Add parallel Print Page Options

51 (По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Вистсавия*. Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; според множеството на благите Си милости и изличи беззаконията ми.

Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.

Защото престъплението си аз признавам, И грехът ми е винаги пред мене.

На Тебе, само на Тебе, съгреших, И пред тебе сторих това зло; Признавам това, за да бъдеш оправдан когато говориш, когато говориш, И излезеш непорочен, когато съдиш.

Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.

Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.

Дай ми да чуя радост и веселие, За да се зарадват костите, които си строшил.

Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.

10 Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен обновявай вътре в мене,

11 Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.

12 Повърни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

13 Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, И грешниците ще се обърнат към Тебе.

14 Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми; И езикът ми ще пее високо за Твоята правда.

15 Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала.

16 Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.

17 Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

18 Стори добро на Сион според благоволението Си; Съгради стените на Ерусалим.

19 Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда, В приноси и всеизгаряния; Тогава ще принасят юници на олтара Ти.

52 (По слав. 51). За първия певец, Давидова поука, когато бе дошъл едомецът Доик при Саула та му бе казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща*. Защо се хвалиш със злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва до века.

Езикът ти, като действува коварно, Подобно на изострен бръснач, измишлява нечестие.

Обичаш злото повече от доброто, И да лъжеш повече нежели да говориш правда. (Села).

Обичаш всичките гибелни думи и измамливия език.

Затова и тебе Бог ще съкруши съвсем, Ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти, Ще те изкорени от земята на живите. (Села).

А праведните, като видят това, ще се убоят, И ще му се присмеят и рекат:

Ето човек, който не прави Бога своя крепост, Но уповаваше на многото си богатство, И се закрепваше на нечестието си.

А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; Уповавам на Божията милост от века до века.

Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това; И пред Твоите светии ще призовавам името Ти, Защото е благо.

53 (По слав. 52). За първия певец, по боледуването му, Давидово поучение. Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно беззаконие; Няма кой да прави добро.

Бог надникна от небето над човешките чада, За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога.

Всеки един от тях се обърна надире; всички заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един.

Без разум ли са ония, които беззаконствуват. Които изпояждат людете ми както ядат хляб, И не призовават Бога?

Там ги нападна голям страх, гдето нямаше страх; Защото Бог разпръсна костите на оплакващите се против тебе; Посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли.

Дано дойде от Сион избавление за Израиля! Когато върне Бог своите люде от плен, Тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.

Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото,

А знам, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината.

И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?

Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?

а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,

Който ще въздаде на всеки според делата му:

вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;

а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;

скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка,

10 а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка.

11 Понеже Бог не гледа на лице.

12 Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и погинат; и които са съгрешили под закон, под закон ще бъдат съдени.

13 Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани,

14 (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,

15 по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),

16 в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие.

17 Но ако ти се наричаш юдеин, облягаш се на закон, хвалиш се с Бога,

18 знаеш Неговата воля, и разсъждаваш между различни мнения, понеже се учиш от закона:

19 ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина,

20 наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш в закона олицитворение на знанието и на истината,

21 тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?

22 Ти,който казваш да не прелюбодействуват, прелюободействуваш ли? Ти, който се гнусиш от идолите, светотатствуваш ли?

23 Ти, който се хвалиш в закона, опозоряваш ли Бога като престъпваш закона?

24 Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.

25 Понеже обрязването наистина ползува, ако изпълняваш закона; но ако си престъпник на закона, тогава твоето обрязване става необрязване.

26 И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, не ще ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване?

27 и оня, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?

28 Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта;

29 но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чията похвала не е от човеците, а от Бога.