Add parallel Print Page Options

140 (По слав. 139). За първия певец. Давидов псалом. Избави ме, Господи, от нечестивия човек, Опази ме от насилник човек,

Които измислюват зло в сърцето си, И всеки ден възбуждат боеве.

Изострюват езика си като на змия; Аспидова отрова има под устните им. (Села).

Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, Защити ме от насилник човек, Които възнамериха да ме направят да падна.

Горделивите скриха клопка за мене. Поставиха примка за мене. (Села).

Рекох Господу: Ти си мой Бог; Послушай, Господи, гласа на молбите ми.

Господи Боже, силний ми спасителю, Ти си покрил главата ми в ден на бой.

Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия; Не оставяй да успее злият му помисъл, Да не би да се надигат. (Села).

Нечестието на собствените им устни нека покрие главата На ония, които ме окръжават.

10 Разпалени въглища нека паднат върху тях; Нека бъдат хвърлени в огъня. В дълбоки води, за да не станат вече.

11 Злоезичен човек няма да се утвърди на земята; Зло ще преследва насилника човек догдето го погуби.

12 Зная, че Господ ще защити делото на угнетения И правото на немотните.

13 Наистина праведните ще славят името Ти; Правдивите ще обитават пред лицето Ти.

141 (По слав. 140). Давидов псалом. Господи, викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене; Послушай гласа ми, когато викам към Тебе.

Молитвата ми нека влезе пред Тебе като темян; Подигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва.

Господи, постави стража на устата ми, Пази вратата на устните ми.

Да не наклониш сърцето ми към какво да е лошо нещо, Та да върша нечестиви дела С човеци, които беззаконствуват: И не ме оставяй да ям от вкусните им ястия.

Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост; И нека ме изобличава; това ще бъде миро на главата ми; Главата ми нека се не откаже то него; Защото още и всред злобата им аз ще се моля.

Когато началниците им бъдат хвърлени из канарите, Те ще чуят думите ми, защото са сладки.

Костите ни са разпръснати при устието на гроба, Както кога някой оре и цепи земята,

Понеже очите ми са обърнати към Тебе, Господи Иеова Понеже на Тебе уповавам, не съсипвай живота ми.

Опази ме от клопката, която ми поставиха. И от примките на беззаконниците.

10 Нека паднат нечестивите в своите си мрежи, Докато аз да премина неповреден.

142 (По слав. 141). Давидово поучение*. Молитва когато беше в пещерата+. С гласа си викам към Господа; С гласа си към Господа се моля.

Изливам пред Него оплакването си, Скръбта си изповядвам пред Него.

Когато духът ми изнемогваше в мене, тогава Ти знаеше пътя ми. Примка скриха за мене на пътя, по който ходят.

Погледни надясно ми и виж, че никой не иска да знае за мене; Избавление няма вече за мене; никой не се грижи за живота ми.

Към Тебе, Господи, извиках; Рекох: Ти си мое прибежище, Дял мой в земята на живите.

Внимавай на вика ми, защото съм много унижен; Избави ме от гонителите ми, защото са по-силни от мене.

Изведи из тъмница душата ми, за да слави името Ти; Праведните ще се съберат около мене, Защото ще постъпваш щедро към мене.

14 Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате.

Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.

А който пророкува, той говори но човеци за назидание, за уважение и за утеха.

Който говори на непознат език, назидава себе си; а който пророкува, назидава църквата.

Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате; и който пророкува, е по-горен от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата.

Кажете сега, братя, ако дойда при вас и говоря непознати езици, какво ще ви ползувам, ако не ви съобщя или някое откровение, или знание, или пророчество, или поука?

Даже и бездушните неща, като свирка и гъдулка, когато издават глас, ако не издават отличителни звукове, как ще се познае това, което свирят със свирката или с гъдулката?

Защото тръбата ако издадеше неопределен глас, кой би се приготвил за бой?

Също така, ако вие не изговаряте с гласа си думи с някакво значение, как ще се знае какво говорите? защото ще говорите на вятъра.

10 Има, може да се каже, толкова вида гласове на света; и ни един от тях не е без значение.

11 Ако, прочее, не разбера значението на гласа, ще бъда другоезичен за този, който говори; И тоя, който говори ще бъде другоезичен за мене.

12 Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за назидание на църквата.

13 Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува.

14 Защото, ако се моли на непознат език, духът ми се моли а умът ми не дава плод.

15 Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.

16 Иначе, ако славословиш с духа си как ще рече: Амин, на твоето блгодарение оня, който е в положението на простите, като знае що говориш?

17 Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава.

18 Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви;

19 обаче, в църквата предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на непознат език.

20 Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум.

Read full chapter