Messias lidande och seger

22 För körledaren, till "Morgonrodnadens hind". En psalm av David.

(A) Min Gud, min Gud,
        varför har du övergett mig?
    Jag ropar och klagar,
        men min frälsning är fjärran.[a]
(B) Min Gud, jag ropar om dagen
        men du svarar inte,
    och om natten
        men får ingen ro.

(C) Ändå är du den Helige,
    den som tronar på Israels
        lovsånger.
På dig förtröstade våra fäder,
    de förtröstade och du befriade dem.
(D) Till dig ropade de och fick hjälp,
    de förtröstade på dig
        och behövde inte skämmas.

(E) Men jag är en mask
        och inte en människa,
    hånad av människor
        och föraktad av folket.
(F) Alla som ser mig hånar mig,
    de grimaserar
        och skakar på huvudet:
(G) "Anförtro dig[b] åt Herren!
    Han får befria och rädda honom,
        han älskar ju honom."[c]

10 (H) Det var du som drog mig
        ut ur moderlivet,
    du gjorde mig trygg
        vid min mors bröst.
11 På dig är jag kastad
        ända från modersskötet,
    från moderlivet är du min Gud.

12 (I) Var inte långt ifrån mig,
    för nöden är nära
        och ingen hjälpare finns.
13 Tjurar i mängd omger mig,
    Bashans oxar[d] omringar mig.
14 Som rovlystna, rytande lejon
    spärrar de upp sitt gap mot mig.

15 Jag rinner bort som vatten,
        alla mina leder har skilts åt.
    Mitt hjärta är som vax,
        det smälter i mitt inre.
16 (J) Min kraft är uttorkad
        som en krukskärva,
    min tunga fastnar i gommen.
        Du lägger mig i dödens stoft.[e]
17 (K) Hundar omger mig,
        de ondas hop omringar mig,
    de har genomborrat[f]
        mina händer och fötter.
18 Jag kan räkna alla mina ben,
    de ser på mig, de stirrar.
19 (L) De delar mina kläder mellan sig
    och kastar lott om min klädnad.[g]

20 Men du, Herre,
        var inte långt borta!
    Du min styrka,
        skynda till min hjälp!
21 (M) Rädda min själ från svärdet,
    mitt liv ur hundarnas våld!
22 Fräls mig från lejonets gap
        och vildoxarnas horn!
    Du bönhör mig.

23 (N) Jag ska förkunna ditt namn
        för mina bröder,
    mitt i församlingen
        ska jag lovsjunga dig.[h]
24 Ni som vördar Herren,
        lova honom!
    Ära honom, alla Jakobs barn,
        och bäva för honom,
            alla Israels barn,
25 (O) för han föraktade inte
    den förtrycktes lidande
        och såg inte på honom med avsky.
    Han dolde inte sitt ansikte
        för honom
    utan lyssnade när han ropade
        till honom.

26 (P) Från dig kommer mitt lov
        i den stora församlingen.
    Jag ska uppfylla mina löften
        inför dem som vördar honom.
27 (Q) De ödmjuka ska äta och bli mätta,
    de som söker Herren
        ska lova honom.
    Era hjärtan ska leva för evigt.

28 (R) Alla jordens ändar ska minnas det
        och omvända sig till Herren,
    folkens alla släkter
        ska tillbe inför dig,
29 (S) för riket är Herrens
    och han råder över folken.
30 (T) Alla mäktiga på jorden
        ska äta och tillbe,
    inför honom ska de
        böja knä,
    alla som går ner i stoftet
        och inte kan hålla sin själ vid liv.[i]

31 (U) Ättlingar ska tjäna honom,
    kommande släkten
        ska få höra om Herren.
32 (V) De ska träda fram
    och förkunna hans rättfärdighet
        för det folk som ska födas:
            att han har gjort det.

Footnotes

  1. 22:2 Denna vers, titelversen till själva psalmen, citeras av Jesus på korset (Matt 27:46, Mark 15:34).
  2. 22:9 Dessa ord användes av dem som hånade Jesus vid korset (Matt 27:43).
  3. 22:9 Anförtro dig   Annan översättning (så Septuaginta): "Han har anförtrott sig".
  4. 22:13 Bashans oxar   Golanhöjdernas frodiga bete gav välväxta oxar (jfr Hes 39:18).
  5. 22:16 På korset hänvisar Jesus till bl a denna vers när han "för att Skriften skulle uppfyllas" säger: "Jag är törstig" (Joh 19:28).
  6. 22:17 de har genomborrat   Andra handskrifter: "som lejon".
  7. 22:19 Citeras i Joh 19:24 som profetia om korsfästelsen.
  8. 22:23 Citeras i Hebr 2:12 som profetia om den uppståndne Jesus.
  9. 22:30 stoftet och inte kan hålla sin själ vid liv   Andra handskrifter (Septuaginta): "stoftet. Men min själ lever för honom".