Add parallel Print Page Options

Да не съдим другите

14 (A)Слабия във вярата приемайте, но не за да оспорвате неговите мнения.

(B)Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук.

(C)Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.

(D)Кой си ти, за да съдиш чужд слуга[a]? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.

(E)Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.

(F)Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го пази; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога.

(G)Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си.

Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и така, живеем ли, умираме ли, Господни сме.

(H)Защото Христос затова умря и оживя – да господства и над мъртвите, и над живите.

10 (I)И така, ти защо съдиш брат си? А пък ти защо презираш брат си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

11 (J)Защото е писано:

Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен
и всеки език ще славослови Бога.“

12 (K)И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

Да не съблазняваме братята си

13 (L)Затова нека вече да не съдим един друг; но по-добре да разсъждавате така – никой да не поставя пред брата си спънка или съблазън.

14 (M)Зная и съм уверен в Господ Исус, че нищо не е само̀ по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който смята нещо за нечисто, за него е нечисто.

15 (N)Защото ако брат ти се почувства оскърбен поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.

16 (O)И така, да не се хули това, което вие смятате за добро.

17 (P)Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.

18 (Q)Понеже който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от човеците.

19 (R)И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание.

20 (S)Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън.

21 (T)Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да правиш нещо, чрез което се спъва брат ти или се съблазнява, или изнемогва.

22 (U)Вярата, която имаш за тези неща, имай я за себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява.

23 (V)Но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.

Read full chapter

Footnotes

  1. 14:4 От гр. домашен прислужник.