A A A A A
Bible Book List

Псалми 89 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

89 (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева {3 Цар. 4:31. 1 Лет. 2:6.}. Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.

Защото рекох: Милостта <Ти> ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си.

<Ти каза>: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, <казвайки>:

Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).

И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните {Еврейски: Бога. Псал. 103:20.} кой може да се уподоби Господу?

Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него.

Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.

Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

10 Ти си съкрушил Египет {Еврейски: Раав. Псал. 87:4.} като някого смъртно ранен; С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.

11 Твои са небесата, Твоя и земята; Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.

12 Север и юг - Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.

13 Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.

14 Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.

15 Блажени людете, които познават възклицанието <на тръбите;> Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

16 В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;

17 Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.

18 Понеже на Господа принадлежи <да бъде> наша защита, И на Светия Израилев <да бъде> наш Цар.

19 Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен <да даде> помощ, Възвисих едного избран между людете.

20 Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.

21 Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.

22 Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения {Еврейски: Сина.} на нечестие ще го наскърби.

23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят.

24 А верността Ми и милостта Ми <ще бъдат> с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.

25 Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.

26 Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.

27 При това Аз ще го поставя <в положение> на първороден, По-горе от земните царе.

28 Вечно ще пазя милостта Си за него; И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

29 Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.

30 Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми,

31 Ако престъпят {В стихове 31, 34 3 39 еврейският глагол е осквернявам.} повеленията Ми. И не опазят заповедите Ми, -

32 Тогава ще накажа {Еврейски: Посетя.} с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им;

33 Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.

34 Няма да наруша+ завета Си, Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.

35 <За> едно <нещо> се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,

36 <Че> потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,

37 Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето. (Села.)

38 Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си <му> се разгневил.

39 Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил+ си короната му до земята.

40 Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостите му в развалини. Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.

41 Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си.

42 Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели.

43 Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя.

44 Направил си да престане блясъкът му, И тръшнал си престола му на земята.

45 Съкратил си дните на младостта му; Покрил си го със срам. (Села.)

46 До кога, Господи? ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гневът Ти?

47 Помни колко е кратко времето ми; За каква суета си създал всичките човешки чада!

48 Кой човек ще живее без да види смърт, И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)

49 Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?

50 Помни, Господи, <как> са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си <укор от> толкова многочислени племена,

51 С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.

52 Благословен да бъде Господ до века. Амин и амин!

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 96 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

96 (По слав. 95). Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи.

Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление.

Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.

Защото велик е Господ и твърде достохвален, Достопочитаем е повече от всичките богове.

Защото всичките богове на племената са нищожества; А Иеова е направил небесата.

Пред Него са блясък и величие, Сила и красота в светилището Му.

Отдайте Господу, всички родове на племената, Отдайте Господу слава и сила;

Отдайте Господу славата дължима на името Му; Принесете приноси и влезте в дворовете Му.

Поклонете се Господу в света премяна; Треперете пред Него всички земи.

10 Кажете между народите: Господ царува; А и при това вселената е утвърдена та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.

11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко що има в него.

12 Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях: Тогава ще пеят от радост всичките дървета и гората

13 Пред Господа, защото Той иде, Защото иде да съди земята; Ще съди света с правда, И племената във верността Си.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 100-101 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

100 (По слав. 99). Хвалебен псалом. Възкликнете на Господа, всички земи.

Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост.

Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде <сме> и овце на пасбището Му.

Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.

Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.

101 (По слав. 100). Давидов псалом. Милост и правосъдие ще възпея; На Тебе, Господи, ще пея хваления.

Ще внимавам на пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобиво сърце всред дома си.

Няма да положа пред очите си нещо подло; Мразя работата на изневерниците; Тя няма да се прилепи до мене.

Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мене; Нищо нечестиво не ще познавам.

Който клевети скришно съседа си, него ще погубя; Който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще да търпя.

Очите ми <ще бъдат> над верните на земята, за да живеят с мене; Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител.

Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.

Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, За да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 105 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

105 (По слав. 104). Славословете Господа; призовавайте името Му; Възвестявайте между племената делата Му.

Пейте Му, славословете Го; Говорете за всичките Му чудесни дела.

Хвалете се с Неговото свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

Помнете чудесните дела, които е извършил. Знаменията Му и съдбите на устата Му,

Вие потомци на слугата Му Авраама, Чада Яковови, Негови избрани.

Той е Господ нашият Бог, Чиито съдби са по цялата земя.

Всякога помни завета Си; Словото е заповядал <да стои> за хиляда поколения,

Което изговори на Авраама, И клетвата, <с която се закле> на Исаака,

10 Която утвърди на Якова за закон, На Израиля за вечен завет,

11 Като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя За дял на наследството ви.

12 Когато те бяха <още> малко на брой Да! малцина и пришелци в нея,

13 И се скитаха от народ в народ, От едно царство в други люде,

14 Той не остави никого да им напакости, Дори заради тях изобличи царе,

15 <Като каза:> Да не докачите помазаните Ми, И да не сторите зло на пророците Ми

16 После призова глад на земята, Строши всяка подпорка от хляб.

17 Изпрати пред тях човека Иосифа, Който бе продаден като роб.

18 Стиснаха нозете му с окови; Душата му участвуваше в <притискането от> желязото,

19 До като дойде време <да се изпълни> думата му; Защото словото Господно го изпитваше.

20 Царят прати та го развърза, - Управителят на племена, - та го освободи.

21 Постави го господар на дома си, И управител на всичкия си имот,

22 За да връзва първенците му по волята си, И да поучава старейшините му на мъдрост.

23 Тогава Израил дойде в Египет, Да! Яков се пресели в Хамовата земя;

24 Гдето <Господ> умножи людете Си много, И направи ги по-силни от противниците им.

25 Обърна сърцето им да мразят людете Му, Да постъпват коварно със слугите Му.

26 Прати слугата Си Моисея, <И> Аарона, когото бе избрал.

27 Които извършиха всред тях знаменията <Му >И чудесата <Му> в Хамовата земя.

28 Той изпрати тъмнина и причини мрак, Дано не се възпротивят на думите <Му> {Еврейски: И те не се възпротивиха.}.

29 Превърна водите им в кръв, И измори рибите им.

30 Земята им кипна с жаби <Дори> до вътрешните стаи на царете им.

31 Той рече, и дойдоха рояци мухи, И въшки по всичките им предели.

32 Даде им град вместо дъжд, И пламенен огън в земята им.

33 Порази тъй също лозята им и смоковниците им, И изпочупи <всичките> дървета в пределите им.

34 Рече, та дойдоха скакалци И безчислени гъсеници,

35 Които изпоядоха всичката трева по земята им; И изпоядоха плода на нивите им.

36 Порази и всичките първородни в земята им, Първака на силата на всички тях.

37 И изведе <людете Си> със сребро и злато; И нямаше ни един между племената им, който се спъваше <по пътя>.

38 Развесели се Египет, когато си излязоха; Защото страх от тях бе го нападнал.

39 Разпростря облак да <ги> покрива. И огън да <им> свети нощем.

40 Те поискаха и Той <им> докара пъдпъдъци, И с небесен хляб ги насити.

41 Разцепи канарата, и бликнаха води, Потекоха в безводните места <като> река.

42 Защото си припомни Своето свето обещание Към слугата Си Авраама.

43 Така изведе людете Си с веселие, Избраните Си с пеене.

44 Даде им земите на народите; И те усвоиха <плода, за който> племената бяха се трудили,

45 За да пазят Неговите повеления, И да изпълняват законите Му. Алилуя.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 132 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

132 (По слав. 131). Песен на възкачванията. Помни, Господи, заради Давида, Всичките му скърби, -

Как се кле на Господа, И се обрече на Силния Яковов, <като каза:>

Непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, Нито ще се кача на постланото си легло, -

Няма да дам сън на очите си, Или дрямка на клепачите си,

Докато не намеря място за Господа, Обиталище за Силния Яковов.

Ето, ние чухме, че той бил в Ефрата; Намерихме го в полетата на Яара.

Нека влезем в скиниите Му, Нека се поклоним при подножието Му.

Стани, Господи, <и влез> в покоя Си, Ти и ковчега на Твоята сила;

Свещениците Ти да бъдат облечени с правда. И светиите Ти нека викат радостно.

10 Заради слугата Си Давида Недей отблъсква лицето на помазаника Си.

11 Господ се кле с вярност на Давида, - <И> няма да пристъпи <думата Си, - Казвайки>: От рожбата на тялото ти Ще положа на престола ти.

12 Ако чадата ти опазят Моя завет И Моите свидетелства, на които ще ги науча, То и техните чада ще седят за винаги на престола ти.

13 Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него.

14 Това, <каза Той>, Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах.

15 Ще благословя изобилно храната му! Сиромасите му ще наситя с хляб.

16 Ще облека и свещениците му със спасение; И светиите му ще възклицават от радост.

17 Там ще направя да изникне рог на Давида; Приготвих светилник за помазаника Си.

18 Неприятелите му ще облека със срам; А на него ще блещи короната.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes