Add parallel Print Page Options

51 (По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Вистсавия*. Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; според множеството на благите Си милости и изличи беззаконията ми.

Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.

Защото престъплението си аз признавам, И грехът ми е винаги пред мене.

На Тебе, само на Тебе, съгреших, И пред тебе сторих това зло; Признавам това, за да бъдеш оправдан когато говориш, когато говориш, И излезеш непорочен, когато съдиш.

Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.

Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.

Дай ми да чуя радост и веселие, За да се зарадват костите, които си строшил.

Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.

10 Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен обновявай вътре в мене,

11 Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.

12 Повърни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

13 Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, И грешниците ще се обърнат към Тебе.

14 Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми; И езикът ми ще пее високо за Твоята правда.

15 Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала.

16 Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.

17 Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

18 Стори добро на Сион според благоволението Си; Съгради стените на Ерусалим.

19 Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда, В приноси и всеизгаряния; Тогава ще принасят юници на олтара Ти.

52 (По слав. 51). За първия певец, Давидова поука, когато бе дошъл едомецът Доик при Саула та му бе казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща*. Защо се хвалиш със злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва до века.

Езикът ти, като действува коварно, Подобно на изострен бръснач, измишлява нечестие.

Обичаш злото повече от доброто, И да лъжеш повече нежели да говориш правда. (Села).

Обичаш всичките гибелни думи и измамливия език.

Затова и тебе Бог ще съкруши съвсем, Ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти, Ще те изкорени от земята на живите. (Села).

А праведните, като видят това, ще се убоят, И ще му се присмеят и рекат:

Ето човек, който не прави Бога своя крепост, Но уповаваше на многото си богатство, И се закрепваше на нечестието си.

А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; Уповавам на Божията милост от века до века.

Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това; И пред Твоите светии ще призовавам името Ти, Защото е благо.

53 (По слав. 52). За първия певец, по боледуването му, Давидово поучение. Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно беззаконие; Няма кой да прави добро.

Бог надникна от небето над човешките чада, За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога.

Всеки един от тях се обърна надире; всички заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един.

Без разум ли са ония, които беззаконствуват. Които изпояждат людете ми както ядат хляб, И не призовават Бога?

Там ги нападна голям страх, гдето нямаше страх; Защото Бог разпръсна костите на оплакващите се против тебе; Посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли.

Дано дойде от Сион избавление за Израиля! Когато върне Бог своите люде от плен, Тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.

54 (По слав. 43). За първия певец, върху струнни инструменти, Давидово поучение, когато зифеяните дойдоха и казаха на Саула: Ето, Давид се крие между нас*. Боже, избави ме чрез името Си, И в силата Си съди ме.

Боже, слушай молитвата ми, Внимавай в думите на устата ми,

Защото чужденци се подигнаха против мене, И насилници търсят душата ми; Не поставиха Бога пред себе си. (Села).

Ето, Бог ми помага; Господ е от ония, които подкрепяват душата ми.

Той ще въздаде зло върху неприятелите ми; Според Твоята вярност изтреби ги,

Доброволно ще Ти принеса жертва; Ще славословя името Ти, Господи, защото е благо.

Защото Си ме избавил от всяко утеснение; И окото ми е видяло повалянето на неприятелите ми.

55 (По слав. 54). За първия певец, на струнни инструменти. Давидово поучение. Послушай, Боже, молитвата ми. И не се крий от молбата ми.

Внимавай в мене и отговори ми. Безпокоя се в тъженето си, и стена;

Поради гласа на неприятеля, Поради присъствието на нечестивия; Защото приписват на мене беззаконие, И с гняв ми враждуват,

Сърцето ми тъжи дълбоко в мене, И смъртен ужас ме нападна;

Страх и трепет дойдоха върху мене, И ужас ме потопи.

И рекох: Дано да имах крила като гълъба! Щях да отлетя и да си почина.

Ето, щях да бягам надалеч, Щях да живея в пустинята; (Села).

Щях да ускоря бягането си От вихъра и от бурята.

Опропасти ги, Господи, и раздели съвета* им; Защото видях насилие и разпра в града.

10 Денем и нощем го обикалят по стените му, И беззаконие и зло има всред него;

11 Нечестие има всред него; Угнетение и измама не се отдалечават от улиците му.

12 Понеже не беше неприятел, който ме укори, - Това бих претърпял, - Нито беше оня, що ме мразеше, който се подигна против мене, - Тогава бих се скрил от него;

13 Но ти, човек равен на мене, Другар мой, и мой близък приятел.

14 Заедно се разговаряхме сладко, С множеството ходехме в Божия дом.

15 Нека дойде ненадейно смърт на тях. Нека слязат живи в преизподнята; Защото в жилищата им, и в сърцата им има злодейство.

16 Но аз към Бога ще извикам; И Господ ще ме избави.

17 Вечер и заран и на пладне ще се оплаквам и ще стена; И Той ще чуе гласа ми.

18 Ще избави душата ми и ще я успокои от боя, който е против мене; защото мнозина са с мене.

19 Бог, Който се е възцарил преди вековете, Ще чуе и ще ги съкруши, (Села). Ще съкруши човеците, които неизменно* Не се боят от Бога.

20 Всеки един от тях простира ръце против ония, които са в мир с него; Нарушава съюза си.

21 Устата му са по-мазни от масло, Но в сърцето му има война; Думите му са по-меки от дървено масло, Но пак са голи саби.

22 Възложи на Господа това, което ти е изложил и Той ще те подпре; Никога не ще допусне да се поклати праведният.

23 Но ти, Боже ще ги сведеш в гибелния ров; Мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до половината на дните си; Но аз ще уповавам на Тебе.

56 (По слав. 55). За първия певец, по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давида, когато филистимците го хванаха в Гет*. Смили се за мене, Боже, защото човек иска да ме погълне; Всеки ден, като воюва, ме притеснява.

Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат; Защото мнозина са ония, които с гордост воюват против мене.

Когато съм в страх, На тебе ще уповавам.

Чрез Бога ще хваля думите му; На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще стори човек+?

Всеки ден изкривяват думите ми; Всичките им помисли са за зло против мене.

Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми Така като че причакват душата ми.

Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тия племена.

Ти си преброил скитанията ми; Тури сълзите ми в съда Си; Не са ли те записани в Твоята книга?

Тогава ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова; Това зная, защото Бог е с мене.

10 Чрез Бога ще хваля думите Му; Чрез Господа ще хваля думите Му.

11 На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще стори човек?

12 Върху мене, Боже, са моите към Тебе обреци, Ще ти принеса благодарствени приноси.

13 Понеже си избавил душата ми от смърт, Няма ли да избавиш и нозете ми от подхлъзване, За да ходя пред Бога във виделината на живите?

57 (По слав. 56). За първия певец, по не разорявай. Песен на Давида, когато побягна от Сауловото лице в пещерата*. Смили се за мене, о Боже, смили се за мене, Защото при Тебе прибягва душата ми; Да! Под сянката но Твоите крила ще прибягна, Докато преминат тия бедствия.

Ще викам към Всевишния Бог, Към Бога, Който действува за мене.

Ще прати от небесата и ще ме избави, Когато ме укорява оня, който иска да ме погълне. (Села). Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.

Душата ми е всред лъвовете; Лежа между пламнали човеци, Между човешки чада, чиито зъби са копия и стрели, И чиито език е остър меч.

Възнеси се, Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя.

Мрежи приготви за стъпките ми; Душата ми се е навела; Изкопаха пред мене яма; Те сами паднаха всред тия. (Села).

Непоколебимо е сърцето ми, Боже, непоколебимо е сърцето ми; Ще пея, а ще славословя.

Събуди се, душе моя+; Събуди се, псалтирю и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.

Ще те хваля, Господи, между племената; Ще те славословя между народите.

10 Защото Твоята милост е велика дори до небесата. И Твоята вярност до облаците.

11 Възнеси се, Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя.