Telningen från Ishais rot

11 (A) Men ett skott ska skjuta upp

        ur Ishais avhuggna stam,[a]
    en telning från hans rötter
        ska bära frukt.
(B) Över honom
        ska Herrens Ande vila,
    Anden med vishet och förstånd,
        Anden med råd och styrka,
    Anden med kunskap
        och vördnad för Herren.
(C) Han ska ha sin glädje
        i vördnad för Herren.
    Han ska inte döma
        efter vad ögonen ser
    eller avgöra[b] efter vad öronen hör,
(D) utan han ska döma de fattiga
        med rättfärdighet
    och med rättvisa
        skaffa rätt åt de ödmjuka
            på jorden.
    Han ska slå jorden
        med sin muns stav,
    döda de ogudaktiga
        med sina läppars ande.[c]
(E) Rättfärdighet ska vara bältet
        runt hans midja,
    trofasthet bältet om hans höfter.
(F) Vargar ska bo tillsammans med lamm,
        leoparder ligga bland killingar.
    Kalvar och unga lejon
            och gödboskap
        ska vara[d] tillsammans,
    och en liten pojke ska valla dem.
Kor och björnar ska gå och beta,
    deras ungar
        ska ligga tillsammans,
    och lejon ska äta halm som oxar.
Ett spädbarn ska leka
        vid huggormens håla,
    ett avvant barn räcka ut handen
        mot giftormens öga.
(G) Ingenstans på mitt heliga berg
    ska man göra något ont
        eller förstöra något,
    för landet ska vara fullt
        av Herrens kunskap,
    liksom vattnet täcker havet.

10 (H) Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig.[e] 11 (I) På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Shinar, Hamat och havsländerna.[f]

12 (J) Han ska resa ett baner
        för hednafolken
    och samla de fördrivna
        av Israel
    och de kringspridda av Juda
        från jordens fyra hörn.
13 (K) Då ska Efraims avund[g] upphöra
        och Juda fiender utrotas.
    Efraim ska inte avundas Juda,
        och Juda inte vara
            fiende till Efraim.
14 Och de ska slå ner
        på filisteernas skuldra i väster,
    tillsammans ta byte
        från folken i öster.
    De ska räcka ut sin hand
        över Edom och Moab,
    och ammoniterna ska lyda dem.
15 (L) Och Herren ska torka ut
        Egyptens havsvik
    och lyfta sin hand mot floden
        med en brännande vind.
    Han ska klyva den i sju bäckar
        så att man kan gå torrskodd över.
16 (M) Det ska bli en banad väg
    för den rest av hans folk
        som är kvar från Assyrien,
    så som det var för Israel
        den dag de drog upp
            ur Egyptens land.

Footnotes

  1. 11:1f skott ... ur Ishais avhuggna stam   Profetia om Messias, ättlingen till Davids kungatron (jfr Jer 23:5, Sak 6:12, Luk 1:32, Upp 22:16)
  2. 11:3 avgöra   Annan översättning: "tillrättavisa" eller "straffa".
  3. 11:4 Citeras av Paulus i 2 Tess 2:8 som profetia om hur Messias ska döda Antikrist.
  4. 11:6 lejon och gödboskap ska vara   Andra handskrifter (Septuaginta): "lejon ska beta".
  5. 11:10 Citeras av Paulus i Rom 15:12 som profetia om Messiastrons spridning bland hedningarna.
  6. 11:11 Assyrien etc   Områdena motsvarar norra Irak, Egypten, södra Egypten, Sudan, västra Iran, Irak, västra Syrien och Medelhavet.
  7. 11:13 Efraims avund   De norra stammarnas fientlighet mot Juda och Jerusalem (jfr kap 7).