Add parallel Print Page Options

20 В годината, в която Тартан дойде в Азот, когато го изпрати асирийският цар Саргон, та воюва против Азот и го превзе,

в същото време Господ говори чрез Амосовия син Исаия, като каза: Иди, разпаши вретището от кръста си, и изуй обущата си от нозете. И той направи така и ходеше гол и бос.

Тогава рече Господ: Както слугата Ми Исаия е ходил гол и бос три години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия,

така асирийският цар ще отведе египтяните в плен и етиопяните в заточение, млади и стари, голи и боси, и с голи задници за срам на Египет.

Тогава те ще се ужасяват и засрамят за Етиопия упованието си, и за Египет хваленето си.

И в оня ден жители на тая крайбрежна страна ще кажат: Ето, такова е упованието ни, към което прибегнахме за помощ за да се избавим от асирийския цар! а ние как ще се избавим?

21 Наложеното за пустинята на морето* пророчество : Както южните вихрушки, които стремително летят, Така иде разрушение от пустинята, от страшната земя.

Тежко видение ми се откри: Коварният коварствува, и грабителят граби. Възлез, Еламе; обсади, Мидийо; Спрях всичките й въздишания.

Затова хълбоците ми са пълни с болеж; Болки ме обзеха като болките на жена, когато ражда; Сгърбен съм та не мога да чуя, Смутен съм та не мога да видя.

Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси; Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.

Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият! Станете, военачалници! излъскайте щитове!

Защото Господ ми рече така: Иди постави страж, Та нека възвестява каквото види.

И видя полк конници по двама, Полк осли, и полк камили; Тогава вникна добре с голямо внимание.

После, извика като лъв: Господи, аз стоя непрекъснато в стражарницата през деня, И оставам в стражата си целите нощи. -

Но, ето! иде тук полк мъже, конници по двама! И той проговарайки рече: Падна, падна Вавилон, И всичките изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!

10 Врахо мой, и ти произведение* на гумното ми, Явих ви онова, което чух от Господа на Силите, Израилевия Бог.

11 Наложеното за Едом пророчество : Към мене вика един от Сиир: Стражо, колко е часът на нощта? Стражо, колко е часът на нощта?

12 Стражът рече: Утрото иде, още и нощта; Ако искате да питате, питайте; дойдете пак, дойдете.

13 Наложеното за Арабия пророчество : Привечер ще слезете в гората да пренощувате. О дедански кервани.

14 Жителите на теманската земя Донесоха вода за жадния, Посрещнаха бежанците с хляба си.

15 Защото побягнаха от сабите, От оголената сабя, от запънатия лък, И от лютостта на войната.

16 Защото Господ ми рече така: Вътре в една година, каквито са годините на наемник, Ще изчезне всичката слава на Кидар;

17 И останалото число на стрелците, Силните мъже на кидарците, ще бъде малко; Защото Господ Израилевият Бог е изговорил това.

22 Наложеното за долината на видението пророчество : Що ти е сега Ти си се качил цял на къщните покриви,

О ти, пълен с викове, Шумни граде, велели граде? Убитите ти не се убиха с нож, Нито умряха в бой.

Всичките ти първенци побягнаха заедно, Вързани бидоха от стрелците; Всички твои, които се намериха, Надалеч побягнали, бидоха вързани заедно

Затова рекох: Отвърнете се от мене; ще плача горчиво; Не се трудете да ме утешавате За опустошението на дъщерята на людете ми.

Защото в долината на видението Е ден на поражение и тъпчене И недоумение от Господа Бога на Силите, - Ден на събаряне стените, и на викане към планините.

И Елам взе тула, С полкове войници и конници, И Кир откри щита.

И когато отбраните ти долини се напълниха с колесници, И конниците се опълчиха при портата,

И той дигна покривалото на Юда, То в оня ден ти обърна погледа си към оръжията на къщата лес.

И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, Събрахте водите на долния водоем,

10 Та, като изброихте къщите на Ерусалим И развалихте къщите, за да укрепите стената,

11 Направихте и между двете стени нов водоем За водата на стария водоем; Но не погледнахте към Онзи, Който стори това, Нито дадохте внимание на Този Който го бе приготвил отдавна.

12 В оня ден Господ Иеова на Силите Ви призовава на плач и на жалеене, На обръсване главата и на опасване с вретище;

13 Но, ето радост и веселие, Колене говеда и колене овце, Ядене месо и пиене вино! И казват : Да ядем и да пием, Защото утре ще умрем.

14 Тогава от Господа на Силите откри се в ушите му туй : Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас докле умрете, Казва Господ Иеова на Силите.

15 Така казва Господ Иеова на Силите: Иди, влез при тоя настойник, При домоуправителя Шевна и речи :

16 Що правиш тук? и кого имаш тук свой ? Та изсичаш тук гроб за себе си, - Правиш си гроб на високо, Изсичаш си в камъка обиталище!

17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли, Да, като те улови здраво,

18 Ще те навие и ще те метне като топка В Широка земя; Там ще умреш, и там наместо славните ти колесници, Ще има срама на дома на господаря ти.

19 Ще те оттласна от чина ти, И от положението ти ще те свалят.

20 В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син,

21 И като го облека с твоето облекло И го стегна с твоя пояс Ще предам властта ти в неговата ръка, И той ще бъде един баща на ерусалимските жители И на Юдовия дом.

22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;

23 И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; И той ще бъде славен престол на бащиния си дом;

24 И на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, - Чадата и внуците, Всичките малки съдове, От съдове като чаши До всичките съдове като мехове.

25 В оня ден, казва Господ на Силите, Закрепеният на твърдо място гвоздей ще ослабва, И ще се счупи, и ще падне, И товарът, който висеше на него, ще се срине; Защото Господ е изговорил това.

Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;

"Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),

"за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".

И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне.

Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет в простотата на сърцето си, като към Христа.

Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;

и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;

понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.

И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.

10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.

14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,

15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

19 и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновенно тайната на благовестието,

20 за което съм посланник в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.

21 Но, за да знайте и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител;

22 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние, и той да утеши сърцата ви.

23 Мир на братята, и любов с вяра, от Бога Отца и Господа Исуса Христа.

24 Благодат да бъде с всички, които исрено любят нашия Господ Исус Христос. [Амин]