A A A A A
Bible Book List

Псалми 65-67 Bulgarian Bible (BULG)

65 (По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Тебе чака хваление, Боже, в Сион; И пред Тебе ще се изпълни обрекът.

Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар.

Беззакония ми надвиха; Но престъпленията ни, - Ти ще ги очистиш.

Блажен човекът, когото избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.

С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море, -

Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество,

Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената.

Така и тия, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знания. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; Ръката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил земята:

10 Като напояваш нейните бразди Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на дъжда Благославяш поникналото от нея;

11 Върху годината на благостта Си туряш венец, И от следите Ти капе тлъстина;

12 Пасбищата на пустинята капят от изобилията си, И хълмовете се опасват с радост;

13 Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с жито; Възклицават, още и пеят.

66 (По слав. 65). За първия певец, псаломска песен. Възкликнете към Бога, всички земи,

Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.

Речете Богу: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила Даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе за покорни.

Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, Ще славословят името Ти. (Села).

Дойдете та вижте делата на Бога, Който страшно действува към човешките чада.

Превърна морето в суша; Пеши преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.

Със силата Си господарува до века: Очите Му наблюдават народите; Бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села).

Вие племена благославяйте нашия Бог, И направете да се чуе гласът на хвалата Му,

Който поддържа в живот душата ни. И не оставя да се клатят нозете ни.

10 Защото Ти, Боже, си ни спасил, Изпитал си ни както се изпитва сребро.

11 Въвел си ни в мрежата, Турил си тежък товар на гърба ни.

12 Направил си да яздят човеци върху главите ни; Преминахме през огън и вода; Но Ти ни изведе на богато място.

13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, Ще изпълня пред Тебе обреците,

14 Които произнесоха устните ми И говориха устата ми в бедствието ми.

15 Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с темян, Ще принеса волове и кози. (Села).

16 Дойдете, слушайте, всички, които се боите от Бога, И ще разкажа онова, което е сторил на душата ми.

17 Към него извиках с устата си; И Той ще бъде възвисен чрез езика ми.

18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал;

19 Но Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми.

20 Благословен да е Бог. Който не отстрани от мене ни молитвата, ни Своята милост.

67 (По слав. 66). За първия певец върху струнни инструменти. Псаломска песен. Бог да се смили за нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)

За да се познае на земята Твоя път, Във всичките народи спасението Ти.

Да Те славословят племената, Боже; Да Те славословят всички племена.

Да се веселят и да възклицават народите; Защото ще съдиш племената с правда, И ще управляваш народите на земята. (Села)

Да те славословят племената, Боже Да те славословят всичките племена.

Земята е дала плода си; Бог, нашият Бог, ще ни благослови;

Бог ще ни благослови, И от Него ще се боят всички земни краища.

Псалми 69-70 Bulgarian Bible (BULG)

69 (По слав. 68). За първия певец, по криновете*, Давидов псалом Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми.

Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.

Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало; Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.

Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.

Боже, Ти знаеш безумието ми; И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.

Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се на опозорят покрай мене ония, които Те търсят.

Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми.

Чужда станах на братята си, И странен на чадата на майка ми.

Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

10 Когато плачех в душата си с пост, Това ми стана за укор;

11 Когато облякох вретище за дреха, Станах им за поговорка.

12 За мене приказват седящите в портата; И аз станах песен на пияниците.

13 Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение.

14 Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.

15 Не дай да ме завлече устрема на водите, Нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.

16 Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;

17 И не скривай лицето Си от слугата Си, Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.

18 Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.

19 Ти знаеш как ме укоряват, Как ме посрамват и ме опозоряват; Пред тебе са всичките мои противници.

20 Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, - И утешители, но не намерих.

21 И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.

22 Трапезата им пред тях нека им стане примка, И когато са на мира нека стане клопка.

23 Да се помрачат очите им та да не видят; И чреслата им направи непрестанно да се тресат.

24 Излей на тях негодуванието Си; И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.

25 Жилището им да запустее, И в шатрите им да няма кой да живее.

26 Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил, И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.

27 Приложи беззаконие на беззаконието им; И да не участвуват* в Твоята правда.

28 Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.

29 А мене, който съм сиромах и скръбен, Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.

30 Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича с хваления;

31 И това ще угоди Господу Повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.

32 Смирените ще видят и ще се зарадват; И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.

33 Защото Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.

34 Нека Го хвалят небето и земята, Моретата, и всичко, което се движи в тях.

35 Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове; И людете Му ще се заселят там, и ще го владеят.

36 Още и потомството на слугите Му ще го наследи, И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.

70 (По слав. 69). За първия певец, Давидов псалом, за спомен*. Боже, побързай да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш.

Нека се посрамят и се смутят Ония, които търсят душата ми; Нека се обърнат назад и се опозорят Ония, които се наслаждават на злощастието ми.

Нека се обърнат назад поради срама си Ония, които думат: О, хохо!

Нека се радват и се веселят в Тебе Всички, които Те търсят; Ония, които обичат спасението Ти, Нека думат винаги: Да се величае Бог.

А аз съм сиромах и немощен: Боже, побързай да дойдеш при мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Господи, да се не забавиш.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes