A A A A A
Bible Book List

Luke 1:37 King James Version (KJV)

37 For with God nothing shall be impossible.

Lu-ca 1:37 1934 Vietnamese Bible (VIET)

37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Lu-ca 1:37 Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lu-ca 1:37 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

37 Vì việc gì Thượng Đế làm cũng được cả!”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes