A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 7-10 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув {В Бит. 46:13, Фува и Иов.} и Симрон, четирима;

а Толови синове: Озий, Рафаия, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давида, числото им бе двадесет и две хиляди и шестотин;

а Озиеви синове: Езраия; и Езраиеви синове; Михаил, Авдия, Иоил и Есия, петима, всички началници.

И с тях, според поколенията им, според бащините им домове, <имаше> полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.

А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;

а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които се преброиха според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;

а Вехерови синове: Земира, Иоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тия бяха Вехерови синове.

А броя на родословието им, според поколенията им, бе двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри.

10 А Едиилов син бе Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;

11 всички тия Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.

12 А Суфим и Уфим {В числа 26:29, Суфам и Урам.} бяха Ирови {Според ст. 7, Ириеви.} синове; а Ахиров {Според числа 26:38, Ахирамов.} син бе Усим.

13 Нефталимови синове; Ясиил {В бит. 46:24 Ясеил.}, Гуний, Есер и Селум {В Бит. 46:24, Силим.} внуци на Вала.

14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му; (а наложницата му сирианката роди Махира Галаадовия баща;

15 а Махир взе за жена <сестрата> на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а името на втория бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря.

16 А Махировата жена Мааха роди син и нарече го Фарес; а името на брата му бе Сарес, а синовете му: Улам и Раким;

17 и Уламов син бе Ведан. Тия бяха синовете на Галаада, син на Махира, Манасиевия син.

18 А сестра му Амолехет роди Исуда, Авиезера {В числа 26:30, Иезер.} и Маала.

19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.

20 А Ефремови синове: Сутала; негов син, Веред; негов син, Тахат; негов син, Елеада; негов син, Тахат;

21 негов син, Завад; негов син, Сутала; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха защото бяха слезли да отнемат добитъка им.

22 А баща им Ефрем жали много дни; и братята му дойдоха да го утешат.

23 Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече го Верия, по причина на нещастието, което се бе случило в дома му;

24 (а дъщеря му бе Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);

25 и негов син бе Рефа; негови синове, Ресеф и Тела; негов син, Тахан;

26 негов син, Ладан; негов син, Амиуд; негов син, Елисама;

27 негов син, Нави; и негов син, Исус.

28 А притежанията им и жилищата им бяха Ветил със селата му, и към изток Нааран {В Ис. Нав. 16:7, Наарат.} и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;

29 а, в пределите на Манасиевите потомци, Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му, и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Иосифа Израилевия син.

30 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;

31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.

32 А Хевер роди Яфлета, Сомира {В ст. 34, Семир.} и Хотама, и тяхна сестра Суя;

33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тия са Яфлетови синове;

34 а Семирови {Според ст. 32, Сомирови.} синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;

35 а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал;

36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,

37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.

38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.

39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.

40 Всички тия бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отборни, силни и храбри, главни първенци. И броят им, според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.

А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара,

четвъртия Ноя и петия Рафа.

А Велови синове бяха: Адар {В Бит. 46:21, Аред.}, Гира, Авиуд,

Ависуй, Неемана, Ахоа,

Гира, Сефуфан {В числа 26:39, Суфам.} и Урам.

И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които живееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат;

с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда.

А Саараим роди <синове> в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара:

от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама,

10 Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове.

11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.

12 А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му),

13 и Верия и Сема {В ст. 21, Семей.}, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон, и които изпъдиха гетските жители.

14 А Ахио, Сасак, Еримот,

15 Зевадия, Арад, Адер,

16 Михаил, Есна и Иоха бяха Вериеви синове;

17 и Зевадия, Месулам, Езекий, Хевер,

18 Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове;

19 Яким, Зехрий, Завдий,

20 Елиинай, Силатай, Елиил,

21 Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове {Ст. 13, Семови.};

22 а Есфан, Евер, Елиил,

23 Авдон, Зехрий, Анан,

24 Анания, Елам, Анатотия,

25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове:

26 а Самсерай, Сеария, Готолия,

27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, -

28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим.

29 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща <Еил>, името на чиято жена бе Мааха;

30 а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав,

31 Гедор, Ахио, Захер {В гл. 9:37, Захария.}

32 и Макелот, <който> роди Сама {В гл. 9:38, Симеам.} и те също се заселиха с брата си в Ерусалим, срещу братята си.

33 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава {В 1 Цар. 14:49, Иисуй.} и Ес-ваала {В 2 Цар. 2:8, Исвостей.}.

34 А Ионатановият син бе Мерив-ваал {В 2 Цар. 4:4, Мемфивостей.}, а Мерив-ваал роди Михея.

35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.

36 А Ахаз роди Иоада {В гл. 9:42, Яра.}, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса;

37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа {В гл. 9:43, Рафаия.}; негов син, Елеаса; негов син, Асиил.

38 А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове.

39 А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.

40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.

Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.

А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.

И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците:

Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син;

и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му;

и от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;

а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одуия, Асенуевия син,

Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син;

и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини <домове>, според бащините им домове.

10 А от свещениците: Едаия, Иоиарив, Яхин

11 и Азария {В Неем. 11:11, Сараия.} син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом;

12 и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син,

13 и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.

14 А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци;

15 и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия {В Неем. 11:17, Завдия.} Асафовия син;

16 и Авдия {В Неем. 11:17, Авда.} син на Сомаия {В Неем. 11:17, Самуа.} син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.

17 А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;

18 те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци;

19 а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Кореевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;

20 по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ;

21 а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане;

22 всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.

23 И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред.

24 Вратарите бяха на четирите страни {Еврейски: Ветрове.}, на изток, на запад, на север и на юг.

25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни.

26 Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.

27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе <възложена> на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.

28 И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.

29 Още някои от тях бяха определени над <другите> вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите.

30 А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро.

31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава <жертви>.

32 И <други> от братята им, от потомците на каатците, бяха над присътствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.

33 И от тях бяха певците, началниците на бащините <домове> на левитите, <които живееха> в стаите свободни <от друго служене>, защото се упражняваха в работата си денем и нощем,

34 Тия бяха началници на бащините <домове> на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.

35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха:

36 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,

37 Гедор, Ахио, Захария и Макелот;

38 а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.

39 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала.

40 А Ионатановият син бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея.

41 А Михееви синове бяха: Фитон, Мелех, Терея

42 и Ахаз, <който> роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса:

43 и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил.

44 А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.

10 А филистимците воюваха против Израиля; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците, и паднаха убити в хълма Гелвуе.

И в преследването филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и Мелхисуя.

И като се засилваше боят против Саула, стрелците го улучиха, и той биде наранен от стрелците.

Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си та ме прободи с него, да не би да дойдат тия необрязани и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. За това Саул взе меча си та падна върху него.

И оръженосецът му като видя, че Саул умря, падна и той на меча си та умря.

Така умря Саул и тримата му сина; и целият му дом умря едновременно.

Тогава всичките Израилеви мъже, които бяха в долината, като видяха, че побягнаха, и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха; а филистимците дойдоха та се заселиха в тях.

А на следния ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саула и синовете му паднали на хълма Гелвуе.

И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, та ги разпратиха наоколо из филистимската земя за да разнесат известие на идолите си и на людете.

10 И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище.

11 А когато чуха всичките <жители> на Явис-галаад все що направили филистимците на Саула,

12 всичките храбри мъже станаха та дигнаха тялото на Саула и телата на синовете му, донесоха ги в Явис, и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дена.

13 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита <до тях>,

14 а до Господа не се допита, затова Той го умъртви, и обърна царството към Давида, Есеевия син.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes