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда.

Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника

Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде съществува луната, из родове в родове.

Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята.

В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.

Той ще владее от море до море, И от Евфрат* до краищата на земята.

Пред него ще коленичат жителите на пустинята: И неприятелите му ще лижат пръстта.

10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.

11 Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват.

12 Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния,

13 Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.

14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

15 И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.

16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската планина; И жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.

17 Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.

18 Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;

19 И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.

20 Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.

73 (По слав. 72). Асафов псалом*. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.

А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.

Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.

Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.

Не са в общите човешки трудове Нито са измъчвани, като другите човеци.

Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича като дреха.

Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.

Присмиват се и говорят нечестиво за насилие: Говорят горделиво,

Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.

10 Затова отбиват се при тях+ людете му; И вода с пълна чаша се изпива от тях.

11 И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?

12 Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!

13 Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,

14 Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.

15 Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;

16 И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,

17 До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.

18 Ти наистина си ги турил на плъзгави места, Тръшнал си ги на разорение.

19 Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.

20 Както се презира съновидение, когато се събуди някой, Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,

21 Но тогава моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.

22 До толкова бях обезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.

23 Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.

24 Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава.

25 Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе.

26 Чезне плътта ми и сърцето ми; Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.

27 Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.

28 Но за мене е добре да се приближа при Бога; Тебе, Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.

Римляни 9:1-15 Bulgarian Bible (BULG)

Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,

че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.

Защото бих желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини:

които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията:

чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.

Обаче, не е пропаднало Божието слово; защото не всички ония са Израил, които са от Израиля;

нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство; но "в Исаака" каза Бог, "ще се наименува твоето потомство".

Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието се считат за потомство.

Защото това беше нещо обещано, понеже каза: "Ще дойда по това време, и Сара ще има син".

10 И не само това, но и когато Ребека зачена от едного, сиреч от нашия отец Исаака,

11 макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на онзи, който призовава,

12 рече й се: "По-големият ще слугува на по-малкия";

13 както е писано: "Якова възлюбих , а Исава намразих".

14 И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!

15 Защото казва на Моисея: "Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля".

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes