A A A A A
Bible Book List

Псалми 63-65 Bulgarian Bible (BULG)

63 (По слав. 62). Псалом на Давида, когато се намираше в Юдовата пустиня+. Боже, Ти си мой Бог; от ранина те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

Така съм се взирал в Тебе в светилището, За да видя Твоята сила и Твоята слава.

Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, Устните ми ще Те хвалят.

Така ще те благославям, докато съм жив; В Твоето име ще издигам ръцете си.

Като от тлъстина и мас ще се насити душата ми; И с радостни устни ще Те славословят устата ми.

Когато си спомням за Тебе на постелката си Размишлявам за Тебе в нощните стражи;

Понеже Ти си бил немощ на мене, И под сянката на твоите крила ще се радвам.

Душата ми се прилепва към Тебе; Твоята десница ме подпира.

А ония, които търсят душата ми, ще бъдат погубени, Ще слязат в дълбочините на земята.

10 Ще бъдат съсипани от силата на меча, Ще бъдат дял на чакали.

11 А царят ще се весели в Бога; Всеки, който се кълне в Неговото име, ще се хвали; Но устата на ония, които говорят лъжи, ще се затворят.

64 (По слав. 63). За първия певец. Давидов псалом. Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля.

Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците,

Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели,

За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят.

Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види?

Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.

Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени.

Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава.

И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му.

10 Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.

65 (По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Тебе чака хваление, Боже, в Сион; И пред Тебе ще се изпълни обрекът.

Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар.

Беззакония ми надвиха; Но престъпленията ни, - Ти ще ги очистиш.

Блажен човекът, когото избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.

С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море, -

Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество,

Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената.

Така и тия, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знания. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; Ръката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил земята:

10 Като напояваш нейните бразди Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на дъжда Благославяш поникналото от нея;

11 Върху годината на благостта Си туряш венец, И от следите Ти капе тлъстина;

12 Пасбищата на пустинята капят от изобилията си, И хълмовете се опасват с радост;

13 Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с жито; Възклицават, още и пеят.

Римляни 6 Bulgarian Bible (BULG)

Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото;

като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече не греха.

Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него,

знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10 Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха еднаж за винаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11 Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12 И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покоряват на неговите страсти.

13 Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15 Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16 Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17 Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18 и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19 (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20 Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21 Какъв плод имахте тогава от ония неща? 22 Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes