A A A A A
Bible Book List

Левит 25 Bulgarian Bible (BULG)

25 Господ говори още на Моисея на Синайската планина, казвайки:

Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази една събота за Господа.

Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;

а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.

Да не жънеш и саморасла жетва, нито да обираш гроздето от нерязано лозе: година за тържествена почивка да бъде на земята.

Произведеното през тая събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселел при тебе;

на добитъка ти, и на животните, които са в земята ти, всичкото нейно произведение ще бъде за храна.

Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, та, като ти мине времето на седем седмици от години,

тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.

10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.

11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година ; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.

12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свет; от полето да се храните с произведеното от него.

13 В тая юбилейна година да се върнете, всеки на притежанието си.

14 И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш нещо от ближния си, да се не онеправдавате едни други;

15 но според числото на годините след юбилея да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.

16 Според колкото са по-много годините, ще повишиш цената му, и според колкото са по-малко годините, ще понижиш цената му; защото той ти продава според числото на плодосъбиранията.

17 Да се не онеправдавате един други; но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Иеова вашият Бог.

18 И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.

19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.

20 И ако речете: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?

21 Тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, щото ще роди плод за три години.

22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; догдето се съберат нейните плодове ще ядете старите запаси.

23 Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришелци при Мене.

24 За това в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупуване на земята.

25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от притежанието си, нека дойде на-близкият му сродник и да купи онова, което брат му е продал.

26 Но ако човекът няма сродник да го откупи, и, като се улесни, сам намери с какво да го откупи,

27 тогава нека сметне годините от продажбата му, и нека повърне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне на притежанието си.

28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.

29 Ако някой продаде къщата за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една година от продажбата й; за една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.

30 Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година тогава оная къща, който е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения в юбилей да се не освобождава.

31 Но същите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

32 Обаче в левитските градове, лавитите могат когато да е да откупуват къщите в градовете, които притежават.

33 И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежава да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.

34 А полето на пасбището на градовете им да се не продава, защото им е вечно притежание.

35 Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.

36 Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог та да живеете брат ти при тебе.

37 Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.

38 Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.

39 Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натовариш с робска работа.

40 Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

41 тогава да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при семейството си, и нека ти работи до юбилейната година;

42 Защото те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя; да се не продават като роби;

43 да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог.

44 А колкото за робите и робините, които ще имаш, - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.

45 Още и от чадата на чужденците, които са пришелци между вас, от тях да купувате, и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.

46 И да ги оставите в наследство на чадата си; те да ги наследяват подир вас, като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господарувате един над друг жестоко.

47 Ако чужденец или пришелецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на кого да е от семейството на чужденеца,

48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;

49 или стрикът му или стриковият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е улеснил, може сам да откупи сабе си.

50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с с числото на годините; да му се сметне свързано с времето на наемник.

51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупването си от парите, с които е бил купен.

52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.

53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господарува над него жестоко пред тебе.

54 Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,

55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

Марк 1:23-45 Bulgarian Bible (BULG)

23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:

24 [Остави ни!] какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.

25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез из него.

26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе из него.

27 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона н Андрея.

30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.

31 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.

32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.

33 И целият град се събра пред вратата.

34 И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана та излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36 А Симон и ония, които бяха с Него, изтичаха подире Му.

37 И като Го намериха, казват Му: Всички те търсят.

38 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42 И веднага проказата го остави, и той се очисти.

43 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:

44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.

45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes