A A A A A
Bible Book List

Псалми 29-30 Bulgarian Bible (BULG)

29 (По слав. 28). Давидов псалом. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.

Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.

Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми: Господ гърми над големите води,

Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.

Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,

И прави да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

Гласът Господен разцепва огнените пламъци.

Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис.

Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява Слава!

10 Господ седна Цар над Потопа; Да! Господ седна Цар до века.

11 Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.

30 (По слав. 29). Псалом. Песен при освещаването на Давидовия дом. Ще те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал, И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.

Господи Боже мой, извиках към Тебе; И Ти си ме изцелил.

Господи, извел си от преизподнята душата ми: Опазил си живота ми между ония, които слязат в рова.

Пейте Господу, светии Негови, И възхвалявайте светото Му име*.

Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта иде радост.

Аз в благоденствието си рекох: Няма да се поклатя до века.

Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си, и смутих се.

Към тебе, Господи, извиках, И на Господа се помолих, като казах:

Каква полза от кръвта ми, ако слезе в рова? Пръстта ще Те славослови ли? Ще възвестява ли истината Ти?

10 Послушай, Господи, и смили се за мене; Господи бъди ми помощник.

11 Обърнал си плача ми на играние за мене; Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.

12 За да Ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи Боже мой, до века ще Те хваля.

Деяния 23:1-15 Bulgarian Bible (BULG)

23 И Павел, като се вгледа в синедриона рече: Братя, до тоя ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест.

О А той рече: юдеите се нагласиха да те замолят да заведеш Павла утре долу в Синедриона, като че ли искаш да разпиташ по-точно за него.

Тогава Павел му рече: Бог ще удари тебе, стено варосана; и ти си седнал да ме съдиш по закона, а против закона заповядваш да ме ударят!

А стоящите наоколо рекоха: Божия първосвещеник ли хулиш?

И Павел рече: Не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото е писано: "Да не злословиш началника на рода си."

А когато Павел позна, че едната част са садукеи, а другите фарисеи, извика в синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисей; съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите.

И когато рече това, възникна разпря между фарисеите и садукеите; И събранието се раздели.

Защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух; а фарисеите признават и двете.

И така възникна голяма глъчка; и някои книжници от фарисейската страна станаха та се препираха казвайки: Никакво зло не намираме у тоя човек; и какво да направим ако му е говорил дух или ангел?

10 И понеже разпрята стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павла, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат изпомежду им, и да го заведат в крепостта.

11 И през следващата нощ Господ застана до него и рече: Дерзай, защото както си свидетелствувал за мене в Ерусалим, така трябва да свидетелствуваш и в Рим.

12 И като се разсъмна, юдеите направиха заговор, влязоха под проклетия, и рекоха, че няма да ядат нито да пият додето не убият Павла.

13 Тия, които направиха тоя заговор, бяха повече от четиридесет души.

14 Те дойдоха при първосвещениците и старейшините и рекоха; влязохме под проклетия, да не вкусим нищо докле не убием Павла.

15 Сега, прочее, вие със синедриона заявете на хилядника да го доведе долу при вас, уж че искате да изучите по-точно неговото дело; а ние, преди да се приближи той, сме готови да го убием.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes