Add parallel Print Page Options

33 (По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.

Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десето струнен псалтир.

Пейте му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.

Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са извършени с вярност.

Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.

Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.

Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.

Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.

10 Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.

11 Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.

12 Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.

13 Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;

14 От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, -

15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който позна всичките им работи.

16 Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен мъж не се отървава с голямо юначество.

17 Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави никого.

18 Ето, окото на Господа е върху ония, които Ме се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,

19 За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.

20 Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.

21 Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповаваме.

22 Дано да бъде милостта Ти, Господи върху нас Според както сме се надявали на Тебе.

34 (По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха*, който го пусна та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят това и ще се зарадват.

Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.

Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

Погледнах към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят.

Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.

Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.

Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.

10 Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търпят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

11 Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.

12 Желае ли човек живот, Обича ли благоденствие, за да види добрини? -

13 Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.

14 Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.

15 Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.

16 Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.

17 Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.

18 Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

19 Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;

20 Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.

21 Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22 Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.

24 О А когато управителят кимна на Павла да вземе думата, той отговори: Понеже зная, че от много години ти си бил съдия на тоя народ, аз на радо сърце говоря в своя защита;

О Или тия сами нека кажат каква неправда са намерили в мене когато застанах пред синедриона,

то ние с пълна благодарност по всякакъв начин и всякъде посрещаме това.

Но за да те не отегчавам повече, моля те да имаш снизхождение и ни изслушаш накратко,

понеже намерихме, че тоя човек е заразител и размирник между всичките юдеи по вселената, още и водач на Назарейската ерес;

който се опита и храма да оскверни; но ние го уловихме, [и поискахме да го съдим по нашия закон;

но хилядникът Лисий дойде и с голямо насилство го изтръгна от ръцете ни, и заповяда на обвинителите му, да дойдат при тебе].

А ти, като сам го изпиташ, ще можеш да узнаеш от него всичко това, за което го обвиняваме.

И юдеите потвърдиха, казвайки, че това е вярно.

11 защото можеш да се научиш, че няма повече от дванадесет дена откак възлязох на поклонение в Ерусалим.

12 И не са ме намирали нито в храма, нито в синагогите, нито в града, да се препирам с някого или да размирявам народа.

13 И те не могат да докажат пред тебе това, за което ме обвиняват сега.

14 Но това ти изповядвам че, според учението* което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам8всичко що е по закона и е писано в пророците,

15 и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат.

16 Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците.

17 А след изтичането на много години, дойдох да донеса милостини, на народа си и приноси.

18 А когато ги принасях те ме намериха в храма очищен, без да има навалица или размирие;

19 но имаше някои юдеи от Азия, който трябваше да се представят пред тебе и да ме обвинят, ако имаха нещо против мене.

21 освен ако е само в тоя вик, който издадох като стоях между тях, Поради учението за възкресението на мъртвите ме съдите днес.

22 А Феликс, като познаваше доста добре това учение*, ги отложи, казвайки: Когато слезе хилядникът Лисий ще разреша делото ви.

23 И заповяда на стотника да вардят Павла, но да му дават известна свобода, и да не възпират никого от приятелите му да му прислужва.

24 След няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка, и прати да повикат Павла, от когото слуша за вярата в Христа Исуса.

25 И когато той говореше за правда, за себеобуздание, и за бъдещия съд, Феликс уплашен отговори: 3а сега си иди; и когато намеря време, ще те повикам.

26 Между това, той се надяваше, че ще получи пари от Павла; затова и по-честичко го викаше та приказваше с него.

27 Но като се навършиха две години, Феликс биде заместен от Порций Фест, а понеже искаше да спечели благоволението на юдеите, Феликс остави Павла в окови.