A A A A A
Bible Book List

Изход 29-30 Bulgarian Bible (BULG)

29 Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш да Ми свещенодействуват. Вземи един юнец и два овена без недостатък,

и безквасен хляб, безквасни пити месени с дървено масло, и безквасни кори намазани с масло; от чисто пшеничено брашно да ги направиш.

Да ги туриш всичките в един кош и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овена.

Тогава да приведеш Аарона и синовете му при вратата на шатъра за срещане, и да ги умиеш с вода.

После да вземеш одеждите и да облечеш Аарона с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да го опашеш с изкусно изработената препаска на ефода,

и да туриш митрата на главата му, и на митрата да туриш светия венец.

Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата, му и тъй да го помажеш.

После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони.

И да ги опашеш с пояси, Аарона и синовете му, и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарона и синовете му.

10 Тогава да приведеш юнеца пред шатъра за срещане, а Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца.

11 И да заколиш юнеца пред Господа, при вратата на шатъра за срещане.

12 После, като вземеш от кръвта на юнеца, с пръста си да туриш от нея на роговете на олтара и тогава да излееш всичката кръв при основата на олтара.

13 И да вземеш всичката тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека с тлъстината около тях, и да ги изгориш на олтара.

14 А месото на юнеца, кожата му и изверженията му да изгориш в огън вън от стана; това е жертва за грях.

15 При това, да вземеш единия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.

16 И като заколиш овена, да вземеш кръвта му та с нея да поръсиш навред олтара.

17 Тогава да разсечеш овена на късове, и като измиеш вътрешностите му и нозете му, да ги сложиш върху късовете му и главата му.

18 И да изгориш целия овен на олтара; това е всеизгаряне Господу, благоухание, жертва чрез огън Господу.

19 След това да вземеш и другият овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.

20 Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му, и да туриш от нея на края на дясното ухо на Аарона, и на края на дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка и на палеца на дясната им нога, и с кръвта да поръсиш навред олтара.

21 И да вземеш от кръвта, която е на олтара, и от мирото за помазване, и с тях да поръсиш Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него; така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.

22 После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината; която покрива вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината, която е около тях, и дясното бедро, (защото е овен на посвещение),

23 и един хляб, една пита месена с дървено масло, и една кора из коша на безквасните ястия положени пред Господа.

24 Всички тия да туриш на ръката на Аарона и на ръцете на синовете му, и да ги подвижиш за движим принос пред Господа.

25 Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на олтара над всеизгарянето, за благоухание пред Господа; това е жертва чрез огън Господу.

26 И да вземеш гърдите на овена на посвещението, което е за Аарона и да ги подвижиш за движим принос пред Господа; и това да бъде твой дял.

27 И да осветиш гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос, който се е подвижил и който се е възвисил от овена на посвещението от оня, който е за Аарона, и от оня, който е за синовете му.

28 И това да бъде право на Аарона и на синовете му от израилтяните по вечен закон; защото е възвишаем принос; и ще бъде, възвишаем принос от израилтяните из примирителните им жертви, техният възвишаем принос Господу.

29 И светите одежди на Аарона ще бъдат за синовете му подир него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях.

30 Седем дена да се облича с тях оня от синовете му, който е свещеник, вместо него, когато влиза в шатъра за срещане, за да служи в светилището.

31 Тогава да вземеш овена на посвещението и да свариш месото му на свето място.

32 И Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане;

33 да ядат ония приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещение и освещаване; но чужденец да не яде от тях, защото са свети.

34 И ако остане до утринта нещо от месото на посвещението или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън; да се не яде, защото е свето.

35 Така, прочее, да направиш на Аарона и на синовете му според всичко що ти заповядах; седем дена ще ги посвещаваш.

36 И всеки ден да принасяш по един юнец за умилостивение за грях; и да очистяш олтара като правиш умилостивение за него, и да го помажеш за да го осветиш.

37 Седем дена да правиш умилостивение за олтара и да го освещаваш; и олтарът ще бъде пресвет; всичко що се докосва до олтара ще бъде свето.

38 А ето какво да правиш на олтара: Всеки ден по две едногодишни агнета, винаги.

39 Едното агне да принасяш заран, и другото агне да принасяш привечер;

40 и с едното агне една десета от ефа чисто брашно смесено с четвърт ин първоток дървено масло, и четвърт ин вино за възлияние.

41 А другото агне да принасяш привечер, и да правиш нему според стореното на утринния принос и според стореното на възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън Господу.

42 Това да бъде във всичките ви поколения всегдашно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, гдето ще се срещам с вас, да говоря там с тебе.

43 Там ще се срещам с израилтяните; и това място ще се освещава със славата Ми.

44 Ще осветя шатъра за срещане и олтара; тоже Аарона и синовете му ще осветя, за да Ми свещенодействуват.

45 И ще обитавам между израилтяните и ще им бъда Бог;

46 и те ще познаят, че Аз съм Иеова техният Бог, Който ги изведох из Египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Иеова техният Бог.

30 Да направиш олтар за кадене темян, от ситимово дърво да го направиш;

един лакът дълъг и един лакът широк; четвъртит да бъде; и височината ме да бъде два лакътя; роговете му да са част от самия него.

Да обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; да му направиш и златен венец наоколо.

А под венеца му да му направиш две златни колелца; близо при двата му ъгъла на двете му страни да ги направиш; и да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях.

Да направиш върлините от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато.

Тоя олтар да туриш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството, гдето ще се срещам с тебе.

И всяка заран Аарон нека кади над него благовонен темян; когато приготвя светилата нека кади с него.

И когато запали Аарон светилата вечер, нека кади с тоя темян; това ще бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения.

На тоя олтар да не принасяш чужд темян, нито всеизгаряне, нито хлебен принос, нито да изливате на него възлияние.

10 Над роговете му веднъж в годината да направи Аарон умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях; веднъж в годината да прави над него умилостивение във всичките ви поколения; това е пресвето Господу.

11 И Господ говори на Моисея, казвайки:

12 При преброяването на израилтяните, когато вземеш цялото им число, тогава да дадеш откуп Господу, всеки човек за живота си, когато ги преброяваш, за да не ги нападне язва, когато ги преброяваш.

13 Ето какво да дават: всеки, който се причислява към преброените, половин сикъл, според сикъла на светилището (един сикъл е двадесет гери); половин сикъл за принос Господу.

14 Всеки, който се причислява към преброените то ест, който е от двадесет години нагоре, да даде тоя принос Господу.

15 Богатият да не даде повече, и сиромахът да не даде по-малко, от половин сикъл, когато давате тоя принос Господу, за да направите умилостивение за живота си.

16 А като вземеш парите за умилостивението от израилтяните, да ги употребиш в службата в шатъра за срещане; и това ще бъде за спомен на израилтяните пред Господа, за да бъде умилостивение за живота ви.

17 Господ говори още на Моисея, казвайки:

18 Да направиш и меден умивалник, с медна подложка, за да се мият; и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара и да налееш вода в него,

19 та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си в него.

20 Когато влизат в шатъра за срещане нека се мият с водата, за да не умират; или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят жертва чрез огън Господу,

21 тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон, за него и за потомците му във всичките им поколения.

22 При това Господ говори на Моисея, казвайки:

23 Вземи си изрядни аромати, от чиста смирна петстотин сикли, от благоуханна канела половината на това, сиреч, двеста и петдесет сикли от благоуханна тръст двеста и петдесет сикли,

24 от касия петстотин, според сикъла на светилището, и от дървеното масло един ин;

25 и да ги направиш миро за свето помазване, мас приготвена според изкуството на мироварец; това да бъде моро за свето помазване.

26 И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството,

27 трапезата и всичките й прибори, светилника и приборите му, кадилния олтар,

28 олтара за всеизгарянето със всичките му прибори, и умивалника с подложката му;

29 така да ги осветиш, за да бъдат пресвети; всичко що се докосва до тях да биде свето.

30 И да помажеш Аарона и синовете му, и да ги осветиш, за да ми свещенодействуват.

31 И да говориш на израилтяните, казвайки: Това ще бъде за Мене свето миро за помазване на всичките ви поколения.

32 Човешка плът да се не помаже с него; и по неговия състав подобно на него да не правите; то да е свето, и свето да бъде за вас.

33 Който направи подобно нему, или който тури от него на чужденец, ще бъде изтребен из людете си.

34 Рече още Господ на Моисея: Вземи си аромати, - стакти, ониха, галбан, - тия аромати с чист ливан; по равни части да бъдат.

35 И от тях да направиш, темян, смесен според изкуството на мироварец, подправен със сол, чист, свет.

36 И да счукаш от него много дребно, и да туриш от него пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, гдето ще се срещам с тебе; тоя темян да ви бъде пресвет.

37 А според състава на тоя темян, който ще направиш да не правите за себе си; той да ти бъде свет за Господа.

38 Който направи подобен нему, за да го мирише, да бъде изтребен из людете си.

Матей 21:23-46 Bulgarian Bible (BULG)

23 И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? И кой Ти е дал тая власт?

24 А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.

25 Йоановото кръщение от къде беше? От небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:

26 Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Йоана за пророк.

27 И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.

28 Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.

29 А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.

30 Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! Но не отиде.

31 Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

32 Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.

33 Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.

34 И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.

35 А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.

36 Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.

37 Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.

38 Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.

39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

40 И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?

41 Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

42 Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: “Камъкът, който отхвърлиха зидарите Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи”?

43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

44 И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще се пръсне.

45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

46 но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes