The Two Foundations

24 “Therefore, (A)everyone who hears these words of Mine, and [a]acts on them, will be like a wise man who built his house on the rock.

Read full chapter

Footnotes

  1. Matthew 7:24 Lit does them

Ang Matalino at ang Hangal na Nagtayo ng Bahay(A)

24 “Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay maitutulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato.

Read full chapter