A A A A A
Bible Book List

Псалми 6 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

За първия певец на струнни инструменти, на осмострунна арфа. Давидов псалом. Господи, не ме изобличавай в гнева Си, Нито ме наказвай в лютото Си негодувание.

Смили се за мене, Господи, защото изнемощях; Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми.

Също и душата ми е твърде смутена; Но Ти, Господи, до кога?

Върни се, Господи, избави душата ми; Спаси ме заради милосърдието Си;

Защото в смъртта не се споменува за Тебе; В преизподнята {Еврейски: Шеол, т.е. гроб, яма, ад. Навсякъде думата <шеол> е заменена с} кой ще те славослови?

Уморих се от въздишането си; Всяка нощ обливам леглото си, Със сълзите си измокрям постелката си.

Окото ми вехне от скръб, Старее поради всичките ми противници.

Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, Защото Господ е чул гласа на плача ми;

Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.

10 Ще се посрамят и много ще се смутят всичките ми неприятели; Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 8-10 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

За първия певец на гетския инструмент. Давидов псалом. Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил славата Си над небесата.

Из устата на младенците и сучещите Укрепил Си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил,

<Казвам си:> Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?

А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите {Или: Божеството.}, И със слава и чест си го увенчал.

Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му,

Всичките овце и говеда, Още и животните на полето,

Въздушните птици, морските риби, <И всичко> що минава през морските пътища.

Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!

За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом. Ще <Те> славословя, Господи, с цялото си сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

Ще се веселя и ще се радвам в Тебе, Ще възпявам името Ти, Всевишни;

Понеже неприятелите ми се връщат назад Падат и гинат пред Твоето присъствие.

Защото Ти си защитил правото и делото ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.

Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, Изличил си името им до вечни векове.

Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги; Ти си разорил градовете <им>, та и поменът им загина.

Но Господ седи <Цар> до века, Приготвил е престола Си за съд,

И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.

И Господ ще бъде прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена.

10 И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.

11 Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;

12 Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни <уповаващите на Него, >Не забравя викането на кротките.

13 Смили се за мене, Господи; Виж скръбта, <която ми причиняват> ония, които ме мразят. Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;

14 За да разкажа всичко, <поради което> Ти< си> за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, <И> за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

15 Народите затънаха в ямата, <която сами> направиха; В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.

16 Господ е станал познат <чрез> правосъдието, <което> е извършил; Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион: {Да се усили музиката.} Села).

17 Нечестивите ще се върнат в преизподнята, Всичките народи, които забравят Бога.

18 Защото бедният няма да бъде забравен за винаги, Нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките.

19 Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе.

20 Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци (Села).

10 (21)(По славянски, част от 9-ий). Защо Господи, стоиш надалеч? <Защо> се криеш във време на неволя?

(22)Чрез гордостта на нечестивите сиромахът се измъчва; Те се хващат в лукавствата, които <ония> измислюват.

(23)Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си; И сребролюбецът се отрича от Господа, <даже Го> презира.

(24)Нечестивият, от гордостта на лицето <си казва: Господ> няма да издири; Всичките му помисли <са, че> няма Бог.

(25)Неговите пътища всякога са упорити; Твоите съдби са твърде високо от очите му; Той презира {Еврейски: Духа срещу.} всичките си противници.

(26)Казва в сърцето си: Няма да се поклатя, От род в род няма <да изпадна> в злощастие.

(27)Устата му са пълни с проклинане и угнетяване и насилство; Под езика му има злоба и беззаконие.

(28)Седи в засада в селата, В скришни места, за да убие невинния; Очите му са насочени тайно против безпомощния.

(29)Причаква скришно като лъв в рова си, Причаква за да грабне сиромаха; Грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си.

10 (30)Навежда се, снишава се; И безпомощните падат в ноктите му {Или: Под силата му.}.

11 (31)Казва в сърцето си: Бог е забравил, Скрил е лицето Си, никога няма да види.

12 (32)Стани, Господи; Боже, издигни ръката Си; Да не забравяш кротките.

13 (33)Нечестивият защо презира Бога, И казва в сърцето си: Ти няма да <Го> издирваш?

14 (34)Ти си <го> видял; защото гледаш неправдата и притеснението, За да <ги> хващаш в ръката Си; На Тебе се поверява безпомощният; На сирачето Ти си помощник.

15 (35)Строши мишцата на нечестивия; Издири нечестието на злия човек, <докато> не намериш <вече от него>.

16 (36)Господ е цар до вечни векове; Народите са изчезнали от земята Му.

17 (37)Господи, послушал си желанието на кротките; Ще утвърдиш сърцето им; Ще направиш внимателно ухото Си,

18 (38)За да отсъдиш за сирачето и угнетения, Тъй щото човекът, който е от земята, да не застрашава вече.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 14 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

14 (По слав. 13). За първия певец. Давидов <псалом. >Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се; сториха развалени дела; Няма кой да прави добро.

Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога.

Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един.

Без разум ли са всички, които беззаконствуват, Които изпояждат людете ми <както> ядат хляб, И не призовават Господа?

Тогава ги нападна голям страх; Защото Бог е в поколението на праведните.

Посрамихте намеренията на бедния; Господ, обаче, му е прибежище.

Дано дойде от Сион избавление на Израиля! Когато Господ върне Своите люде от плен, Тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 16 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

16 (По слав. 15). Давидова песен {Псалми 50-60, надписите.} Пази ме, Боже, Защото на Тебе уповавам.

Рекох Господу: Ти си Господ мой; Вън от Тебе няма добро за мене.

В светиите на земята и в отбраните, В тях е всичкото ми благоволение.

Скърбите на ония, които заменят <Иеова> с друг <бог>, ще се умножат; Аз не ща да принеса техните от кръв възлияния. Нито ще взема в устните си имената <на боговете> им.

Господ е делът на наследството ми и на чашата ми! Ти поддържаш това, което ми се е паднало.

За мене делът падна на приятни места; Да! получих прекрасно наследство.

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.

Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.

Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата {Еврейски: Славата.} ми, А още и плътта ми ще пребивава в увереност.

10 Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.

11 Ще ми изявиш пътя на живота; Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 19 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

19 (По слав. 18). За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.

Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание.

Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им,

Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето,

Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището.

То излиза от <единия> край на небето, И обикаля до <другия> му край; От топлината му нищо не се укрива.

Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия;

Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите;

Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи.

10 Желателни <са> повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.

11 Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях; В опазването им има голяма награда.

12 Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните <прегрешения>.

13 Още и от гордост предпази слугата Си: Да ме не завладее; тогава ще бъда непорочен, И ще бъда чист от много престъпления.

14 Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 21 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

21 (По слав. 20). За първия певец. Давидов псалом. Господи, в Твоята сила ще се весели царят; И колко много ще се радва в избавлението Ти!

Изпълнил си желанието на сърцето му, И от молбата на устните му не си <го> лишил. (Села).

Защото си го предварил с благословения на блага; Положил си на главата му корона от чисто злато.

Той проси от Тебе живот; И Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.

Голяма е славата му чрез Твоето избавление; Чест и величие си положил на него;

Защото си го поставил <да бъде> за благословение до века, Развеселил си го с радост в присъствието Си;

Защото царят уповава на Господа, И чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати.

Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове; Десницата Ти ще намери ония, които Те мразят.

Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ Господ ще ги погълне с гнева Си, И огън ще ги изгори.

10 Ще изтребиш плода им от земята, И потомството им измежду човешките чада.

11 Защото, при все че намислиха злоба против Тебе, При все че измислиха заговор, не ще могат да го изпълнят,

12 Понеже Ти ще ги направиш да обърнат гръб <Когато> приготвиш на тетивите Си <стрели> против лицето им.

13 Издигни се, Господи, със силата Си; Така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes