A A A A A
Bible Book List

Jeremia 23-25 Albanian Bible (ALB)

23 "Mjerë barinjtë që prishin dhe shpërndajnë kopenë e kullotës sime," thotë Zoti.

Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, kundër barinjve që kullosin popullin tim: "Ju keni shpërndarë delet e mia, i keni përzënë dhe nuk keni pasur kujdes për to; ja, unë do t’ju dënoj për ligësinë e veprimeve tuaja," thotë Zoti.

"Por do të mbledh kusurin e deleve të mia nga të gjitha vendet ku i kam shpërndarë dhe do t’i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku do të jenë pjellore dhe do të shumohen.

Do të caktoj mbi to barinj që do t’i kullosin dhe nuk do të kenë më ndrojtje as frikë; nuk do të mungojë asnjë prej tyre," thotë Zoti.

"Ja, ditët po vijnë," thotë Zoti, "në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend.

Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: "Zoti drejtësia jonë".

Pra, ditët po vijnë," thotë Zoti, "gjatë të cilave nuk do të thuhet më: Për Zotin e gjallë që i nxori bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit,,"

por: "Për Zotin e gjallë që nxori dhe çoi përsëri pasardhësit e shtëpisë së Izraelit nga vendi i veriut dhe nga të tëra vendet ku i kisha shpërndarë"; dhe ata do të qëndrojnë në vendin e tyre".

Zemra ime është thyer brenda meje për shkak të profetëve, tërë kockat e mia dridhen. Jam si një i dehur, si një njeri i mposhtur nga vera, për shkak të Zotit dhe fjalëve të tij të shenjta.

10 Sepse vendi është plot me shkelës të kurorës, për shkak të mallkimit vendi është në zi, kullotat e shkretëtirës janë tharë. Vrapi i tyre është i mbrapshtë dhe forca e tyre nuk është e drejtë.

11 "Si prifti ashtu edhe profeti janë prishur; po, e kam gjetur ligësinë e tyre edhe në vetë shtëpinë time," thotë Zoti.

12 "Prandaj rruga e tyre do të jetë për ta si shtigje ku njeriu shket; do të shtyhen në errësirë dhe do të rrëzohen nëpër to, sepse do të bëj që të bjerë mbi ta një gjëmë, në vitin e dënimit të tyre," thotë Zoti.

13 "Kam vërejtur budallallëqe midis profetëve të Samarias: profetizonin në emër të Baalit dhe e çonin në rrugë të keqe popullin tim të Izraelit.

14 Edhe ndërmjet profetëve të Jeruzalemit kam parë gjëra të ndyra: kryejnë shkelje të kurorës, ecin në mënyrë të rreme, përforcojnë duart e keqbërësve, dhe kështu asnjeri nuk largohet nga rruga e keqe që ka marrë. Për mua janë që të gjithë si Sodoma, dhe banorët e tij si Gomora".

15 Prandaj kështu thotë Zoti i ushtrive për profetët: "Ja, unë do t’i ushqej me pelin dhe do t’i bëj të pinë ujë të helmuar, sepse nga profetët e Jeruzalemit pabesia është përhapur në tërë vendin".

16 Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqinj; ju parashtrojnë vegimet e zemrave të tyre dhe jo atë që del nga goja e Zotit.

17 U flasin vazhdimisht atyre që më përbuzin: "Zoti ka thënë: Do të keni paqe"; dhe gjithë atyre që ecin në kryeneçësinë e zemrës së tyre: "Asnjë e keqe nuk do t’ju vijë".

18 Por kush ka marrë pjesë në këshillën e Zotit? Kush ka parë, kush ka dëgjuar fjalën e tij? Kush i ka kushtuar kujdes fjalës së tij dhe e ka dëgjuar?

19 Ja furtuna e Zotit po shpërthen me tërbim, një furtunë e tmerrshme do të shpërthejë mbi kryet e të pabesëve.

20 Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet deri sa të ketë kryer dhe plotësuar synimet e zemrës së tij; ditët e fundit do të kuptoni fare mirë.

21 Unë nuk i kam dërguar ata profetë; por ata kanë vrapuar; nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar.

22 Por, sikur të kishin marrë pjesë në këshillën time, atëherë do të bënin që populli im të dëgjonte fjalët e mia, dhe kështu do ta largonin nga rruga e tyre e keqe dhe nga ligësia e veprimeve të tyre.

23 A jam unë vetëm një Perëndi nga afër," thotë Zoti, "apo dhe një Perëndi nga larg?

24 A mundet dikush të fshihet në vende të fshehta në mënyrë që unë të mos e shoh?," thotë Zoti. "A nuk e mbush unë qiellin dhe tokën?," thotë Zoti.

25 "Kam dëgjuar atë që thonë profetët që profetizojnë gënjeshtra në emrin tim, duke thënë: "Pashë një ëndërr, pashë një ëndërr!".

26 Deri kur do të vazhdojë kjo në zemrën e këtyre profetëve që profetizojnë gënjeshtra dhe profetizojnë mashtrimin e zemrës së tyre?

27 Ata mendojnë që populli im do të harrojë emrin tim me ëndrrat e tyre që i tregojnë njëri-tjetrit, ashtu si etërit e tyre harruan emrin tim për Baalin.

28 Profeti që pa një ëndërr le ta tregojë ëndrrën, por ai që ka fjalën time le ta kallëzojë atë me besnikëri. Ç’punë ka kashta me grurin?," thotë Zoti.

29 "A nuk është fjala ime si zjarri?," thotë Zoti, "dhe si një çekiç që thyen gurin?

30 Prandaj ja," thotë Zoti, "unë jam kundër profetëve që i vjedhin njëri-tjetrit fjalët e mia.

31 Ja," thotë Zoti, "unë jam kundër profetëve që përdorin gjuhën e tyre dhe thonë: "Ai thotë".

32 Ja, unë jam kundër atyre që profetizojnë ëndrra të rreme," thotë Zoti, dhe ia tregojnë popullit tim dhe e prishin atë me gënjeshtrat dhe mee mburrësitë e tyre, megjithëse unë nuk i kam dërguar dhe as nuk u kam dhënë ndonjë urdhër; prandaj nuk do të jenë aspak të vlefshëm për këtë popull," thotë Zoti.

33 Në qoftë se ndërkaq ky popull ose një profet a një prift do të të pyesë, duke thënë: "Cili është orakulli i Zotit?," ti do t’u përgjigjesh atyre: Cilin orakull? Unë do t’ju hedh poshtë," thotë Zoti.

34 "Sa për profetin, priftin o popullin që do të thotë: "Orakulli i Zotit," unë do ta dënoj atë person dhe shtëpinë e tij.

35 Kështu do t’i thoni secili fqinjit të vet secili vëllait të vet: "Çfarë përgjigje ka dhënë Zoti?" dhe "Çfarë ka thënë Zoti?".

36 Por orakullin e Zotit nuk do ta përmendni më, sepse fjala e secilit do të jetë orakulli i tij, sepse keni shtrembëruar fjalët e Perëndisë të gjallë, Zoti i ushtrive, Perëndia ynë.

37 Kështu do t’i thuash profetit: "Çfarë përgjigje të dha Zoti?" dhe Çfarë ka thënë Zoti??".

38 Por në rast se thoni akoma: "Orakulli i Zotit," atëherë kështu thotë Zoti: Me qenë se thoni këtë fjalë: "Orakulli i Zotit," megjithëse unë ju kisha dërguar fjalë: Mos thoni më "Orakulli i Zotit,"

39 ja, unë do t’ju harroj plotësisht dhe do t’ju hedh larg fytyrës sime, ju dhe qytetin që ju kisha dhënë juve dhe etërve tuaj,

40 dhe do t’ju mbuloj me një turp të përjetshëm, që nuk do të harrohet kurrë".

24 Zoti më tregoi dy kosha me fiq të vendosur përpara tempullit të Zotit, mbas çuarjes në robëri prej Jeruzalemit nga Nebukadnetsari, mbreti i Babilonisë, të Jekoniahut, birit të Jehojakimit, mbret i Judës, të princave të Judës së bashku me artizanët dhe kovaçët dhe i kishte çuar në Babiloni.

Një nga koshat përmbante fiq shumë të mirë, fiq të dorës së parë, ndërsa koshi tjetër përmbante fiq shumë të këqij, aq të këqij sa nuk mund të haheshin.

Atëherë Zoti më tha: "Çfarë po shikon, Jeremia?". Unë u përgjigja: Fiqtë; fiqtë e mirë janë shumë më të mirë, ndërsa ata të këqij janë shumëë të këqij, aq të këqij sa nuk mund të hahen.

Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë:

"Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit. Ashtu si këta fiq janë të mirë, kështu do të kujdesem për ata të Judës që u çuan në robëri, që unë i përzura nga ky vend në vendin e Kaldeasve për të mirën e tyre.

Unë do t’i hedh me dashamirësi sytë e mi mbi ta dhe do t’i sjell përsëri në këtë vend, do të bëj të begatohen dhe nuk do t’i shkatërroj më, do t’i mbjell dhe nuk do t’i çrrënjos më.

Do t’u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti; ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të kthehen tek unë me gjithë zemër.

Ashtu si këta fiq të këqij, madje aq të këqij sa nuk mund të hahen," kështu thotë Zoti, "në të njëjtën mënyrë do të braktis Sedekian, mbretin e Judës, princat e tij dhe kusurin e Jeruzalemit që do të mbetet në këtë vend dhe ata që banojnë në vendin e Egjiptit.

Do t’i braktis me qëllim që t’i trajtojnë keq dhe t’i mundojnë në të gjitha mbretëritë e tokës, dhe do të bëhen turpi, gazi, sarkazmi dhe mallkim në të gjitha vendet ku do t’i shpërndaj.

10 Do të dërgoj kundër tyre shpatën, urinë dhe murtajën, deri sa të shkatërrohen plotësisht në tokën që u kisha dhënë atyre dhe etërve të tyre".

25 Fjala që iu drejtua Jeremias për tërë popullin e Judës, në vitin e katërt të Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës (që ishte viti i parë i Nebukadnetsarit, mbret i Babilonisë),

dhe që Jeremia shqiptoi përpara tërë popullit të Judës dhe tërë banorëve të Jeruzalemit, duke thënë:

"Nga viti i trembëdhjetë i Josias, birit të Amonit, mbret i Judës, deri në këtë ditë janë njëzet e tre vjet që fjala e Zotit më është drejtuar, dhe unë ju kam folur me urgjencë dhe këmbëngulje, por ju nuk më keni dëgjuar.

Zoti ju ka dërguar gjithashtu tërë shërbëtorët e tij, profetët me urgjencë dhe këmbëngulje, por ju nuk e keni dëgjuar as keni vënë veshin për të dëgjuar.

Ata thonin: "Të kthehet secili nga rruga e tij e keqe dhe nga veprimet e liga, dhe do të banoni në vendin që Zoti ju ka dhënë juve dhe etërve tuaj ngaherë dhe përgjithnjë.

Mos shkoni mbas perëndive të tjera për t’u shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, mos provokoni zemërimin tim me veprën e duarve tuaja, dhe unë nuk do t’ju bëj asnjë të keqe".

Por ju nuk më keni dëgjuar," thotë Zoti, "dhe keni provokuar zemërimin tim me veprën e duarve tuaja në dëmin tuaj.

Prandaj kështu thotë Zoti i ushtrive: Duke qenë se nuk keni dëgjuar fjalët e mia;

ja, unë do të dërgoj të marr tërë kombet e veriut," thotë Zoti, "dhe Nebukadnetsarin, mbretin e Babilonisë, shërbyesin tim, dhe do t’i sjell kundër këtij vendi dhe kundër banorëve të tij, kundër tërë kombeve rreth e qark dhe do të caktoj shfarosjen e tyre dhe do t’i bëj objekt habie, talljeje dhe pikëllimi të përhershëm.

10 Do të bëj të heshtin në mes tyre britmat e gëzimit dhe të kënaqësisë, zëri i dhëndrit dhe ai i nuses, zhurma e mokrës dhe drita e llambës.

11 Tërë ky vend do të bëhet një shkreti dhe një objekt habie dhe këta kombe do t’i shërbejnë mbretit të Babilonisë shtatëdhjetë vjet me radhë".

12 "Po kur të mbushen shtatëdhjetë vjet, unë do ta dënoj mbretin e Babilonisë dhe atë komb, vendin e Kaldeasve," thotë Zoti, "për shkak të paudhësisë së tyre, dhe do ta katandis në një shkretim të përjetshëm.

13 Kështu do të sjell në këtë vend tërë gjërat që kam shpallur kundër tij, tërë gjërat që janë shkruar në këtë libër dhe që Jeremia ka profetizuar kundër të gjitha kombeve.

14 Në fakt shumë kombe dhe mbretër të fuqishëm do t’i kthejnë në robëri vetë Kaldeasit dhe unë do t’i shpërblej sipas veprimeve të tyre dhe sipas veprës së duarve të tyre".

15 Sepse kështu më ka thënë Zoti, Perëndia i Izraelit: "Merr nga dora ime këtë kupë vere të zemërimit tim dhe bëj që të pinë tërë kombet te të cilët do të të dërgoj.

16 Ata do të pinë, do t’u merren këmbët dhe do të çmenden për shkak të shpatës që do të dërgoj në mes të tyre.

17 Atëherë mora kupën nga dora e Zotit dhe bëra që ta pinë tërë kombet pranë të cilëve më kishte dërguar Zoti:

18 Jeruzalemi dhe qytetet e Judës, mbretërit dhe princat e tij, për t’i katandisur në një shkatërrim, në një objekt habie, talljeje dhe mallkimi, siç po ndodh sot;

19 Faraoni, mbreti i Egjiptit, shërbëtorët e tij, princat dhe tërë populli i tij;

20 tërë popullata e përzier, tërë mbretërit e vendit të Uzit, tërë mbretërit e filistejve (domethënë Ashkeloni, Gaza, Ekroni dhe ata që mbetën nga Ashdodi);

21 Edomi, Moabi dhe bijtë e Amonit;

22 tërë mbretërit e Tiros, tërë mbretërit e Sidonit dhe mbretërit e ishujve që ndodhen matanë detit;

23 Dedani, Tema, Buzi dhe tërë ata që presin cepat e mjekrës;

24 tërë mbretërit e Arabisë, tërë mbretërit e popullatës së përzier që banon në shkretëtirë;

25 tërë mbretërit e Zimrit, tërë mbretërit e Elamit,

26 tërë mbretërit e Medias dhe tërë mbretërit e veriut, që janë afër ose larg, si njëri ashtu edhe tjetri, dhe tërë mbretëritë e botës që janë mbi faqen e dheut. Dhe mbreti i Sheshakut do të pijë mbas tyre.

27 "Ti, pra, do t’u thuash atyre: Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Pini, dehuni dhe villni; rrëzohuni pa u ngritur më nga shpata që do të dërgoj në mes jush.

28 Dhe në qoftë se nuk pranojnë nga dora jote kupën e pirjes, u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ju pa tjetër do të pini.

29 Sepse ja, unë po filloj të dënoj qytetin në të cilin përmendet emri im, dhe ju do të mbeteni plotësisht pa u ndëshkuar? Jo, nuk do të mbeteni të pandëshkuar, sepse unë do të thërres shpatën mbi të gjithë banorët e tokës," thotë Zoti i ushtrive.

30 "Prandaj profetizo kundër tyre tërë këto gjëra dhe u thuaj atyre: Zoti vrumbullon që lart dhe bën që të dëgjohet zëri i tij nga banesa e tij e shenjtë; ai do të vrumbullojë me forcë kundër vathës së tij; do të lëshojë një britmë si ata që shtrydhin rrushin kundër gjithë banorëve të tokës.

31 Zhurma do të arrijë deri në skajet e tokës, sepse Zoti ka një mosmarrëveshje me kombet, do të hyjë në gjyq me çdo mish të gjallë dhe do t’i lërë të pabesët në mëshirë të shpatës, thotë Zoti".

32 Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Ja, një mjerim do të kalojë nga një komb te tjetri dhe një shakullinë e madhe do të ngrihet nga skajet e tokës.

33 Atë ditë ata që janë vrarë nga Zoti do të jenë kudo, nga njëri skaj i tokës te tjetri; nuk do të qahen dhe as do të mblidhen dhe do të varrosen, por do të bëhen pleh mbi faqen e dheut.

34 Bërtisni, o barinj, klithni: rrotullohuni në pluhur, o drejtues të kopesë, sepse ditët e therjes suaj janë plotësuar, dhe do të rrëzoheni si një enë e çmuar.

35 Barinjtë nuk do të kenë asnjë mundësi të ikin, dhe rojet e kopesë asnjë rrugë shpëtimi.

36 Do të dëgjohet britma e barinjve dhe rënkimi i drejtuesve të kopesë, sepse Zoti është duke shkatërruar kullotën e tyre,

37 dhe vathët e qeta janë shkatërruar për shkak të zemërimit të madh të Zotit.

38 Ai e ka lënë si një luan i vogël strehën e tij, sepse vendi i tyre është bërë një shkretëtirë për shkak të tërbimit të shtypësit, për shkak të zemërimit të zjarrtë të Zotit".

Jeremiah 23-25 New International Version (NIV)

The Righteous Branch

23 “Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture!” declares the Lord. Therefore this is what the Lord, the God of Israel, says to the shepherds who tend my people: “Because you have scattered my flock and driven them away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done,” declares the Lord. “I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and will bring them back to their pasture, where they will be fruitful and increase in number. I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missing,” declares the Lord.

“The days are coming,” declares the Lord,
    “when I will raise up for David[a] a righteous Branch,
a King who will reign wisely
    and do what is just and right in the land.
In his days Judah will be saved
    and Israel will live in safety.
This is the name by which he will be called:
    The Lord Our Righteous Savior.

“So then, the days are coming,” declares the Lord, “when people will no longer say, ‘As surely as the Lord lives, who brought the Israelites up out of Egypt,’ but they will say, ‘As surely as the Lord lives, who brought the descendants of Israel up out of the land of the north and out of all the countries where he had banished them.’ Then they will live in their own land.”

Lying Prophets

Concerning the prophets:

My heart is broken within me;
    all my bones tremble.
I am like a drunken man,
    like a strong man overcome by wine,
because of the Lord
    and his holy words.
10 The land is full of adulterers;
    because of the curse[b] the land lies parched
    and the pastures in the wilderness are withered.
The prophets follow an evil course
    and use their power unjustly.

11 “Both prophet and priest are godless;
    even in my temple I find their wickedness,”
declares the Lord.
12 “Therefore their path will become slippery;
    they will be banished to darkness
    and there they will fall.
I will bring disaster on them
    in the year they are punished,
declares the Lord.

13 “Among the prophets of Samaria
    I saw this repulsive thing:
They prophesied by Baal
    and led my people Israel astray.
14 And among the prophets of Jerusalem
    I have seen something horrible:
    They commit adultery and live a lie.
They strengthen the hands of evildoers,
    so that not one of them turns from their wickedness.
They are all like Sodom to me;
    the people of Jerusalem are like Gomorrah.”

15 Therefore this is what the Lord Almighty says concerning the prophets:

“I will make them eat bitter food
    and drink poisoned water,
because from the prophets of Jerusalem
    ungodliness has spread throughout the land.”

16 This is what the Lord Almighty says:

“Do not listen to what the prophets are prophesying to you;
    they fill you with false hopes.
They speak visions from their own minds,
    not from the mouth of the Lord.
17 They keep saying to those who despise me,
    ‘The Lord says: You will have peace.’
And to all who follow the stubbornness of their hearts
    they say, ‘No harm will come to you.’
18 But which of them has stood in the council of the Lord
    to see or to hear his word?
    Who has listened and heard his word?
19 See, the storm of the Lord
    will burst out in wrath,
a whirlwind swirling down
    on the heads of the wicked.
20 The anger of the Lord will not turn back
    until he fully accomplishes
    the purposes of his heart.
In days to come
    you will understand it clearly.
21 I did not send these prophets,
    yet they have run with their message;
I did not speak to them,
    yet they have prophesied.
22 But if they had stood in my council,
    they would have proclaimed my words to my people
and would have turned them from their evil ways
    and from their evil deeds.

23 “Am I only a God nearby,
declares the Lord,
    “and not a God far away?
24 Who can hide in secret places
    so that I cannot see them?”
declares the Lord.
    “Do not I fill heaven and earth?”
declares the Lord.

25 “I have heard what the prophets say who prophesy lies in my name. They say, ‘I had a dream! I had a dream!’ 26 How long will this continue in the hearts of these lying prophets, who prophesy the delusions of their own minds? 27 They think the dreams they tell one another will make my people forget my name, just as their ancestors forgot my name through Baal worship. 28 Let the prophet who has a dream recount the dream, but let the one who has my word speak it faithfully. For what has straw to do with grain?” declares the Lord. 29 “Is not my word like fire,” declares the Lord, “and like a hammer that breaks a rock in pieces?

30 “Therefore,” declares the Lord, “I am against the prophets who steal from one another words supposedly from me. 31 Yes,” declares the Lord, “I am against the prophets who wag their own tongues and yet declare, ‘The Lord declares.’ 32 Indeed, I am against those who prophesy false dreams,” declares the Lord. “They tell them and lead my people astray with their reckless lies, yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least,” declares the Lord.

False Prophecy

33 “When these people, or a prophet or a priest, ask you, ‘What is the message from the Lord?’ say to them, ‘What message? I will forsake you, declares the Lord.’ 34 If a prophet or a priest or anyone else claims, ‘This is a message from the Lord,’ I will punish them and their household. 35 This is what each of you keeps saying to your friends and other Israelites: ‘What is the Lord’s answer?’ or ‘What has the Lord spoken?’ 36 But you must not mention ‘a message from the Lord’ again, because each one’s word becomes their own message. So you distort the words of the living God, the Lord Almighty, our God. 37 This is what you keep saying to a prophet: ‘What is the Lord’s answer to you?’ or ‘What has the Lord spoken?’ 38 Although you claim, ‘This is a message from the Lord,’ this is what the Lord says: You used the words, ‘This is a message from the Lord,’ even though I told you that you must not claim, ‘This is a message from the Lord.’ 39 Therefore, I will surely forget you and cast you out of my presence along with the city I gave to you and your ancestors. 40 I will bring on you everlasting disgrace—everlasting shame that will not be forgotten.”

Two Baskets of Figs

24 After Jehoiachin[c] son of Jehoiakim king of Judah and the officials, the skilled workers and the artisans of Judah were carried into exile from Jerusalem to Babylon by Nebuchadnezzar king of Babylon, the Lord showed me two baskets of figs placed in front of the temple of the Lord. One basket had very good figs, like those that ripen early; the other basket had very bad figs, so bad they could not be eaten.

Then the Lord asked me, “What do you see, Jeremiah?”

“Figs,” I answered. “The good ones are very good, but the bad ones are so bad they cannot be eaten.”

Then the word of the Lord came to me: “This is what the Lord, the God of Israel, says: ‘Like these good figs, I regard as good the exiles from Judah, whom I sent away from this place to the land of the Babylonians.[d] My eyes will watch over them for their good, and I will bring them back to this land. I will build them up and not tear them down; I will plant them and not uproot them. I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God, for they will return to me with all their heart.

“‘But like the bad figs, which are so bad they cannot be eaten,’ says the Lord, ‘so will I deal with Zedekiah king of Judah, his officials and the survivors from Jerusalem, whether they remain in this land or live in Egypt. I will make them abhorrent and an offense to all the kingdoms of the earth, a reproach and a byword, a curse[e] and an object of ridicule, wherever I banish them. 10 I will send the sword, famine and plague against them until they are destroyed from the land I gave to them and their ancestors.’”

Seventy Years of Captivity

25 The word came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim son of Josiah king of Judah, which was the first year of Nebuchadnezzar king of Babylon. So Jeremiah the prophet said to all the people of Judah and to all those living in Jerusalem: For twenty-three years—from the thirteenth year of Josiah son of Amon king of Judah until this very day—the word of the Lord has come to me and I have spoken to you again and again, but you have not listened.

And though the Lord has sent all his servants the prophets to you again and again, you have not listened or paid any attention. They said, “Turn now, each of you, from your evil ways and your evil practices, and you can stay in the land the Lord gave to you and your ancestors for ever and ever. Do not follow other gods to serve and worship them; do not arouse my anger with what your hands have made. Then I will not harm you.”

“But you did not listen to me,” declares the Lord, “and you have aroused my anger with what your hands have made, and you have brought harm to yourselves.”

Therefore the Lord Almighty says this: “Because you have not listened to my words, I will summon all the peoples of the north and my servant Nebuchadnezzar king of Babylon,” declares the Lord, “and I will bring them against this land and its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely destroy[f] them and make them an object of horror and scorn, and an everlasting ruin. 10 I will banish from them the sounds of joy and gladness, the voices of bride and bridegroom, the sound of millstones and the light of the lamp. 11 This whole country will become a desolate wasteland, and these nations will serve the king of Babylon seventy years.

12 “But when the seventy years are fulfilled, I will punish the king of Babylon and his nation, the land of the Babylonians,[g] for their guilt,” declares the Lord, “and will make it desolate forever. 13 I will bring on that land all the things I have spoken against it, all that are written in this book and prophesied by Jeremiah against all the nations. 14 They themselves will be enslaved by many nations and great kings; I will repay them according to their deeds and the work of their hands.”

The Cup of God’s Wrath

15 This is what the Lord, the God of Israel, said to me: “Take from my hand this cup filled with the wine of my wrath and make all the nations to whom I send you drink it. 16 When they drink it, they will stagger and go mad because of the sword I will send among them.”

17 So I took the cup from the Lord’s hand and made all the nations to whom he sent me drink it: 18 Jerusalem and the towns of Judah, its kings and officials, to make them a ruin and an object of horror and scorn, a curse[h]—as they are today; 19 Pharaoh king of Egypt, his attendants, his officials and all his people, 20 and all the foreign people there; all the kings of Uz; all the kings of the Philistines (those of Ashkelon, Gaza, Ekron, and the people left at Ashdod); 21 Edom, Moab and Ammon; 22 all the kings of Tyre and Sidon; the kings of the coastlands across the sea; 23 Dedan, Tema, Buz and all who are in distant places[i]; 24 all the kings of Arabia and all the kings of the foreign people who live in the wilderness; 25 all the kings of Zimri, Elam and Media; 26 and all the kings of the north, near and far, one after the other—all the kingdoms on the face of the earth. And after all of them, the king of Sheshak[j] will drink it too.

27 “Then tell them, ‘This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says: Drink, get drunk and vomit, and fall to rise no more because of the sword I will send among you.’ 28 But if they refuse to take the cup from your hand and drink, tell them, ‘This is what the Lord Almighty says: You must drink it! 29 See, I am beginning to bring disaster on the city that bears my Name, and will you indeed go unpunished? You will not go unpunished, for I am calling down a sword on all who live on the earth, declares the Lord Almighty.’

30 “Now prophesy all these words against them and say to them:

“‘The Lord will roar from on high;
    he will thunder from his holy dwelling
    and roar mightily against his land.
He will shout like those who tread the grapes,
    shout against all who live on the earth.
31 The tumult will resound to the ends of the earth,
    for the Lord will bring charges against the nations;
he will bring judgment on all mankind
    and put the wicked to the sword,’”
declares the Lord.

32 This is what the Lord Almighty says:

“Look! Disaster is spreading
    from nation to nation;
a mighty storm is rising
    from the ends of the earth.”

33 At that time those slain by the Lord will be everywhere—from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like dung lying on the ground.

34 Weep and wail, you shepherds;
    roll in the dust, you leaders of the flock.
For your time to be slaughtered has come;
    you will fall like the best of the rams.[k]
35 The shepherds will have nowhere to flee,
    the leaders of the flock no place to escape.
36 Hear the cry of the shepherds,
    the wailing of the leaders of the flock,
    for the Lord is destroying their pasture.
37 The peaceful meadows will be laid waste
    because of the fierce anger of the Lord.
38 Like a lion he will leave his lair,
    and their land will become desolate
because of the sword[l] of the oppressor
    and because of the Lord’s fierce anger.

Footnotes:

 1. Jeremiah 23:5 Or up from David’s line
 2. Jeremiah 23:10 Or because of these things
 3. Jeremiah 24:1 Hebrew Jeconiah, a variant of Jehoiachin
 4. Jeremiah 24:5 Or Chaldeans
 5. Jeremiah 24:9 That is, their names will be used in cursing (see 29:22); or, others will see that they are cursed.
 6. Jeremiah 25:9 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them.
 7. Jeremiah 25:12 Or Chaldeans
 8. Jeremiah 25:18 That is, their names to be used in cursing (see 29:22); or, to be seen by others as cursed
 9. Jeremiah 25:23 Or who clip the hair by their foreheads
 10. Jeremiah 25:26 Sheshak is a cryptogram for Babylon.
 11. Jeremiah 25:34 Septuagint; Hebrew fall and be shattered like fine pottery
 12. Jeremiah 25:38 Some Hebrew manuscripts and Septuagint (see also 46:16 and 50:16); most Hebrew manuscripts anger
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes